Informacje dla rodziców

Nauka na odległość 11.5. 2020

11.5.2020

Opłata za pływanie


W związku z aktualną sytuacją opłatę za pływanie – 650.- Kč prosimy wysłać na konto szkolne nr: 2000661529/2010 z anotacją – do okienka: „informace pro příjemce" - wpisać imię i nazwisko dziecka. Opłatę prosimy uiścić do 21 maja 2020. Dziękujemy.

Zwolniona z opłaty: Anna Suszková (była tylko raz)

Za niski udział  w lekcjach „volný vstup pro rodinu" (dotyczy wejścia dla całej rodziny po zgłoszeniu nazwiska na recepcji basenu) otrzymują uczniowie: Dudysowie J + J, Suszka Jiří, Karzel Elizabeth, Jančík Damian, Patrycja Młynek, Cieślar Adam.


 Klasa 1

Matematyka:

Proszę obejrzećfilmik z instrukcją a potem wykonać podane zadania.
Str. 89/1, 2
str. 91/2, 5
Dla tych, którzy mają mało i chcą sobie więcej policzyć, proponuję pajęczyny na str. 114/ćwiczenia do wyboru.
Język polski:

Sprostowanie do filmiku: Tłumacząc wyraz Zaolzie doszło do przejęzyczenia. Zaolzie graniczy z Polską i Słowacją. W filmiku mówię, że z Czechami i Słowacją. Przepraszam.
Oglądamy filmik z wprowadzeniem nowej literki: „ź, zi”.
Elementarz str. 70-71/ czytamy.
Ćwiczenia do Elementarza str. 8 i 9.
Pisanka str. 5 – literka ó, Ó – to będzie łatwe, bo już umiecie pisać literę o, O.
Noś:

Dzień dobry, w tym tygodniu nasza lekcja nie jest obowiązkowa. Zapraszam tych uczniów, którzy mają ochotę, czas i energię. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dbać o środowisko i o naszą planetę zapraszam na krótką lekcję o nieco innym charakterze.
Dbam o środowisko  

 Klasa 2

Matematyka:

Wykonaj zadania online:
Wpisz liczby rosnąco
Rozwiąż zadania tekstowe
Wskaż położenie obiektu
Albo:
Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. Jeżeli pozostały Ci zadania, z którymi nie dajesz rady, spotykamy się online, gdzie wspólnie nam się uda.
Język polski:

W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” od stronicy 22 zapoznasz się z czasownikiem. Czasowniki to wyrazy nazywające to, co ktoś robi.Najpierw obejrzyj filmik i następnie wykonaj zadania na stronicy 22 i 23.
Jutrzenka - maj
Język czeski:

Gramatyka: Stronica 83 ćwiczenie 4. Komuś dorosłemu przeczytaj głośno wiersz „Co všechno musí udělat jaro". W puste miejsca wstaw: i, í , y, ý. Swój wybór przedstaw osobie, która cię słyszy, czy ci pomaga.
Na stronicy 84 znajduje się kwiatek. Namaluj go na dużej kartce a do listków wpisz słowa --- części mowy, które tam się znajdują. Kartkę włóż do okładki, w której masz różne karty pracy. Po powrocie do szkoły wytłumaczę ci dokładnie co obrazek przedstawia.
Czytanka: Na stronicy 97 znajdują się 2 zagadki. Rozwiąż je, albo poproś o pomoc kogoś z dorosłych. Później odpowiedz na pierwsze dwa pytania znajdujące się na dole. 
Noś:

Dzień dobry, w tym tygodniu zapraszam na króciutką lekcję - uczniów, którzy mają ochotę usłyszeć nie tylko śpiew ptaków, ale też kilka ciekawostek o nich. Lekcja nieco inna i tylko dla chętnych J Wystarczy kliknąć tutaj  PTAKI
Miłego odbioru!

 Klasa 3

Matematyka:

Proszę obejrzeć filmik z instrukcją a potem wykonać podane zadania.
Do zeszytu wpisujecie temat: Tabelka dodawania.
Str. 73/3 Uzupełnij liczby do następujących dróg i oblicz ich sumę.
Str. 76/3 Pomnóż a wynik zaokrąglij do dziesiątek.
Str. 77/4a Oblicz wszystkie iloczyny w niebieskim i pomarańczowym okienku. Potem wyniki ułóż według kolejności od najmniejszego do największego.Pomnóż sposobem, który ci odpowiada.
Język polski:

Ostatnio powtarzaliśmy części mowy i pracowaliśmy z kieszonkami, do których wkładaliście paseczki z dotychczas poznanymi częściami mowy. W tym tygodniu poznamy następną część mowy -  SPÓJNIK. Najpierw obejrzyj filmik, w którym zawarte są podstawowe informacje o spójniku.
Teraz zrób notatkę. Pamiętaj o starannym piśmie. Prezentację zatrzymuj według własnego tempa pracy. Notatka do zeszytu 
Majowa Jutrzenka... zaprasza do czytania!
Język czeski:

Gramatika: Ještě jednou, tentokrát podle vlastního uvážení (třeba to, co ti nejde) si procvič vědomosti o slovesech na www.didakta.cz /Ohebné slovní druhy. Pokud to technicky nezvládneš, napiš mi na psphradek@seznam.cz pokusím se ti poslat verzi, kde to bude fungovat.
Otevři učebnici českého jazyka na str. 124. Přečti si text „Pšenice” a pak odpověz na otázky, které najdeš na str. 125 v cvičení 5. Ihned pod těmi otázkami najdeš definici (žlutý rámek) týkající se přídavných jmen. Prostuduj si ji. Zapamatuj si, na které otázky přídavná jména odpovídají.
Čítanka: Přečti si čítanku „Soutěž” na str. 100 – 101. Odpověz na otázku č. 1 ze str. 101 a odpověď napiš do sešitu.
Noś:

Dzień dobry, w tym tygodniu zapraszam na króciutką lekcję - uczniów, którzy mają ochotę usłyszeć nie tylko śpiew ptaków, ale też kilka ciekawostek o nich. Lekcja nieco inna i tylko dla chętnych J Wystarczy kliknąć tutaj PTAKI
Miłego odbioru!

