Informacje dla rodziców

WYBORY DO RADY SZKOŁY

13.10.2020
Drodzy Rodzice,
kończy się trzyletnia kadencja Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z polskim językiem nauczania w Gródku. Została utworzona zgodnie z § 167 i § 168 ustawy nr 561/2004. Dlatego nowe wybory odbędą się w listopadzie podczas wywiadówek szkolnych.

Na tym spotkaniu każdy przedstawiciel prawny dziecka otrzyma od wychowawcy kartę do głosowania, na której zaznaczy tylko jednego z kandydatów wybranych przez przedstawicieli prawnych. Na karcie do głosowania można zaznaczyć tylko jednego kandydata, w innym wypadku głosowanie będzie nieważne. Wybór jest tajny. Karty do głosowania będą wrzucane do urny w wyznaczonym miejscu szkoły.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem wyborczym wydanym przez Organ Prowadzący (Gminę Gródek). Jeden kandydat, który zgodził się na kandydaturę i otrzymał największą liczbę głosów, zostanie członkiem Rady Szkoły.

Zgodnie z § 167 Rada Szkoły kieruje się następującymi zasadami:

 1. W szkołach podstawowych powoływana jest Rada Szkoły, która jest organem umożliwiającym przedstawicielom prawnym nieletnich uczniów, personelowi pedagogicznemu szkoły, przedstawicielom gminy oraz innym osobom uczestniczenie w zarządzaniu szkołą.
 2. Rada Szkoły jest powoływana przez Organ Prowadzący, który ustala również liczbę jej członków i wydaje regulamin wyborów. Jedną trzecią członków Rady Szkoły powołuje organ prowadzący, jedną trzecią wybierają przedstawiciele prawni uczniów, a jedną trzecią - kadra pedagogiczna szkoły. Dyrektor szkoły nie może być członkiem Rady Szkoły.
 3. Tego samego członka Rady Szkoły nie może powołać w tym samym czasie organ prowadzący, osoba wybrana z grona rodziców uczniów lub wybrany przez kadrę pedagogiczną szkoły.
 4. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym.
 5. Jeżeli przedstawiciele prawni uczniów nie wybiorą określonej liczby członków Rady Szkoły, nawet na podstawie ponownego zaproszenia, dyrektor szkoły ma prawo powołać pozostałych członków rady.
 6. Kadencja członków Rady Szkoły trwa trzy lata.
 7. Rada szkoły zbiera się co najmniej dwa razy w roku; Radę Szkoły zwołuje jej przewodniczący, pierwsze posiedzenie zwołuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany stawić się na posiedzeniu Rady Szkoły na zaproszenie jej przewodniczącego. Na pierwszym posiedzeniu Rada Szkoły ustala regulamin i wybiera przewodniczącego. Przyjęcie regulaminu wymaga zgody bezwzględnej większości wszystkich jej członków. 
Zgodnie z § 168 Rada Szkoły posiada następujące kompetencje:
 1. komentuje i odnosi się do szkolnych programów edukacyjnych oraz do ich późniejszych realizacji
 2. zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności szkoły, zatwierdza regulamin szkolny i proponuje jego zmiany
 3. zatwierdza zasady oceniania wyników nauczania uczniów szkół podstawowych i średnich
 4. uczestniczy w opracowywaniu koncepcyjnych planów rozwoju szkoły
 5. omawia wniosek budżetu szkoły na kolejny rok, komentuje analizę zarządzania i proponuje środki usprawniające zarządzanie
 6. omawia raporty z inspekcji Czeskiego Inspektoratu Szkolnego
 7. podaje sugestie do dyrektora szkoły, do gminy, do organów administracji państwowej w oświacie oraz innych organów administracji państwowej. 
Dyrektor szkoły ma obowiązek: udostępnić Radzie Szkoły informacje o szkole, w szczególności dokumentację szkolną. Informacje objęte specjalnymi przepisami prawa dyrektor szkoły przekazuje tylko na warunkach określonych w tych szczególnych przepisach prawa.  

W minionej kadencji w Radzie Szkoły pracowali:

 za rodziców    za gminę za grono pedagogiczne  
 Marian Czyž MBA  Mgr. Jakub Kawulok  Mgr. Irena Berbalk  

W listopadzie odbędą się również wybory do Rady Szkoły z grona przedstawicieli kadry pedagogicznej. 

