Informacje dla rodziców

Wakacje na Zaolziu 2021

19.5.2021
Szanowni Rodzice,
Kongres Polaków przy współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej  przygotował kolejną edycję wakacyjnych półkolonii w języku polskim p.t. "WAKACJE NA ZAOLZIU". 
W tym roku zajęcia realizowane są od 7.7. do 27.8. w czterech miejscowościach: Karwina, Bystrzyca, Czeski Cieszyn oraz Trzyniec. 
Przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Dzień obozowy trwa od 7,30 do 16,30. Cena: 180 CZK/dzień (w cenie obiad, 2 przekąski, napoje). 
Program, zgłoszenia i szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.smprc.cz 

Zapraszamy! 

Michał Przywara 
koordynator projektu
+420 723 887 739 

Działalność szkół od 17. 5. 2021

12.5.2021

Działalność szkół od 3. 5. 2021

30.4.2021

Wyniki zapisów do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022

20.4.2021

Zapisy do przedszkola na rok 2021/2022

15.4.2021
Szanowni Rodzice 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 będą przebiegały bez udziału dzieci, a to w dniach od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. 

Dokumenty potrzebne przy zapisie:
 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání).
 2. List ewidencyjny (Evidenční list) - potwierdzony od lekarza, szczególnie to, że dziecko ma zaliczone wszystkie obowiązkowe szczepienia)
 3. Kopia aktu urodzenia (Kopie rodného listu)
Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie dokumentów zgodnie z aktem urodzenia dziecka. 

Dokumenty można dostarczać w następujący sposób:
 • oddaniem bezpośrednio w przedszkolu po uprzedniej umowie terminu z kierowniczką przedszkola nr tel. 776036343
 • wysłaniem dokumentów pocztą (Hrádek 77, 739 97)
 • wrzuceniem do skrzynki pocztowej, która wisi na płocie 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wg §50 ustawy o ochronie zdrowia prawidłowe szczepienie albo potwierdzenie, że dziecko jest przeciwko chorobie odporne lub z powodu przeciwskazań nie może być szczepione. Ten warunek nie dotyczy dziecka, które pełni obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny mają te dzieci, które do 31. 8. 2021 skończą 5 lat.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci z miejscem zamieszkania w Gródku, dzieci starsze oraz dzieci, które mają w przedszkolu lub szkole starsze rodzeństwo. 

Prosimy o zrealizowanie wyżej wymienionych wskazówek w dniach od 2. 5. do 16. 5. 2020 

Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana pod koniec maja na www.obechradek.cz., www.psphradek.cz
Numer ewidencyjny przyszłego przedszkolaka, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do przedszkola, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod nr 776 036 343. 

Gródek  14.4.2021                                                                                          Eva Nemec
                                                                                                             kierowniczka przedszkola                                                                                      

Powrót do szkoły/Testowanie

8.4.2021
Szanowni Rodzice

12 kwietnia 2021 wszyscy uczniowie naszej szkoły wracają do nauczania stacjonarnego. Oczywiście powrót uwarunkowany jest negatywnym wynikiem testu na koronawirus.

Testowanie będzie przeprowadzane 2 x w tygodniu (poniedziałek, czwartek) przez samodzielne pobieranie próbek z wykorzystaniem testów antygenowych Singclean.

Uczniom z klas 1-3 jest pozwolona asystencja rodzica podczas testowania. Testowanie nie dotyczy uczniów, którzy już przebyli chorobę COVID 19 i od pozytywnego wyniku potwierdzonego testem RT-PCR nie upłynęło więcej niż 90 dni. Tacy uczniowie przynoszą zaświadczenie lekarskie.

W razie pozytywnego wyniku testu, rodzice powinni odebrać dziecko ze szkoły i zadbać o przeprowadzenie testu RT-PCR.

Jeśli uczeń nie podda się testowaniu, nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Szkoła nie jest zobowiązana do zapewnienia nauki na odległość. Nauczyciel nie zapisuje do dziennika nieobecność ucznia.

Organizacja:                 
Prosimy, by dzieci przychodziły do szkoły w przedziale czasowym od 7:00 do 7:45. Po przebraniu się w szatni uczeń przechodzi do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się testowanie. W razie negatywnego wyniku testu, dziecko idzie do swojej klasy. Po skończonym testowaniu odbywa się normalna nauka wg rozkładu.