 Klasa 4

Matematyka:

W tym tygodniu utrwalaj i powtarzaj dodawanie i odejmowanie pisemne.
Najpierw oblicz w zeszycie sposobem pisemnym podane przykłady:
1523 + 587   9802 + 539   4068 + 6584   458 + 762   1297 + 8531   10684 + 4520   520 + 486
9203 – 526   1545 – 726   7506 – 2970   3442 – 856  10687 – 4268   8560 – 954   4852 – 569
Następnie licz online:
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Język polski:

Do zeszytu szkolnego wypisz wszystkie dotychczas poznane części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, liczebniki, spójniki. Spróbuj  do każdej grupy dopisać przykłady. Przykładów nie wymyślaj. Wysłuchaj piosenki i spróbuj dopasować wyrazy, które usłyszysz na nagraniu. Zapisz tyle przykładów, ile potrafisz. Jeżeli nie usłyszysz np. spójnika, to zostaw puste. Nic się nie dzieje! Przykład: Rzeczowniki: rybka, kula, chrypka, …
Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 47/4 oraz 48/5.
Majowa Jutrzenka ... zaprasza do czytania!
Język czeski:

Gramatika: Přečti si text „Městská hromadná doprava”, který najdeš v učebnici ČJ na str. 124. Do školního sešitu napiš cvičení č. 15 ze str. 127.
Čítanka: Přečti si čítanku „Tajný přítel” na str. 124 – 126. Odpověz písemně do školního sešitu, celou větou, na otázku č. 2. (str. 126).
Sloh: Přelož do češtiny níže uvedený text. Překlad pošli na psphradek@seznam.cz
Wycieczka
Pewnego wiosennego dnia Artur i Szymon wybrali się na wycieczkę. Przygotowali sobie plecaki, rowery, kaski, coś do jedzenia i wyruszyli. Najpierw droga wiodła przez pola, koło zarośli i stawów, skręcając później w lewo i pod górkę. Za chwilę znaleźli się w lesie. Powietrze było bardzo przyjemne, ponieważ drzewa zasłaniały gorące słońce. Było cicho. Chłopcy słyszeli śpiewające ptaki i odczuwali lekki powiew wiatru. Nagle z głębi lasu dotarł do nich dziwny, gruby i mocny odgłos . .
Język angielski:

Poruszaj się w rytm piosenki
Uzupełnij interaktywne karty pracy
Parts of the body 1 
Parts of the body 2
Uzupełniaj tyle razy, dopóki nie będzie bezbłędnie.
Zrób plakat, który ozdobi twój pokój. Narysuj postać i dopisz nazwy części ciała. Im więcej opiszesz, tym lepiej. Wyślij zdjęcie.
NOK:

Temat lekcji: „Region Południowy Zachód – od źródła Wełtawy przez stawy” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 58 - 60. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na tych stroniczkach.
Kto chce, może wejść na www.didakta.cz, znajdzie tam program „Česká republika a její kraje". Pracuj w tym programie, wysłuchaj tekstu, obejrzyj zdjęcia, czytaj, śledź mapki … 
Przyroda:

Temat lekcji: „Co w lesie słychać i widać”.Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 49 i 50. Wykonaj zadanie zaznaczone niebieskim i różowym ołówkiem.
Obejrzyj filmik Gleba – doświadczenie Oliwera 
Obejrzyj filmik Gleba – doświadczenie Ninki
Zerknij, jeżeli masz ochotę:
Rodzaje lasów
Mieszkańcy lasów
Zwierzęta leśne
Rośliny leśne

 Klasa 5

Matematyka:

W zeszycie rozwiąż zadania z podręcznika: stronica 98 ćwiczenie 15, 16, 17, 18. Tłumaczenie znajduje się w okładce MATEMATYKA na naszym Google Dysku.
Język polski:

Uzupełnij ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń 68/11 oraz 67/9. Ćwiczenie 9 jest nieobowiązkowe.
Czytaj artykuł Kuchnia włoska.
Przygotuj przepis na smaczne włoskie danie. Przepis powinien zawierać nazwę pokarmu, składniki, ilość porcji, sposób przygotowania oraz zdjęcie gotowego pokarmu. Zdjęcie ręcznie napisanego przepisu proszę wysłać do mnie do 15.5.2020. Możesz do mnie wysłać też zdjęcia zrobione podczas przygotowania jedzonka. Smacznego!
Majowa Jutrzenka... zaprasza do czytania!
Czytelnicy 
Język czeski:

Gramatika: Nejdříve si zopakuj vědomosti o příslovcích (úkol minulého týdne) a pak si přečti text „Bezstarostná teta Bláža” na str. 104. Tučně vyznačená slova jsou spojky. Všimni si, že jedna spojka uvozuje větu. Která to je? Na str. 105 jsou informace týkající se spojek. Přečti si je pozorně a do školního sešitu udělej zápis, ve kterém bude zřetelná informace, před kterými spojkami se čárka nepíše.
Čítanka: Ještě jednou něco z historie. Přečti str. 88 – 90: Blaničtí rytíři, Sibyla, královna ze Sáby a Nostradamus.
Sloh: Zahrej si na profesionálního překladatele a přelož do češtiny úvod básně Królowa śniegu od Jana Christiana Andersena. Přeložený tekst mi pošli na psphradek@seznam.cz 
Czarodziejskie zwierciadło
Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Pewnego razu wymyślił takie zwiarciadło, w którym wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały bardzo brzydko, ponieważ były wykrzywione, zniekształcone i niewyraźne. Za to złe rzeczy były prawieże doskonałe. W ten sposób cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły. Czarodziej cieszył się z tego, klaskał w dłonie i śmiał się do rozpuku. Ludzie, którym postawiono przed twarz ten wynalazek . . . . .
Język angielski:

Powtarzamy:
zegar
czasownik CAN ,
dni tygodnia, miesiące i pory roku. Po uzupełnieniu naciśnij FINISH (koniec). Później wyślij do mnie twoje odpowiedzi ( Email my answers to my teacher). Wpisz swoje imię i nazwisko (enter your full name), klasę (level/group), przedmiot English (subject) oraz mój adres mailowy. I wyślij (send).
Piosenki do powtarzania:
Months of the year 
Days of the week 
NOK:

W tym tygodniu wita nas Półwysep Apeniński, czyli Włochy. Uzupełnij dziennik. Pracuj z niebieskim zeszytem ćwiczeń, programem Unia Europejska dla dzieci, wikipedią, youtube, … Każdy szuka informacji o Włoszech tam, gdzie mu najwięcej odpowiada.
Obejrzyj film 
Przyroda:

W tym tygodniu kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia. Do zeszytu wpisujecie: Układ pokarmowy – ciąg dalszy i robimy notatki. 

GARDŁO – wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie jamy ustnej i jamy nosowej.
PRZEŁYK – łączy gardło z żołądkiem. Jego zadaniem jest transport pokarmu z gardła do żołądka.
ŻOŁĄDEK – jego zasadniczą rolą jest trawienie pokarmu.
JELITO CIENKIE – ciągnie się od żołądka aż do jelita grubego. Jego długość wynosi około 6 m.
JELITO GRUBE – jego ściany są pofałdowane i pozagłębiane. Jego długość wynosi 1 m.
WYROSTEK ROBACZKOWY – cienkie uwypuklenie jelita grubego. Leży w prawym dole biodrowym.
ODBYT – końcowy otwór układu pokarmowego, przez który wydala się kał. 

Gruczoły:
WĄTROBA – wielofunkcyjny gruczoł. Jej głównym zadaniem jest filtracja krwi.
TRZUSTKA – gruczoł, w którym znajdują się soki trawienne. 


