Informacje dla rodziców

Powrót do szkoły od 4 stycznia 2021

29.12.2020
Szanowni Rodzice
Z rozporządzenia rządu RCz z dnia 23. 12. 2020 od 4 stycznia 2021 do szkoły powrócą tylko uczniowie 1, 2, i 3 klasy. W klasach 4. i 5. będzie ponownie przebiegać nauka zdalna.

W poniedziałek przywitamy również nową wychowawczynię świetlicy szkolnej panią Ewę Cymorek. 

K. Şafak

Życzenia

16.12.2020
 

Dodatkowe dni wolne od nauki

16.12.2020
Szanowni Rodzice,
Ministerstwo Szkolnictwa RCz ustala zgodnie z ustawą (§ 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 sb.)
dni 21. 12. i 22. 12. 2020 jako dodatkowe dni wolne od nauki.

Katarzyna Şafak

Zapraszamy do konkursu

7.12.2020

Aktualne informacje o działalności szkoły od środy 18 listopada 2020 r.

13.11.2020

Przerwa w dostawie prądu

1.11.2020
Niniejszym informuję, że w związku z przerwą w dostawie prądu dnia 9 listopada 2020, przedszkole, szkoła oraz stołówka szkolna będą nieczynne.

Nauka online też się nie odbędzie z powodu podłączenia do wi-fi.

Dziękuję za zrozumienie
Katarzyna Şafak

WYBORY DO RADY SZKOŁY

13.10.2020
Drodzy Rodzice,
kończy się trzyletnia kadencja Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z polskim językiem nauczania w Gródku. Została utworzona zgodnie z § 167 i § 168 ustawy nr 561/2004. Dlatego nowe wybory odbędą się w listopadzie podczas wywiadówek szkolnych.

Na tym spotkaniu każdy przedstawiciel prawny dziecka otrzyma od wychowawcy kartę do głosowania, na której zaznaczy tylko jednego z kandydatów wybranych przez przedstawicieli prawnych. Na karcie do głosowania można zaznaczyć tylko jednego kandydata, w innym wypadku głosowanie będzie nieważne. Wybór jest tajny. Karty do głosowania będą wrzucane do urny w wyznaczonym miejscu szkoły.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem wyborczym wydanym przez Organ Prowadzący (Gminę Gródek). Jeden kandydat, który zgodził się na kandydaturę i otrzymał największą liczbę głosów, zostanie członkiem Rady Szkoły.

Zgodnie z § 167 Rada Szkoły kieruje się następującymi zasadami:

 1. W szkołach podstawowych powoływana jest Rada Szkoły, która jest organem umożliwiającym przedstawicielom prawnym nieletnich uczniów, personelowi pedagogicznemu szkoły, przedstawicielom gminy oraz innym osobom uczestniczenie w zarządzaniu szkołą.
 2. Rada Szkoły jest powoływana przez Organ Prowadzący, który ustala również liczbę jej członków i wydaje regulamin wyborów. Jedną trzecią członków Rady Szkoły powołuje organ prowadzący, jedną trzecią wybierają przedstawiciele prawni uczniów, a jedną trzecią - kadra pedagogiczna szkoły. Dyrektor szkoły nie może być członkiem Rady Szkoły.
 3. Tego samego członka Rady Szkoły nie może powołać w tym samym czasie organ prowadzący, osoba wybrana z grona rodziców uczniów lub wybrany przez kadrę pedagogiczną szkoły.
 4. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym.
 5. Jeżeli przedstawiciele prawni uczniów nie wybiorą określonej liczby członków Rady Szkoły, nawet na podstawie ponownego zaproszenia, dyrektor szkoły ma prawo powołać pozostałych członków rady.
 6. Kadencja członków Rady Szkoły trwa trzy lata.
 7. Rada szkoły zbiera się co najmniej dwa razy w roku; Radę Szkoły zwołuje jej przewodniczący, pierwsze posiedzenie zwołuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany stawić się na posiedzeniu Rady Szkoły na zaproszenie jej przewodniczącego. Na pierwszym posiedzeniu Rada Szkoły ustala regulamin i wybiera przewodniczącego. Przyjęcie regulaminu wymaga zgody bezwzględnej większości wszystkich jej członków. 
Zgodnie z § 168 Rada Szkoły posiada następujące kompetencje:
 1. komentuje i odnosi się do szkolnych programów edukacyjnych oraz do ich późniejszych realizacji
 2. zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności szkoły, zatwierdza regulamin szkolny i proponuje jego zmiany
 3. zatwierdza zasady oceniania wyników nauczania uczniów szkół podstawowych i średnich
 4. uczestniczy w opracowywaniu koncepcyjnych planów rozwoju szkoły
 5. omawia wniosek budżetu szkoły na kolejny rok, komentuje analizę zarządzania i proponuje środki usprawniające zarządzanie
 6. omawia raporty z inspekcji Czeskiego Inspektoratu Szkolnego
 7. podaje sugestie do dyrektora szkoły, do gminy, do organów administracji państwowej w oświacie oraz innych organów administracji państwowej. 
Dyrektor szkoły ma obowiązek: udostępnić Radzie Szkoły informacje o szkole, w szczególności dokumentację szkolną. Informacje objęte specjalnymi przepisami prawa dyrektor szkoły przekazuje tylko na warunkach określonych w tych szczególnych przepisach prawa.  