Nowy skład rady szkoły zostanie opublikowany na stronach: www.psphradek.cz.

Kandydatów do Rady Szkoły prosimy zgłaszać pisemnie drogą mailową pod adres psphradek@seznam.cz , osobiście wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły do 13. 11. 2020. 

Spośród zaproponowanych kandydatów wybrany zostanie jeden przedstawiciel z grona rodziców do trzyosobowej Rady Szkoły na lata 2020-2023.

                                                                                         Katarzyna Şafak

Informacja dotycząca nauki od 14.10.2020

13.10.2020
Szanowni Rodzice,

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wytyczne Rządu RC będą obowiązywać następujące ograniczenia:
Od środy 14. 10. 2020 przechodzimy na edukację na odległość. Jestem świadoma tego, że nikt z Państwa nie jest na zaistniałą sytuację przygotowany. Zostaliśmy wszyscy (nauczyciele, rodzice) postawieni przed faktem dokonanym.
Tym razem nauka na odległość jest obowiązkowa, nauczyciele będą sprawdzali obecność dzieci. Oddawanie (przesyłanie) gotowych zadań i obecność na  lekcjach on-line będzie wymagana. Dokładne informacje będą przekazywać wychowawcy poszczególnych klas.
Już teraz jednak znamy codzienne godziny połączeń on-line poszczególnych klas. Oto one:
klasa 1, 2 – godz. 8:00                  
klasa 4 – godz. 9:00                  
klasa 3 – godz. 10:00                  
klasa 5 – godz. 11:00
Żeby Państwo mogli się odpowiednio przygotować, połączenia on-line rozpoczynamy dopiero od poniedziałku 19. 10. 2020. W piątek 16.10.2020 zostaną wysłane na Państwa e-mail indywidualne konta Google dla każdego dziecka. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło. Do tego czasu dzieci będą pracowały z kartami prac. W tygodniu od 26. 10. do 30. 10. 2020 będą przebiegały wakacje jesienne (oczywiście bez nauki). Do szkoły powinniśmy wrócić 02. 11. 2020.
Zadania, ćwiczenia i karty pracy wykonane w dniach od 14. 10. do 16. 10. 2020 muszą być po powrocie do szkoły oddane do kontroli nauczycielom danych przedmiotów.
Jeżeli ktoś z Państwa ma problemy z wyposażeniem technicznym (komputery, notebooki), proszę o kontakt z dyrekcją szkoły. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu. Uwaga, ilość jest ograniczona!!!
Będzie również możliwość odbioru obiadów przez okno kuchni (od strony przedszkola) do pojemników przyniesionych z domu. Obiady będą do dyspozycji dopiero od czwartku 15. 10. 2020 w godzinach od 11:00 do 12:30 po uprzednim kontakcie z kierowniczką kuchni (zgłosić trzeba w środę).  

Życzę Państwu dużo zdrowia i cierpliwości.                                                                                                                                               Katarzyna Şafak

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

11.9.2020
W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców dotyczących przeziębień dzieci, prosimy, by w obecnej sytuacji zwracać szczególną uwagę na stan zdrowia dziecka. W razie wystąpienia typowych objawów (gorączka, kaszel itp.) prosimy o zostawienie dziecka w domu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem. Kiedy u dziecka pojawia się mocny katar czy kaszel, również zalecamy pozostawienie dziecka w domu na dwudniową obserwację. Jeżeli po upływie 2 dni stan zdrowia dziecka nie pogorszy się, może ono uczęszczać do szkoły. W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z lekarzem.

Od czwartku 10.9. 2020 noszenie maseczek w szkole  jest obowiązkowe. Wszyscy uczniowie noszą maski we wspólnych pomieszczeniach szkoły,  nie muszą ich nosić w klasie podczas zajęć. Prosimy również, by osoby dorosłe zakładały maseczki na terenie szkoły.

Witam wszystkich serdecznie po dwumiesięcznej przerwie.

27.8.2020
W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 planujemy zorganizować na boisku szkolnym. W razie brzydkiej pogody przesuniemy się do sali gimnastycznej.
Wszystkie działania szkoły będą przebiegać zgodnie z wytycznymi ministerstwa szkolnictwa oraz czeskiej szkolnej inspekcji.
Więcej TUTAJ 

Harmonogram inauguracji roku szkolnego 1 września 2020 r.:
8:00 - Spotkanie uczniów ze swoimi wychowawcami w lokalach poszczególnych klas.         
- Spotkanie informacyjne dla rodziców pierwszoklasistów z wychowawczynią Moniką Mitrenga (rodziców prosimy o założenie maseczek).
9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym.