Dla lepszego zrozumienia tematu obejrzyjcie filmik edukacyjny a potem wykonajcie jeden z dwóch eksperymentów pokazanych w filmie lub zróbcie swój własny model układu pokarmowego. Zróbcie zdjęcia (krok po kroku) i wyślijcie na mój e-mail. k.safak@seznam.czPowrót do szkoły

5.5.2020

Wyniki zapisów do 1 klasy.

4.5.2020

Nauka na odległość 4.5. 2020

4.5.2020

Szanowni Rodzice, w tym tygodniu prosimy o śledzenie maila, będą informacje dotyczące powrotu dzieci do szkoły od 25 maja. Klasa 1

Matematyka:

Obejrzyjcie filmik z prezentacją a potem rozwiązujcie podane zadania.
Str. 85/4
str. 87/4
str. 88/4
str. 90/1
str. 91/1
Język polski:

Obejrzyjcie filmik z wprowadzeniem literki „ć ” i zmiękczenia „ci"
Elementarz str. 68 i 69.  Proszę, by dzieci czytały codziennie (wystarczy krótkie teksty). To ważne, żeby zachować płynność.
Pisanka str. 4 – uczymy się pisać literę h, H.
Ćwiczenia do Elementarza (biały zeszyt) str. 6 i 7.
Pooglądajcie wasze zdjęcia Domowe nauczanie.
Noś:

Kochani, w tym tygodniu proponuję ćwiczenia do wyboru. Proszę ze stron 20, 21 wybrać DWA zadania i je odrobić. Polecam ćwiczenie 3 – zabawa z wyrazami, ponieważ możecie potrenować znajomość liter, ale oczywiście wybór należy do Was.
Jeśli wybierzecie ćwiczenie 2, proponuję dodatkowo puścić w tle piosenkę. Kolorowanie będzie jeszcze przyjemniejsze smiley Wiosna, wiosenka.
*DLA CHĘTYNYCH – str.19/ćw.3  

 Klasa 2

Matematyka:

Utrwalaj przeliczaniekolejności cyfr 0 – 100.
Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń część III na jednej z pustych kart podane zadania tekstowe. Możesz obliczenie przedstawić graficznie (narysować) lub zapisać za pomocą odpowiedniego działania matematycznego (np. dodawania, odejmowania czy mnożenia). Odpowiedź uzupełnij najpierw ustnie a następnie przepisz. Wzór rozwiązywania znajdziesz na karcie ze zadaniami tekstowymi.
Język polski:
Z poniższych zdań wybierz zdanie, które prawidłowo opisuje postać na obrazku. Dopasuj zdanie do obrazka

W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” na stronicy 19 przeczytaj dwa razy wierszyki „Litera ą" i „Litera ę". Następnie na stroniczkach 19, 20 i 21 wybierz kilka zadań i wykonaj je. 
Język czeski:

Gramatyka: Z podręcznika do języka czeskiego na str. 82 przepisz ładnie do zeszytu tekst: „Jaro přišlo jarní poštou". Pisanie tego tekstu sobie podziel na dwa razy. Poproś kogoś z dorosłych, by sprawdzili poprawność i bezbłędność.
Czytanka: Przeczytaj głośno czytankę na str. 96. Spróbuj odpowiedzieć ustnie na pierwsze 3 pytania ze str. 97. Na kartce namaluj niedźwiadka
Noś:

W tym tygodniu kontynuujemy temat o kwiatach. Waszym zadaniem będzie zmierzenie się z QUIZEM! Jestem ciekawa, jak Wam pójdzie rozpoznawanie kwiatów online lol Po udzieleniu odpowiedzi, koniecznie przeczytajcie dodatkową CIEKAWOSTKĘ o danym kwiatku. UWAGA – prawidłowa odpowiedź na dziesiąte pytanie daje Wam tytuł MISTRZÓW lol 
Po rozwiązaniu quizu, proszę pod ilustracją ogrodu z kwiatami, (którą mieliście narysować tydzień temu), wymyślić i zapisać do zeszytu 4 zdania z użyciem nazw kwiatów wiosennych (jedno zdanie, to inny kwiat), na przykład: W moim ogrodzie rosną pachnące, fioletowe hiacynty. Postarajcie się wymyślić zdania samodzielnie!

 Klasa 3

Matematyka:

Obejrzyjcie filmik z prezentacją a potem rozwiązujcie podane zadania:
Str. 59/1
str. 68/4 Ela ma 24 Kč. Ladik ma dwa razy więcej a Janek trzy razy więcej pieniędzy od Eli. Ile koron mają razem Ladik i Janek.
Str. 69/3 Ela ma 24 Kč. Ladik ma cztery razy więcej pieniędzy od Eli a Janek sześć razy więcej od Eli. Ile koron mają razem Ladik i Janek.
Str. 74/3
Pooglądajcie wasze zdjęcia Domowe nauczanie
Język polski:

Przypomnij sobie, jakie poznaliśmy dotychczas części mowy. Znajdź w swoim skoroszycie okładkę z kieszonkami na części mowy. Dorób kieszeń na przyimki i włóż do niej 5 nowych pasków z przyimkami (jeżeli nie jesteś pewny, przejrzyj karty pracy z przyimkami, które masz we skoroszycie). Do pozostałych kieszeni dopisz i włóż po 5 nowych pasków (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki).  Uważaj, żeby się nie powtarzały.
Ułóż puzzle tutaj.
Przeczytaj głośno czytankę z podręcznika Słońce na stole Stoliczku, nakryj się s. 32-33  i  zrób ilustrację do tej czytanki (w Moich dziełach).
Kto potrzebuje uzupełnić swój dzienniczek lektur, może go odebrać w szatni. Zostawię na oknie.
Dzień Ziemi zdjęcia  
Język czeski:

Gramatika: Prostuduj si na straně 119 učebnice českého jazyka časy sloves (minulý, přítomný, budoucí). Z cvičení č. 8 na str. 119 vypiš do sešitu všechny slovesné tvary. Své vědomosti o slovesech si procvičuj na www.didakta.cz - Ohebné slovní druhy
Čítanka: Velmi zajímavá čítanka je na str. 98 – 99. Přečti ji.Na čistý list papíru namaluj Golema.
Noś:

W tym tygodniu kontynuujemy temat o kwiatach. Waszym zadaniem będzie zmierzenie się z QUIZEM! Jestem ciekawa, jak Wam pójdzie rozpoznawanie kwiatów online lol Po udzieleniu odpowiedzi, koniecznie przeczytajcie dodatkową CIEKAWOSTKĘ o danym kwiatku. UWAGA – prawidłowa odpowiedź na dziesiąte pytanie daje Wam tytuł MISTRZÓW lol
Po rozwiązaniu quizu, proszę pod ilustracją ogrodu z kwiatami, (którą mieliście narysować tydzień temu), wymyślić i zapisać do zeszytu 4 zdania z użyciem nazw kwiatów wiosennych (jedno zdanie, to inny kwiat), na przykład: W moim ogrodzie rosną pachnące, fioletowe hiacynty. Postarajcie się wymyślić zdania samodzielnie!
Język angielski:

Bawicie się na stronach www.didakta.pl. Informacje o logowaniu prześlę mailem.