W minionej kadencji w Radzie Szkoły pracowali:

 za rodziców    za gminę za grono pedagogiczne  
 Marian Czyž MBA  Mgr. Jakub Kawulok  Mgr. Irena Berbalk  

W listopadzie odbędą się również wybory do Rady Szkoły z grona przedstawicieli kadry pedagogicznej. 

Nowy skład rady szkoły zostanie opublikowany na stronach: www.psphradek.cz.

Kandydatów do Rady Szkoły prosimy zgłaszać pisemnie drogą mailową pod adres psphradek@seznam.cz , osobiście wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły do 13. 11. 2020. 

Spośród zaproponowanych kandydatów wybrany zostanie jeden przedstawiciel z grona rodziców do trzyosobowej Rady Szkoły na lata 2020-2023.

                                                                                         Katarzyna Şafak

Informacja dotycząca nauki od 14.10.2020

13.10.2020
Szanowni Rodzice,

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wytyczne Rządu RC będą obowiązywać następujące ograniczenia:
Od środy 14. 10. 2020 przechodzimy na edukację na odległość. Jestem świadoma tego, że nikt z Państwa nie jest na zaistniałą sytuację przygotowany. Zostaliśmy wszyscy (nauczyciele, rodzice) postawieni przed faktem dokonanym.
Tym razem nauka na odległość jest obowiązkowa, nauczyciele będą sprawdzali obecność dzieci. Oddawanie (przesyłanie) gotowych zadań i obecność na  lekcjach on-line będzie wymagana. Dokładne informacje będą przekazywać wychowawcy poszczególnych klas.
Już teraz jednak znamy codzienne godziny połączeń on-line poszczególnych klas. Oto one:
klasa 1, 2 – godz. 8:00                  
klasa 4 – godz. 9:00                  
klasa 3 – godz. 10:00                  
klasa 5 – godz. 11:00
Żeby Państwo mogli się odpowiednio przygotować, połączenia on-line rozpoczynamy dopiero od poniedziałku 19. 10. 2020. W piątek 16.10.2020 zostaną wysłane na Państwa e-mail indywidualne konta Google dla każdego dziecka. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło. Do tego czasu dzieci będą pracowały z kartami prac. W tygodniu od 26. 10. do 30. 10. 2020 będą przebiegały wakacje jesienne (oczywiście bez nauki). Do szkoły powinniśmy wrócić 02. 11. 2020.
Zadania, ćwiczenia i karty pracy wykonane w dniach od 14. 10. do 16. 10. 2020 muszą być po powrocie do szkoły oddane do kontroli nauczycielom danych przedmiotów.
Jeżeli ktoś z Państwa ma problemy z wyposażeniem technicznym (komputery, notebooki), proszę o kontakt z dyrekcją szkoły. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu. Uwaga, ilość jest ograniczona!!!
Będzie również możliwość odbioru obiadów przez okno kuchni (od strony przedszkola) do pojemników przyniesionych z domu. Obiady będą do dyspozycji dopiero od czwartku 15. 10. 2020 w godzinach od 11:00 do 12:30 po uprzednim kontakcie z kierowniczką kuchni (zgłosić trzeba w środę).  

Życzę Państwu dużo zdrowia i cierpliwości.                                                                                                                                               Katarzyna Şafak

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

11.9.2020
W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców dotyczących przeziębień dzieci, prosimy, by w obecnej sytuacji zwracać szczególną uwagę na stan zdrowia dziecka. W razie wystąpienia typowych objawów (gorączka, kaszel itp.) prosimy o zostawienie dziecka w domu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem. Kiedy u dziecka pojawia się mocny katar czy kaszel, również zalecamy pozostawienie dziecka w domu na dwudniową obserwację. Jeżeli po upływie 2 dni stan zdrowia dziecka nie pogorszy się, może ono uczęszczać do szkoły. W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z lekarzem.

Od czwartku 10.9. 2020 noszenie maseczek w szkole  jest obowiązkowe. Wszyscy uczniowie noszą maski we wspólnych pomieszczeniach szkoły,  nie muszą ich nosić w klasie podczas zajęć. Prosimy również, by osoby dorosłe zakładały maseczki na terenie szkoły.

Witam wszystkich serdecznie po dwumiesięcznej przerwie.

27.8.2020
W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 planujemy zorganizować na boisku szkolnym. W razie brzydkiej pogody przesuniemy się do sali gimnastycznej.
Wszystkie działania szkoły będą przebiegać zgodnie z wytycznymi ministerstwa szkolnictwa oraz czeskiej szkolnej inspekcji.
Więcej TUTAJ 

Harmonogram inauguracji roku szkolnego 1 września 2020 r.:
8:00 - Spotkanie uczniów ze swoimi wychowawcami w lokalach poszczególnych klas.         
- Spotkanie informacyjne dla rodziców pierwszoklasistów z wychowawczynią Moniką Mitrenga (rodziców prosimy o założenie maseczek).
9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym.

Po uroczystej inauguracji uczniowie idą do domu. Młodsze dzieci prosimy odebrać do godziny 10:00.
Świetlica Szkolna w tym dniu nie działa.

Zakończenie roku szkolnego 2019 -2020

23.6.2020

ZAPROSZENIE NA SMAŻENIE JAJECZNICY - ZAMIAST FESTYNU SZKOLNEGO

9.6.2020