Informacje dla rodziców

Wybory do Rady Szkoły

13.6.2021
Pragnę Państwa poinformować, iż dnia 09. 06. 2021 została pani Magdalena Ćmiel wybrana za członka Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Gródku. W Radzie będzie reprezentowała rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Z grona pedagogicznego, natomiast, wybrano panią Monikę Mitrengę.

W odpowiedzialnej pracy tej instytucji życzymy paniom wiele sukcesów.

WYBORY DO RADY SZKOŁY

1.6.2021
Drodzy Rodzice, kończy się czteroletnia (spowodowana pandemią koronawirusa) kadencja Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z polskim językiem nauczania w Gródku. Została utworzona zgodnie z § 167 i § 168 ustawy nr 561/2004. Dlatego nowe wybory odbędą się w środę 9 czerwca 2021 od godziny 15:00 do 17:00 w lokalu stołówki szkolnej.
Podczas wyborów przedstawiciel prawny dziecka otrzyma od członka komisji wyborczej kartę do głosowania, na której zaznaczy tylko jednego z kandydatów wybranych przez przedstawicieli prawnych. Na karcie do głosowania można zaznaczyć tylko jednego kandydata, w innym wypadku głosowanie będzie nieważne. Wybór jest tajny. Karty do głosowania będą wrzucane do urny na miejscu.
Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem wyborczym wydanym przez Organ Prowadzący (Gminę Gródek). Jeden kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, zostanie członkiem Rady Szkoły.

Prosimy o liczny udział.
Katarzyna Şafak

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców przyszłorocznych „pierwszaków”

31.5.2021
Zebranie odbędzie się w środę, 9 czerwca o godzinie 16:00 w szkole. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji o organizacji roku szkolnego 2021/2022. Przekazane zostaną również informacje o obowiązkach rodziców i dzieci, o podręcznikach oraz metodach nauczania. Spotkanie odbędzie się bez udziału dzieci.
Dzieci natomiast będą miały okazję obejrzeć lekcję modelową w klasie pierwszej tego samego dnia w godzinach dopołudniowych. Wezmą również czynny udział w zajęciach prowadzonych przez panią nauczycielkę Irenę Berbalk.

Podczas spotkania obowiązuje maseczka (respirator). Liczymy na Państwa obecność.

Katarzyna Şafak

Wyniki zapisów do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

28.5.2021

Życzenia z okazji Dnia Matki

25.5.2021
Z okazji Dnia Matki składamy najserdeczniejsze życzenia!
Obóż Językowy w Gródku

25.5.2021

Wakacje na Zaolziu 2021

19.5.2021
Szanowni Rodzice,
Kongres Polaków przy współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej  przygotował kolejną edycję wakacyjnych półkolonii w języku polskim p.t. "WAKACJE NA ZAOLZIU". 
W tym roku zajęcia realizowane są od 7.7. do 27.8. w czterech miejscowościach: Karwina, Bystrzyca, Czeski Cieszyn oraz Trzyniec. 
Przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Dzień obozowy trwa od 7,30 do 16,30. Cena: 180 CZK/dzień (w cenie obiad, 2 przekąski, napoje). 
Program, zgłoszenia i szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.smprc.cz 

Zapraszamy! 

Michał Przywara 
koordynator projektu
+420 723 887 739 

Działalność szkół od 17. 5. 2021

12.5.2021

Działalność szkół od 3. 5. 2021

30.4.2021

Wyniki zapisów do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022

20.4.2021

Zapisy do przedszkola na rok 2021/2022

15.4.2021
Szanowni Rodzice 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 będą przebiegały bez udziału dzieci, a to w dniach od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. 

Dokumenty potrzebne przy zapisie:
  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání).
  2. List ewidencyjny (Evidenční list) - potwierdzony od lekarza, szczególnie to, że dziecko ma zaliczone wszystkie obowiązkowe szczepienia)
  3. Kopia aktu urodzenia (Kopie rodného listu)
Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie dokumentów zgodnie z aktem urodzenia dziecka. 

Dokumenty można dostarczać w następujący sposób:
  • oddaniem bezpośrednio w przedszkolu po uprzedniej umowie terminu z kierowniczką przedszkola nr tel. 776036343
  • wysłaniem dokumentów pocztą (Hrádek 77, 739 97)
  • wrzuceniem do skrzynki pocztowej, która wisi na płocie 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wg §50 ustawy o ochronie zdrowia prawidłowe szczepienie albo potwierdzenie, że dziecko jest przeciwko chorobie odporne lub z powodu przeciwskazań nie może być szczepione. Ten warunek nie dotyczy dziecka, które pełni obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny mają te dzieci, które do 31. 8. 2021 skończą 5 lat.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci z miejscem zamieszkania w Gródku, dzieci starsze oraz dzieci, które mają w przedszkolu lub szkole starsze rodzeństwo. 

Prosimy o zrealizowanie wyżej wymienionych wskazówek w dniach od 2. 5. do 16. 5. 2020 

Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana pod koniec maja na www.obechradek.cz., www.psphradek.cz
Numer ewidencyjny przyszłego przedszkolaka, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do przedszkola, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod nr 776 036 343. 

Gródek  14.4.2021                                                                                          Eva Nemec
                                                                                                             kierowniczka przedszkola                                                                                      

Powrót do szkoły/Testowanie

8.4.2021
Szanowni Rodzice

12 kwietnia 2021 wszyscy uczniowie naszej szkoły wracają do nauczania stacjonarnego. Oczywiście powrót uwarunkowany jest negatywnym wynikiem testu na koronawirus.

Testowanie będzie przeprowadzane 2 x w tygodniu (poniedziałek, czwartek) przez samodzielne pobieranie próbek z wykorzystaniem testów antygenowych Singclean.

Uczniom z klas 1-3 jest pozwolona asystencja rodzica podczas testowania. Testowanie nie dotyczy uczniów, którzy już przebyli chorobę COVID 19 i od pozytywnego wyniku potwierdzonego testem RT-PCR nie upłynęło więcej niż 90 dni. Tacy uczniowie przynoszą zaświadczenie lekarskie.

W razie pozytywnego wyniku testu, rodzice powinni odebrać dziecko ze szkoły i zadbać o przeprowadzenie testu RT-PCR.

Jeśli uczeń nie podda się testowaniu, nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Szkoła nie jest zobowiązana do zapewnienia nauki na odległość. Nauczyciel nie zapisuje do dziennika nieobecność ucznia.

Organizacja:                 
Prosimy, by dzieci przychodziły do szkoły w przedziale czasowym od 7:00 do 7:45. Po przebraniu się w szatni uczeń przechodzi do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się testowanie. W razie negatywnego wyniku testu, dziecko idzie do swojej klasy. Po skończonym testowaniu odbywa się normalna nauka wg rozkładu.

Świetlica działa normalnie, według poprzednio ustalonego planu, czyli bez klas 4 i 5. Uczniowie tych klas idą po lekcjach do domu. 

Instruktaż przebiegu testowania:   

Szczegółowe informacje dla rodziców dotyczące testowania w szkole:

Katarzyna Şafak