 Klasa 4

Matematyka:

W tym tygodniu powtórzymy cyfry rzymskie w zakresie do 1000. Prawie wszystkie zadania będziesz wykonywać online. Zanim jednak usiądziesz do komputera to otwórz zeszyt, wpisz temat lekcji: Cyfry rzymskie i kolejno zapisz za pomocą cyfr rzymskich liczby od 1 do 20. Wszystkie liczby po dziesiątkach 10, 20, .....do 100. Jak również liczby po 100, 200, .... do 1000. Dopiero kiedy to zrobisz, sprawdzasz klikając: Jak mi poszło? Jeżeli pojawiły się błędy to popraw je.
Zadania online:
Liczby rzymskie na arabskie - do 100
Liczby arabskie na rzymskie - do 100
Dopasuj liczby arabskie do rzymskich - do 1000
Dopasuj liczby rzymskie do arabskich - do 1000
Liczby rzymskie – Sprawdzian – Klasa 4
Język polski:

Czeka na was czytanie ze zrozumieniem. Najpierw przeczytaj tekst, potem odpowiedz na pytania, które znajdują się nad tekstem. Pierwszy raz czytaj całość głośno!
Utrwal części mowy tutaj.
Ułóż ortograficzne puzzle tutaj.
Kto potrzebuje uzupełnić swój dzienniczek lektur, może go odebrać w szatni. Zostawię na oknie.
Prace chłopców
Język czeski:

Gramatika: Minulý týden na www.didakta.cz jsi zřejmě zjistil, že výukový program Ohebné slovní druhy – přídavná jména, zájmena a číslovky ve škole nemáme. Vrať se k němu a seznam se s ním důkladněji. Uvedené slovní druhy procvičuj a své vědomosti si sám hodnoť, tak, jak jsme to dělali ve škole.
Čítanka: Přečti si čítanku „Natašino trápení” na str. 119 – 122. Zamysli se nad jejím obsahem. K tomu využij otázky na str. 122.
Język angielski:

Na początek powtórz piosenkę.
W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćwiczenia na stronicach 12 – 13. Uwaga! Ćwiczenie 1 jest tylko dla chętnych, czyli nieobowiązkowe. Z ćwiczeniem 2 poradzicie sobie bez problemu. W ćwiczeniu 3 uzupełnij słupek pod NAME oraz pod HOBBY. Kto potrafi pisze zdania w słupku pod SENTENCE (nieobowiązkowe).W ćwiczeniu 4 uzupełnij do rozmówki wyrazy, które znajdują się obok. Jeżeli masz trudności z tymi ćwiczeniami, wyślij do mnie maila i umówimy się na online lekcję i zrobimy to wspólnie.
NOK:

Temat lekcji: „Region Północny Zachód – od uzdrowisk po Czeską Szwajcarię” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 56 - 57. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na tych stroniczkach.
Przyroda:

Temat lekcji: „Gleba glebie nierówna”. Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 47 i 48. Wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem oraz doświadczenie zaznaczone lupą. Podczas robienia doświadczenia możesz ponownie wykonać fotoreportaż.
Obejrzyj filmik Jak powstaje gleba
Obejrzyj filmik Ogrodnik Oliwer

 Klasa 5

Matematyka:

W zeszycie rozwiąż zadania z podręcznika:  stronica 97 ćwiczenie 8, 9, 10, 11 i 12.
Tłumaczenie znajduje się w okładce MATEMATYKA na naszym Google Dysku.
Język polski:

Pracuj w zeszycie ćwiczeń. Powtórz rodzaje przymiotnika – zielona ramka s. 64. Uzupełnij ćwiczenia na s. 65. Na s. 66 stwierdź Jakim byłbyś nauczycielem? W tym skróconym tygodniu duuużo czytaj. Cokolwiek co lubisz, ale po polsku.Kto potrzebuje uzupełnić swój dzienniczek lektur, może go odebrać w szatni. Zostawię na oknie.
Zdjęcia 
Język czeski:

Gramatika: Od tohoto týdne se více zaměříme na neohebné slovní druhy. Připomeň si, které to jsou. Zaměř se na příslovce. Definici si jistě pamatuješ ze 4. třídy a co vyjadřují najdeš v učebnici českého jazyka na str. 106 dole. Další informace se dozvíš prostřednictvím www.didakta.cz - Slovní druhy. Na www.didakta.cz najdeš výukový program „Zábavná čeština v ZOO”. Seznam se s ním.
Čítanka: S velmi zajímavými historickými událostmi se můžeš seznámit v Čítance na str. 85 – 87 (Libušina proroctví, O zlaté kolébce, O pokladu ve vyšehradské skále). Přečti si je a pokus se z toho něco si zapamatovat. Po návratu do školy si o tom popovídáme a tvoje znalosti ohodnotíme.
Język angielski:

Najpierw parę  razy wysłuchaj, potem przeczytaj rozmówkę  Zoo Keeper z nowego JUMPa. Artykuł oraz nagranie wysyłam na maila. Po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu zapisz do zeszytu parę prostych zdań o pani Renacie. Pamiętaj, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy  –s. Proszę wysłać zdjęcie odrobionego zadania. 
NOK:

Przeczytaj ciekawostki w niebieskim zeszycie ćwiczeń s. 24 – 25, uzupełij co potrafisz.W tym tygodniu Belgia, Holandia i Luksemburg. Do dziennika wpisujemy tylko Holandię. Kto chce, może zrobić i Belgię lub Luksemburg (tylko dla chętnych).Wejdź na www.didakta.pl, informacje o logowaniu otrzymaliście mailem. Znajdziesz tam program Unia Europejska dla dzieci. Pracuj w tym programie, wysłuchaj hymnów, obejrzyj zdjęcia, czytaj, … Możesz też korzystać z wikipedii i youtube.
Przyroda:

W tym tygodniu rozpoczynamy z wprowadzeniem obszernego tematu. Najpierw obejrzyjcie filmik wprowadzający.
W waszych zeszytach wpisujecie temat i notujecie:
Układ pokarmowy – wstęp
Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych.
W skład układu pokarmowego człowieka wchodzą:
  • przewód pokarmowy
  • dwa wielkie gruczoły: wątroba i trzustka
Przewód pokarmowy dzieli się na kilka połączonych ze sobą odcinków: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i jelito grube.
Obrazek wydrukuj i wklej do zeszytu 
(W tym tygodniu bardziej zainteresujemy się tym pierwszym odcinkiem, czyli jamą ustną.) 
Piszecie dalej:
Jama ustna – jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego. Pokarm za pomocą zębów zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny.
Dorosły człowiek ma 32 zęby, po 16 w każdej szczęce: 4 siekacze, 2 kły, 4 zęby przedtrzonowe i 6 trzonowych. 