Świetlica działa normalnie, według poprzednio ustalonego planu, czyli bez klas 4 i 5. Uczniowie tych klas idą po lekcjach do domu. 

Instruktaż przebiegu testowania:   

Szczegółowe informacje dla rodziców dotyczące testowania w szkole:

Katarzyna Şafak

Życzenia

1.4.2021

Pierwsza faza otwierania szkół

29.3.2021

Zapisy do 1 klasy

15.3.2021
Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbędą się w naszej szkole w dniach od 12. 4. do 16. 4. 2021 roku bez udziału dzieci.

Zasady przyjęcia do szkoły:

 • wypełnienie dokumentów potrzebnych przy zapisie:
 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 2. Zápisní list
 • oddanie lub przesłanie wypełnionych dokumentów za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
 1. oddanie bezpośrednio w szkole,
 2. możliwość wykorzystania poczty elektronicznej, ale tylko wtedy, gdy dysponują Państwo podpisem elektronicznym,
 3. istnieje również możliwość wykorzystania „datové schránky". Więcej informacji na https://chcidatovku.cz/),
 4. wysłanie dokumentów pocztą.
Do  zapisów niezbędna będzie również kopia aktu urodzenia dziecka. Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie obu dokumentów zgodnie z aktem urodzenia dziecka.

Rodzicom, którzy planują prosić o odroczenie obowiązku szkolnego przypominamy, że prośba o odroczenie (Žádost o odklad povinné školní docházky) musi wpłynąć do dyrekcji szkoły najpóźniej w dniu zapisu (tj. do 16. 4.2021).
Prosimy o przesłanie prośby nawet w wypadku, że nie będzie ona zawierała opinii Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej i opinii lekarza specjalisty lub opinii psychologa klinicznego. Brakujące dokumenty należy oddać w dyrekcji szkoły najpóźniej do 30. 4. 2021 roku.

Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana na początku maja na www.obechradek.cz, www.psphradek.cz. Numer ewidencyjny przyszłego pierwszoklasisty, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do kl. 1, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z dyrektorką szkoły: tel. 775 998 111.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku promującego naszą szkołę i przedszkole.

Jeżeli pod koniec roku szkolnego sytuacja z epidemiologicznego punktu widzenia będzie korzystna, planujemy dodatkowo zorganizować dla przyjętych dzieci i ich rodzin wspólne spotkanie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Şafak

Informacje dotyczące nauki od 08. 03. do 21. 03. 2021

1.3.2021
Szanowni Rodzice,

niniejszym informujemy, iż od poniedziałku 8 marca 2021 nauka w klasach 1 – 3 będzie również przebiegać zdalnie.
Oto codzienne godziny połączeń on-line poszczególnych klas:
Klasa 1, 2 – od 7:50
Klasa 3 – od 9:00

W klasach 4 i 5 dochodzi do małej korekty. Szczegóły poda pani wychowawczyni Alicja Trybuś.

W razie potrzeby restartu hasła do adresu gmail dziecka, prosimy skontaktować się z panią Berbalk: berbalk@psphradek.cz

Ponownie będzie możliwość wypożyczenia komputerów dla rodzin wielodzietnych. W tym celu, proszę o kontakt z dyrekcją szkoły. 

Katarzyna Şafak

Szczegółowe informacje MŠMT 

Noszenie maseczek

25.2.2021
Szanowni Rodzice, 
Rząd czeski zdecydował o obowiązkowym noszeniu maseczek FFP2 (respiratory) lub  maseczek chirurgicznych również w szkole. Rozporządzenie wchodzi w życie  dnia 25 lutego 2021.

Więcej informacji

Informacja o funkcjonowaniu szkół od 11 stycznia 2021 do 22 stycznia 2021

8.1.2021
Ministerstwo Edukacji
 • Informuje, że szkoły i obiekty szkolne w okresie od 11 do 22 stycznia nadal funkcjonują w takim samym reżimie jak w okresie od 27 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021, czyli nadal obowiązuje nauka na odległość dla klas 4 i 5.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Şafak