Po uroczystej inauguracji uczniowie idą do domu. Młodsze dzieci prosimy odebrać do godziny 10:00.
Świetlica Szkolna w tym dniu nie działa.

Zakończenie roku szkolnego 2019 -2020

23.6.2020

ZAPROSZENIE NA SMAŻENIE JAJECZNICY - ZAMIAST FESTYNU SZKOLNEGO

9.6.2020

Wyniki zapisów do przedszkola

31.5.2020

DDM Bystrzyca informuje

31.5.2020

Szkoła Muzyczna Jabłonków zaprasza

31.5.2020

Nauka na odległość 18.5. 2020

18.5.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Dzisiaj bez filmiku, ponieważ wszystkie typy zadań już znacie. Jeżeli będzie jakiś problem, to zerknijcie na poprzednie nagrania.
str. 92/1, 2,
str. 93/1
str. 94/1
Język polski:

Obejrzyj filmik z wprowadzeniem dwuznaku „sz" a potem wykonaj polecenia.
Elementarz str. 72 – 73.
Pisanka: Uczymy się pisać literę: „b, B.”
Proszę znowu skorzystać z Bobyho pisanki 
Ćwiczenia do Elementarza – str. 10 i 11.
Noś:

Kochani, wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki, a więc święto Waszych ukochanych Mam. Wiem, że w Czechach święto to obchodzone jest 10 maja, w Polsce trochę później, bo 26 maja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wasze Mamy świętowały podwójnie, prawda? smiley W ramach naszego przedmiotu proponuję w tym tygodniu zacząć już przygotowywać coś miłego dla Waszych Mam, aby 26 miło je zaskoczyć lol Mam dla Was kilka propozycji. Koniecznie obejrzyjcie ten filmik! 26 MAJA DZIEŃ MATKI

 Klasa 2

Matematyka:

W tym tygodniu utrwalaj tabliczkę mnożenia z poznanymi cyframi.
Jeżeli masz ochotę na stronie internetowej www.didakta.pl  znajduje się znany nam program edukacyjny Wesoła matematyka, możesz liczyć online. 
Język polski:

W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadania na stronicy 24 i 25.
Pracuj online:
Wybierz, czy wyraz w chmurce jest rzeczownikiem czy czasownikiem.
Język czeski:

Gramatyka: Do zeszytu napisz ćwiczenia: 8 ze stronicy 86 i 9 tak samo ze stronicy 86
Czytanka: Przeczytaj czytankę „O kocouru Lukášovi" str. 109. Na kartce namaluj „śpieawającego" kota
UWAGA!
Przez 2 miesiące uczyłeś się w domu i pod dozorem kogoś z dorosłych odrabiałeś różne pisemne zadania. Przynieś je do szkoły we wtorek 26. 5. 2020. Zerknę na nie, by stwierdzić, jak ci szło. 

Noś:

Kochani, wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki, a więc święto Waszych ukochanych Mam. Wiem, że w Czechach święto to obchodzone jest 10 maja, w Polsce trochę później, bo 26 maja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wasze Mamy świętowały podwójnie, prawda? lol W ramach naszego przedmiotu proponuję w tym tygodniu zacząć już przygotowywać coś miłego dla Waszych Mam, aby 26 miło je zaskoczyć smiley Mam dla Was kilka propozycji. Koniecznie obejrzyjcie ten filmik!  26 MAJA DZIEŃ MATKI

 Klasa 3

Matematyka:

Dzisiaj bez filmiku, ponieważ wszystkie typy zadań już znacie. Jeżeli będzie jakiś problem, to zerknijcie na poprzednie nagrania.
Str. 79/3 – Uwaga, każda pajęczyna ma swój warunek.
Str. 79/4  - Znajdź krótką drogę i zapisz ją. (Pracujecie oczywiście w tabelce dodawania, jak w zeszłym tygodniu.)
str. 80/2 – Wróć niesforne cyferki na swoje miejsce.
Język polski:

Narysuj 5 kwiatków. W środku każdego kolejno zapisz:
1.       Książka o zwierzętach
2.       Moja ulubiona książka
3.       Książka o królu i królowej
4.       Książka o przyrodzie
5.       Książka z bajkami
Kiedy narysujesz i wpiszesz, postaraj się znaleźć w swojej biblioteczce książki, o których informacje zapisałeś w kwiatkach. Pokoloruj kwiat, jeśli udało Ci się znaleźć odpowiednią książkę. Policz znalezione książki, a ich liczbę wpisz na listek kwiatka. Pracuj w zeszycie szkolnym lub w „Moich dziełach". Przy okazji zerknij do znalezionych książek i cokolwiek przeczytaj.
W podręczniku Słońce na stole - strona 64 ćwiczenie 2 - uzupełnij tekst i przepisz do zeszytu szkolnego. Spójniki pokoloruj dowolnym kolorem. Dorób następną kieszonkę SPÓJNIKI i włóż do niej 7 paseczków ze spójnikami.
Język czeski:

Gramatika: Minulý týden ses dozvěděl, že přídavné jméno je slovní druh, který vvyjadřuje vlastnosti podstatných jmen. Na příklad: chytrý Jonáš, pilný Kuba, talentovaná Linda, veselá Patrycja, nesmělá Agatka, slunečná škola, útulná třída, sportovní hřiště, atd. . . . Napiš do sešitu cv. 7 ze str. 125. Pak udělej rychle (podle pokynu) cv. č. 11 na str. 126.
Čítanka: Zajímavé věci se dozvíš v čítance na str. 102 a 103. Přeji ti příjemné čtení.
POZOR !
Za poslední dva měsíce jsi měl do sešitu napsat několik úkolů a cvičení. Dones je v úterý 26. 5. 2020 do školy, podívám se na ně, abych věděl jak se ti dařilo.

Język angielski:

W tym tygodniu będzie tylko uczenie się zabawą. Kliknijcie i powtórzcie słówka z tematu „Szkoła”
W prawo u góry klikacie na dłoń. Wyświetli się napis: show interactive elements. Otworzy się obrazek z napisem School Objects. Klikacie na start i zaczyna się gra. Pani w języku polskim wytłumaczy Wam na czym polega gra. Miłej zabawy.
Noś:

Kochani, wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki, a więc święto Waszych ukochanych Mam. Wiem, że w Czechach święto to obchodzone jest 10 maja, w Polsce trochę później, bo 26 maja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wasze Mamy świętowały podwójnie, prawda? smiley W ramach naszego przedmiotu proponuję w tym tygodniu zacząć już przygotowywać coś miłego dla Waszych Mam, aby 26 miło je zaskoczyć lol Mam dla Was kilka propozycji. Koniecznie obejrzyjcie ten filmik!  26 MAJA DZIEŃ MATKI

 Klasa 4

Matematyka:

Powtórz i utrwal pojęcia matematyczne dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Co to jest suma, różnica, iloczyn, iloraz…
Rozwiąż zadania z pojęciami matematycznymi. W zeszycie powinny być zapisane obliczenia i odpowiedzi.
Język polski:

Przygotuj przepis na ulubione danie (może być zupa, drugie danie, deser, przekąska, …). Przepis powinien zawierać nazwę pokarmu (np. Kołacz pani Moniki), składniki, ilość porcji, sposób przygotowania oraz zdjęcie lub obrazek gotowego pokarmu. Pracuj w „Moich dziełach". Możesz do mnie wysłać zdjęcie swojej pracy. Smacznego!
Powtórz wiadomości o przyimku. Przeczytaj i uzupełnij ćwiczenia (te, które potrafisz) w zeszycie ćwiczeń stronice 49 – 52.
W podręczniku przeczytaj czytankę Firoseta i czary -  stronica 181-189. Możesz zrobić ćwiczenie 2 na stronicy 189.
Język czeski:

Sloh: Napiš mi na email psphradek@seznam.cz krátkou slohovou práci, která bude popisovat tvou výuku doma. Třeba: jak ses učil, kdy – v jakém časovém rozmezí, kdo ti pomáhal, co ti šlo, co ti nešlo, čemu jsi nerozuměl, zda ti škola chyběla, apod.
Čítanka: Nejdřív si přečti čítanku na str. 127 – 129. Vpravo dole na str. 129 (modrý rámeček) je návod, jak si zahrát Hru na radost. Připrav si ji, ve škole si ji zahrajeme.
Język angielski:

Powtórz słówka dotyczące szkoły School objects 

Human body 
Uzupełnij interaktywne karty pracy
My classroom
There is – there are
Wordsearch
NOK:

Temat lekcji: „Region Środkowe Czechy – kraj przyciągający turystów i miłośników sportów wodnych” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 60 - 61. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na tych stroniczkach.
Przyroda:

W podręczniku z ćwiczeniami dotarliśmy do stronicy 51, do ostatniej karty typu „Mój atlas".  Twoim zadaniem w tym tygodniu będzie wyjść gdzieś w najbliższą okolicę (np. na łąkę, do lasu, do ogrodu,..) wziąć podręcznik z ćwiczeniami „Odkrywamy tajemnice przyrody", kredki lub mazaki i pokolorować  obrazki z stronic „Mój atlas". Koloruj te rośliny, zwierzęta, skały itp., które już kiedykolwiek zobaczyłeś na własne oczy.
Tym razem proszę wszystkich o zdjęcie. Poproś kogoś z rodziny, żeby zrobił Ci zdjęcie podczas wykonywania tego zadania gdzieś w przyrodzie i wysłał na mój email.

 Klasa 5

Matematyka:

W zeszycie rozwiąż zadanie z podręcznika:  stronica 98 ćwiczenie 21.
Następnie obejrzyj film, który pomoże Ci utrwalić wiadomości dotyczące osi symetrii
I ponownie w zeszycie rozwiąż zadania z podręcznika:  stronica 99 ćwiczenie 25, 26, 27. Tłumaczenie znajduje się w okładce MATEMATYKA na naszym Google Dysku.
Język polski:

Czytanie ze zrozumieniem. Przeczytaj i uzupełnij pytania nad tekstem.
Utrwalaj części mowy 12
Uzupełnij dyktando.
Włoski tydzień 
Język czeski:

Sloh: Napiš mi na email psphradek@seznam.cz  krátkou slohovou práci, která bude popisovat průběh tvé výuky doma. Na příklad: kdy ses učil, jak výuka probíhala, jakých metod jsi využíval, co ti šlo, co ti nešlo, čemu jsi nerozuměl, zda ti škola chyběla, apod. . . . .
Čítanka: V čítance na str. 90 – 92 najdeš dva zajímavé texty týkající se období starověkého Řecka. Přečti si je a pak ústně odpověz na otázku č. 1 ze str. 92
Język angielski:

Przeczytaj tekst o Emmie: reading . Jeżeli masz ochotę zrób ćwiczenia pod tekstem (nieobowiązkowo).
Uzupełnij interaktywną kartę pracy i wyślij - daily routine
Wysłuchaj rozmówkę Do zeszytu zrób notatkę o dniu Niki. Przypominam o –s (gets up, eats, goes, …) w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zapisz ile potrafisz.
NOK:


Półwysep Iberyjski - Hiszpania i Portugalia. Uzupełnij luki w niebieskim zeszycie ćwiczeń do stronicy 27. Uzupełnij dziennik. W tym tygodniu wpisujemy obowiązkowo Hiszpanię i Portugalię.
Wybierz i obejrzyj:
Hiszpania 
Gibraltar 
Real Madryt 
Najpiękniejsze miejsca w Portugalii 
Przyroda:

W tym tygodniu przechodzimy do nowego tematu. Najpierw obejrzyjcie filmik z wprowadzeniem a potem wpisujcie temat do zeszytu:
Układ krwionośny – wstęp. Dalej notujecie w zeszycie: 
Układ krwionośny składa się z: naczyń krwionośnych i serca.
Naczynia krwionośne możemy podzielić na:
- żyły
- tętnice
- włosowate naczynia krwionośne.
Jest to układ zamknięty. 


Serce – to centralny narząd układu krwionośnego położony w klatce piersiowej. Serce działa jak pompa, pompuje krew z przedsionków do komór, a przez skurcz komór wypycha ją do naczyń. 

U człowieka występuje serce czterokomorowe:
1. przedsionek prawy
2. komora prawa
3. przedsionek lewy
4. komora lewa


Do zeszytu wklejacie lub rysujecie obrazek serca.
Dziękuję wszystkim za przesłane zdjęcia z poprzedniego tygodnia. Oto wyniki waszej pracy:
Projekt
Filip 
Eksperymenty 


Wakacje na Zaolziu

12.5.2020