Przekrój zęba:
Obrazek wklej do zeszytu.

Nauka na odległość 27.4. 2020

27.4.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Obejrzyj  filmik z wykładem a potem rozwiąż zadania.
str. 84/2
str. 86/2
str. 87/2
str. 88/2
Język polski:

W tym tygodniu wprowadzamy literkę „ś” oraz zmiękczenie „si”. Obejrzyjfilmik pani Kasi  a potem otwórz Elementarz na str. 66-67. Czytaj wyrazy oraz dialogi w formie pytań i odpowiedzi. 
W białym zeszycie do Elementarza pracujecie na stronicach 4 i 5 i robicie wszystkie trzy zadania. 
W nowej pisance na str. 3 rozpoczynamy pisać piórem. W tym tygodniu uczymy się literkę „z, Z.” Proszę korzystać z instrukcji na Bobyho pisanka 
Noś:

Kochani, w tym tygodniu popracujecie w zeszytach ćwiczeń. Bardzo proszę uzupełnić dwa ćwiczenia:
ćw. 4/str.18 i tu UWAGA: to ćwiczenie zrobimy razem, wystarczy, że klikniecie w filmik Rośliny
ćw. 1/str.19 - opowiedzcie o tym, co przedstawia ilustracja, jakie prace są wykonywane. Obrazek pokolorujcie. Następnie spróbujcie z rozsypanych obok sylab ułożyć zdania (ustnie).   
Powodzenia smiley

 Klasa 2

Matematyka:

Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. Jeżeli pozostały Ci zadania, z którymi nie dajesz rady, to poproś Rodziców i kontaktuj mnie poprzez email. Spotkamy się online, gdzie wspólnie na pewno nam się uda.
Jeżeli masz ochotę, na stronie internetowej: Zadania z matematyki  wybierz 2. rocznik i potrenuj jedno dowolne środowisko matematyczne.
Język polski:

W zeszycie „Karty ćwiczeń - Pisanie kl.2 ” na stronicy 44 powtórz pisanie litery z, ż, Z, Ż.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” na stronicach 14 – 17 wybierz kilka zadań i wykonaj je. Podczas robienia tych zadań, przekonasz się, że przymiotniki są bardzo potrzebne do opisu przedmiotów, zwierząt, ludzi.
Do zadani 1 ze stronicy 16 wysłuchaj - Opis Maksa.
Język czeski:

Gramatyka: Otwórz podręcznik „Český jazyk" na str. 91 i uzupełnij wyrażenia znajdujące się w ćwiczeniu 12 - według wzoru: mlčí jako ryba, pyšný jako . . . .  Ćwiczenie piszesz do zeszytu, nie wpisujesz do podręcznika! I jeszcze jedno ćwiczenie pisemne, oczywiście do zeszytu:  str. 92 ćw. 13
Czytanka: Przeczytaj czytankę na str. 95 „Jakoubek a bolavý zoubek". Odpowiedz ustnie na pierwsze dwa pytania znajdujące się na str. 95.
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę zapisać do zeszytu datę i temat: Wiosenne kwiaty.
Następnie proszę UWAŻNIE obejrzeć  Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty. Z filmu wybierzcie 5 kwiatów, które najbardziej Wam się podobają i ich nazwy zapiszcie STARANNIE  pod tematem lekcji. Następnie narysujcie piękny ogród pełen kwiatów wiosennych.
DLA CHĘTNYCH - na stole lub podłodze ułóż nazwy kwiatów z makaronu! Utrwalisz nazwy kwiatów i przy okazji potrenujesz małą motorykę. Możesz też spróbować wykonać to zadanie z zamkniętymi oczami!

 Klasa 3

Matematyka:

Na początku obejrzyj filmik z wykładem pani Kasi. Później wpisujecie temat do zielonych zeszytów: „Wyrażenie liczbowe i krokowanie” Potem przerysujecie i przepiszecie to, co macie w pomarańczowym okienku u góry na str. 69. Piszecie bez czeskiego tekstu.
Następnie rozwiązujecie zadanie 1 i 2 na str. 69.
Dla urozmaicenia wyliczycie jeszcze zadanie 4 na str. 66. 
Język polski:

Przeczytaj czytankę Żaba i przyjaciele.
Po przeczytaniu odpowiedz na pytania.
Pisownię rz i ż trenuj tutaj.
Możesz spróbować i takie ćwiczenie związane z czytanką Żaba i przyjaciele.
Do zeszytu zapisz 10 wyrazów, w których występuje litera rz oraz 10 wyrazów, w których występuje litera ż. Rz i ż zaznacz dowolnym kolorem.
A tutaj możesz zerknąć  na wasze prace  z ubiegłego tygodnia.
Język czeski:

Gramatika: Popros rodiče, aby ti tentokrát dovolili výuku na počítači. Na www.didakta.cz najdeš výukový program, který máme ve škole. Jsou to Ohebné slovní druhy – podstatná jména a slovesa. Vyber si co chceš a zdokonaluj své gramatické (pravopisné) vědomosti.
Čítanka: Přečti si čítanku na str. 96 – 97. Dozvíš se něco zajímavého z české historie. Pak do školního sešitu napiš krátké odpovědi na otázky č. 1 a 2 ze str. 97.
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę zapisać do zeszytu datę i temat: Wiosenne kwiaty.
Następnie proszę UWAŻNIE obejrzeć Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty. Z filmu wybierzcie 5 kwiatów, które najbardziej Wam się podobają i ich nazwy zapiszcie STARANNIE  pod tematem lekcji. Następnie narysujcie piękny ogród pełen kwiatów wiosennych.
DLA CHĘTNYCH - na stole lub podłodze ułóż nazwy kwiatów z makaronu! Utrwalisz nazwy kwiatów i przy okazji potrenujesz małą motorykę. Możesz też spróbować wykonać to zadanie z zamkniętymi oczami!
Język angielski:

W tym tygodniu się tylko bawicie. Za pomocą gry memory (pexeso) powtórzycie słówka z tematu School. W grze występują również słówka, które się nie uczyliśmy, ale myślę, że to wam nie będzie sprawiało problemu. Są tam dwie gry, zawsze szukacie pary: obrazek+wyraz. Miłej zabawy.
Memory


 Klasa 4

Matematyka:
Znając tabliczkę mnożenia, oblicz w zeszycie podane zadania.

1. Pomnóż sposobem indyjskim a następnie sprawdź sposobem pisemnym:
196 x 12   63 x 36   258 x 5   29 x 67   963 x 8   56 x 95   257 x 29   42 x 6 

2. Podziel sposobem pisemnym:
76 : 4   197 : 8   86 : 5   2972 : 3   52 : 2   306 : 9   1067 : 7   627 : 6   67 : 5 

3. Rozwiąż zadania tekstowe:
  • Na parkingu jest 29 motocykli i 8 razy więcej samochodów osobowych. Ile jest na parkingu pojazdów? 
  • Rodzina wyszła na grzybobranie. Tatuś nazbierał 42 borowików, mamusia 6 razy mniej borowików od tatusia, ale jeszcze 15 pieprzników. Asia nazbierała o 4 mniej pieprzników od mamy oraz 10 podgrzybków. Józek nazbierał 7 czerwonych koźlarzy i 3 koźlarze babki. Ile grzybów nazbierała cała rodzinka razem?
Obejrzyj filmik Nie tylko bryły Damiana
Język polski:

Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 46/1 a,b oraz 47/2,3. Zieloną ramkę (strona 47) przepisz ładnie do zeszytu.
W podręczniku Czarowanie słowem przeczytaj głośno czytankę „Pani Zamieć" (str. 195-198). Zrób ćwiczenia do czytanki – ustnie. (199/1, 2, 3)
Tutaj możesz obejrzeć wasze alfabety.
Język czeski:

Gramatika: Doufám, že sis v minulých dvou týdnech podle pokynů zopakoval gramatiku, kterou jsme se učili v období: září 2019 až březen 2020. Přesvědčím se o tom ihned po tvém návratu do školy. A nyní úkol na tento týden, tentokrát s použitím výukových programů na PC. Konkrétně, najeď si na www.didakta.cz a procvičuj své gramatické vědomosti ve výukových programech: a) Ohebné slovní druhy – podstatná jména a slovesa. b) Ohebné slovní druhy – přídavná jména, zájmena a číslovky.
Čítanka: Přečti si pozorně čítanku na str. 117 – 119 a pak ústně odpověz na otázky č. 1 - 6, které najdeš na str. 119. 
P. S. Pěkné básničky o probíhajícím jaru mi poslali: Izka, Szymon, Damian, Nina  a Matylda. Ve škole je čeká odměna. 
Język angielski:

Powtarzamy odmianę czasownika być – am, is, are. Przejrzyj w zeszycie ćwiczenia dotyczące tego tematu. Ćwiczenie do uzupełnienia i spawdzenia online (check my answers) znajdziesz tutaj.
Utrwalaj słówka poznane w ubiegłym tygodniu. (podręcznik strona 12 i 13)
NOK:

Temat lekcji: „Region Północny Wschód – biżuteria, pierniki i safari” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 53 - 55. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na tych stroniczkach.
Przyroda:

Temat lekcji: „Rośliny zarodnikowe”.Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 44 i 45. Wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem.  
Obejrzyj filmik Ogrodnicy Ninka i Damik

 Klasa 5

Matematyka:

Sprawdź rozwiązywanie zadań. Na Google Dysku w okładce MATEMATYKA znajdziesz rozwiązania zadań z pojęciami matematycznymi. I tym razem włóż do swojej okładki nowy Dokument Google pod tytułem Pojęcia matematyczne i napisz, jak Ci poszło.
W zeszycie rozwiąż zadania z podręcznika:  stronica 96 ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tłumaczenie znajduje się w okładce MATEMATYKA na naszym Google Dysku.
Język polski:

W tym tygodniu język polski łączymy z nauką o kraju. Do waszych skrzynek mailowych wysyłam czytanie ze zrozumieniem „Charakterystyczne miejsca w Europie". Kto chce, drukuje, ale proponuję zaoszczędzić  kartki! Pod tekstem znajdziesz 10 pytań. Wybierz z nich 5 dowolnych i odpowiedzi (razem z pytaniami)  zapisz do zeszytu szkolnego z języka polskiego.
Wybierz jakieś inne ciekawe miejsce w Europie, które zwiedziłeś lub chcesz zwiedzić i zrób notatkę o tym miejscu do Moich dzieł (+-10 zdań), możesz zrobić ilustrację. Wykorzystaj encyklopedię, internet lub inne źródło.
Tutaj obejrzyj zdjęcia.
Język czeski:

Gramatika: Doufám, že sis v minulých dvou týdnech zopakoval gramatiku, kterou jsme se učili v období od září 2019 do března 2020. Přesvědčím se o tom ihned po společném návratu do školy. A nyní úkol na tento týden, tentokrát s použitím PC (jistě ti to nebude vadit). Najeď si na www.didakta.cz a procvičuj své dosavadní vědomosti ve výukových programech: a) Ohebné slovní druhy – přídavná jména, zájmena a číslovky b) Slovní druhy (seznam se s těmi, které jsme dosud neprobírali)
Čítanka: Budeme číst něco z české historie. Čítanka je na str.84 – 85. Seznam se z textem na str. 85 – dozvíš se kdo byl Alois Jirásek. Odpověz ústně na otázky č. 2, 3 a 4 ze str. 85
Język angielski:

Powtórz przyimki Prepositions (in, on, under, ….).Uzupełnij ćwiczenie. Do uzupełnienia są dwie stronice. Po uzupełnieniu naciśnij FINISH (koniec). Później wyślij do mnie twoje odpowiedzi ( Email my answers to my teacher). Wpisz swoje imię i nazwisko (enter your full name), klasę (level/group), przedmiot English (subject) oraz mój adres mailowy. I wyślij (send).
NOK:

Tydzień przeznaczamy do powtórki materiału. Przejdź przez wszystkie dotąd poznane państwa, pracuj z mapą Europy, porządnie dorób notatki w Dzienniku podróżnika oraz w niebieskim zeszycie ćwiczeń.
Pracuj ze ślepymi mapkami .
Zagraj memory 
Przyroda:

Zapisujecie do zeszytu temat: Zmysły człowieka
Potem piszecie dalej tekst:
1. Zmysł słuchu – ucho (narząd)
2. Zmysł wzroku – oko (narząd)
3. Zmysł węchu – nos (narząd)
4. Zmysł dotyku – palec, dłoń (narząd)
5. Zmysł smaku – język (narząd) 
Impulsy ze środowiska odbierają narządy zmysłów. Oczami rozróżniamy światło i ciemność oraz kolory. Uchem odbieramy różne dźwięki. Poprzez dotyk sprawdzamy właściwości powierzchni przedmiotów i ich temperaturę. Smakiem i węchem poznajemy właściwości substancji, które wdychamy lub jemy.


Po zapisie w zeszycie oglądacie prezentację  i próbujecie zrobić te doświadczenia w domu. Życzę Wam miłej zabawy. 
Proszę Was o przesłanie zdjęć waszych zeszytów, żebym widziała, jak w domu pracujecie. Mój e-mail: k.safak@seznam.cz


Zapisy do przedszkola w Gródku – informacje podstawowe

21.4.2020
Szanowni Rodzice 

Na podstawie rozporządzenia MŠMT zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020 - 2021 będą przebiegały bez udziału dzieci, a to w dniach od 2.5. 2020 do 16.5.2020. 

Dokumenty potrzebne do zapisu:

1. Žádost
2. Evidenční list
3. Prohlášení o očkování (w obecnej sytuacji bez wizyty i potwierdzenia lekarza)
4. Kopie očkovacího průkazu (warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola, są obowiązkowe szczepienia)
5. Kopie rodného listu 

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i sporządzenie kopii wszystkich dokumentów. Ważne są również Wasze podpisy. 

Dokumenty można dostarczyć:
  • osobiście do przedszkola po uprzedniej umowie terminu z kierowniczką przedszkola nr tel. 776036343 (polecamy tę możliwość, można porozmawiać o dziecku, obejrzeć przedszkole)
  • klasyczną pocztą pod adresem: PMŠ 739 97 Hradek čp. 170
  • wrzuceniem do skrzynki pocztowej, która wisi na płocie przed wejściem do szkoły 
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci z miejscem zamieszkania w Gródku i dzieci starsze. 

Prosimy o zrealizowanie wyżej wymienionych wskazówek w dniach od 2.5. do 16.5. 2020 

Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana pod koniec maja na stronach www.obechradek.cz. , www.psphradek.cz. Numer ewidencyjny przyszłego przedszkolaka , pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod nr 776 036 343   

Gródek 20. 4. 2020 
Mgr. Eva Nemec, kierownik przedszkola

Nauka na odległość 20.4. 2020

20.4.2020

 Klasa 1

Matematyka:

W tym tygodniu bawimy się na „Placu Zabaw”. Oglądacie wykład a potem wykonujecie zadania w zeszycie do matematyki.
Str. 83/3
str. 85/3
str. 87/3
str. 89/3 
Dla miłośników matematyki zadania dodatkowe na str. 112 – Piramidki.
Język polski:

Dzisiaj wprowadzamy literę „ń" i zmiękczenie „ni”.
Na początku oglądnij filmik pt.: UBU poznaje literkę ń.
Potem włącz filmik i wysłuchaj co ma do powiedzenia pani Kasia.
Czytaj w Elementarzu na str. 64 i 65.
W białym zeszycie (ćwiczenia do Elementarza 3) na stronicy 1 wykonaj świczenia 1, 2 i 3. 
Pisanka str. 25 – Uczymy się pisać literkę C, c.
Przed pisaniem proszę włączyć Bobyho pisankę. To ważne, by dzieci  widziały, z której strony zaczynamy pisać.
Potem jeszcze str. 26 – Piszemy zdania pytające zakończone pytajnikiem oraz zdania oznajmujące zakończone kropką.
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicom w wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 2

Matematyka:

Wspólnie trenowaliśmy przeliczanie kolejności cyfr 0-50, od dziś trenuj nazywanie poszczególnych cyfr w zakresie 0 - 100.
Najpierw powtórz przeliczanie do 100 pełnymi dziesiątkami następnie przeliczaj kolejność cyfr 0 – 100. Pomocnikiem podczas wymawiania poszczególnych cyfr może być centymetr krawiecki mamusi lub metr do mierzenie tatusia.
Ukryte liczby  Jakie liczby ukryły się za zwierzętami? Najpierw je nazwij a następnie zapisz w zeszycie ćwiczeń część III na jednej z pustych kart.
Wykonaj zadania online:
Nazwij podane liczby  i uporządkuj je od najmniejszej do największej. Zadanie 1
Nazwij podane liczby i wskaż, która jest największa.Zadanie 2
Język polski:

Przeczytaj głośno Czytankę o Basi
Po przeczytaniu opowiadania wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź. Pytania do Czytanki o Basi.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” na stronicy 13 zapoznaj się z rodzajami przymiotnika.
Zauważysz, że są takie same jak rodzaje rzeczownika. Powtarza się również ta sama zasada: jeżeli rzeczownik jest rodzaju męskiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju męskiego. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju żeńskiego. I jeżeli rzeczownik jest rodzaju nijakiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju nijakiego.
Wykonaj zadania 1 ze stronicy 13 i 14. 
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter (pismem pisanym): ď, Ď, ť, Ť, ň, Ň. Oczywiście do zeszytu szkolnego – każda literka  - 3 linijki. Wypisz z czytanki na str. 40 „Podivná pohádka” (UWAGA – czytanka znajduje się w książce „Malované čtení") nazwy wszystkich obrazków.
Czytanka: Przeczytaj krótką czytankę „Bacily" – podręcznik  Czytanka str. 94. Naucz się na pamięć wierszyk „Veselá mysl – půl zdraví” – podręcznik Czytanka str. 99. Wierszyk zarecytuj rodzicom i rodzeństwu przed wspólnym obiadem w niedzielę 26. 4.
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicom w wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 3

Matematyka:

W zielonych zeszytach napiszecie sobie temat: Niesforne cyferki. Potem będziecie rozwiązywać zadania.
Str. 66/1
str. 67/1
str. 65/4 – zadanie tekstowe. Tutaj podaję przetłumaczony tekst:
Mama kupiła osiem serków, gdzie jeden kosztuje 56 Kč, siedem czekoladek, gdzie jedna kosztuje 29 Kč i osiem zup, gdzie jedna kosztuje 24 Kč.
Ile koron zapłaciła?

Język polski:

W tym tygodniu powtórzymy polski alfabet. Zerknij do zeszytu i powtórz wszystkie litery alfabetu. Kiedy to zrobisz, wykonaj następujące zadania:Ułóż swój domowy alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Grzecznie poproś rodziców, żeby do mnie wysłali zdjęcie twojego alfabetu. Przykładowy (choć angielski, ty spróbuj polski) alfabet znajdziesz tutaj.
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, nazwij je, ułóż w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno) i zapisz do zeszytu pod tematem Utrwalamy alfabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów.W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj głośno czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakat z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj 
 Możesz do mnie wysłać zdjęcie twojej pracy.
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů v sešitě od prosince 2019 do konce února 2020 si zopakuj následující témata: vše o podstatných jménech, pádové otázky, skloňování podstatných jmen, vše o slovesech, časování sloves, infinitiv. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti si čítanku na str. 94 – 95. Pokus se ústně odpovědět na všechny otázky, které najdeš dole na str. 95 
Język angielski:

W tym tygodniu zrobimy sobie Revision czyli powtórkę. W Workbooku czyli w zeszycie ćwiczeń robicie zadania na str. 24 i 25. Jeżeli zadanie 5 będzie sprawiało wam problemy, to zostawcie go niewypełnione. Jest trochę trudniejsze i wymaga pomocy z mojej strony.W zadaniu 1 na str. 24 najpierw wykolorujcie przedmioty w klasie. Ważne jest, by każdy rodzaj był tego samego koloru. Czyli wszystkie pióra będą niebieskie. Wszystkie gumy do gumowania np. żółte itd… Potem wpisujcie według wzoru: liczbę, kolor i nazwę przedmiotu. Liczbę nie wymyślacie, ale liczycie dokładnie ilość na obrazku. Kolory wybieracie, jakie chcecie za wyjątkiem niebieskiego, który już jest dany do piór.
W zadaniu czwartym piszecie wyrazy angielskie. Możecie korzystać z podręcznika i wybierać wyrazy, które już znacie. Good luck!!! 
Mam zamiar połączyć się z dziećmi on line. Proszę śledzić instrukcje na waszym e-mailu lub sms. Dziękuję
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicomw wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 4 

Matematyka:

Sprawdź znajomość tabliczki mnożenia, zdobywając wszystkie ananasy.  TABLICZKA MNOŻENIA - TEST
Sprawdź znajomość dzielenia w ramach tabliczki mnożenia, zdobywając wszystkie ananasy.  TABLICZKA DZIELENIA - TEST
Jeżeli pamiętasz zasady rozwiązywania kwadratów mnożenia (a ja mam nadzieję, że tak) to z łatwością rozwiążesz zadanie 16 i 17 ze stronicy 83. Jeśli nie dasz rady, to kontaktuj mnie poprzez email i spotkamy się online, gdzie wspólnie na pewno damy radę.
Zadanie 16/str. 83:
Stwórz kwadrat mnożenia, którego górną środkową liczbą jest 6 a suma wszystkich czterech liczb środkowych wynosi: a) 12;    b) 14
Zadanie 17/str. 83:
Uzupełnij kwadrat mnożenia tak, by suma wszystkich czterech środkowych liczb wynosiła: a) 9;  b) 25;  c) 49.
Zadania te rozwiązuj w zeszycie.
Obejrzyj filmik Bryły Oliwera
Język polski:

W tym tygodniu powtórzymy polski alfabet. Wykonaj następujące zadania:Ułóż swój alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Grzecznie poproś rodziców, żeby do mnie wysłali zdjęcie twojego alfabetu. Przykładowy (choć angielski, ty spróbuj polski) alfabet znajdziesz tutaj
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, nazwij je, ułóż w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno) i zapisz do zeszytu pod tematem Utrwalamy alfabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów.W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakat z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj  Możesz do mnie wysłać zdjęcie twojej pracy. 
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí (školní sešit) od prosince 2019  do února 2020 si zopakuj: 7. pád čísla množného u všech vzorů (je jich celkem 14), do sešitu pak napiš tvary 7. p. č. mn. následujících podstatných jmen:  divadlo, slunce, mládě, přízemí, pastelka, cibule, báseň, radost, kapitán, úhoř, mrak, pokoj, houslista, rádce. Dále si podle zápisu v sešitě a učebnice českého jazyka zopakuj vše co jsme se naučili o slovesech (druhy sloves, osoba, číslo, čas, způsob, infinitiv, časování sloves).
Čítanka: Přečti čítanku „Rodiče jsou taky lidi”, str. 114 – 116. Odpověz ústně na všechny otázky ze str. 116.
Sloh: Zahrej si na básníka a napiš krátkou básníčku na téma „Jaro je tady”. Své dílo zašli emailem (pokud to zvládneš) na adresu psphradek@seznam.cz
Język angielski:

W zeszycie ćwiczeń 10/1  - 3x głośno czytaj. Uzupełnij ćwiczenie 3 na stronicy 11, możesz zamienić klasę za twój pokój. Spróbuj przeczytać tongue – twisters w ćwiczeniu 4.
Do zeszytu zapisz nowe słówka (8) z podręcznika, które znajdziesz na stronie 12 i 13 w ćwiczeniu 2.
Do każdego słówka zrób obrazek, trenuj ich pisownię (tak jak w szkole) oraz wymowę. Poprawną wymowę znajdziesz tutaj wpisując odpowiednie słówko i naciskając na głośnik.
NOK:

Temat lekcji: „Południowy Wschód - region ziemniaków i wina” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 50 - 53. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na stronicy 50 i 52.
Przyroda:

Temat lekcji: „Rośliny nasienne” - kontynuacja.Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 42 i wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem. 
Na środę 22.4. przypada Dzień Ziemi. Proszę, spróbujcie uczcić to święto posprzątaniem swojego ogrodu lub najbliższej okolicy.

 Klasa 5

Matematyka:

Sprawdź rozwiązywanie zadań tekstowych. Na Google Dysku, który używamy na lekcjach ICT znajdziesz nową okładkę MATEMATYKA a w niej rozwiązanie zadań tekstowych. Włóż do swojej okładki nowy Dokument Google pod tytułem: Zadania tekstowe i napisz jak Ci poszło. Wzór takiego dokumentu jest również w okładce MATEMATYKA.
Rozwiąż zadania z pojęciami matematycznymi i tym razem w zeszycie powinny być zapisane obliczenia i odpowiedzi. 
Język polski:

W tym tygodniu spotykamy się online. Śledź maila, będą dokładne instrukcje!
W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakacik z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj  
Pod plakacikiem napisz krótkie rozważanie (około 15 - 20 zdań), w jaki sposób ty sam możesz pomóc naszej planecie, żeby było lepiej. Staraj się zmieścić (jeżeli się nie uda, nic się nie dzieje) wszystko na jednej kartce A4 (jedno zdjęcie). Pod rozważaniem wymyśl i zapisz zadanie ekologiczne, które spełnisz w tym tygodniu. Wyślij do mnie swoją pracę.
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí od prosince 2019 – února 2020 (školní sešit) si zopakuj: skloňování přídavných jmen přivlastňovacích, vše o číslovkách – druhy a skloňování. Dále si připomeň co je přísudek jmenný a co přísudek slovesný. V tomto opakování ti určitě pomůže učebnice českého jazyka.
Čítanka: Přečti si na str. 71 a 72 naučný text „Když z nebe prší kameny”. Dále s tímto textem pracuj podle pokynů v bedech 2 a 3 ze str. 72
Język angielski:

W tym tygodniu powtórzymy angielski alfabet The English alphabet. Wykonaj następujące zadania:Ułóż swój alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Nie musisz dokładać do wszystkich liter! Kto będzie miał najwięcej??? Przykładowy alfabet tutaj.
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, które potrafisz nazwać po angielsku. Zapisz ich nazwy w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno)  do zeszytu pod tematem The English alphabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów w kolejności alfabetycznej.Uzupełnij ćwiczenia w workbook Click 3 (włożone kserówki) strony 10 – 11.
NOK:

W tym tygodniu wita nas Francja! Koniecznie obejrzyj filmik Ciekawostki o Francji
Wysłuchaj hymn.
O truflach mówi się, że to najdroższe grzyby świata. Do ich wyszukiwania wykorzystuje się specjalnie tresowane świńki – film.
Popularne są dania ze ślimaków. Może przygotujesz? Przepis. Smacznego!
Uzupełnij Francję do swojego dziennika.
Przyroda:

Oglądacie filmik OKO Wpisujemy temat do zeszytu: Oko ludzkie – budowa, właściwości i funkcje i piszemy dalej w zeszycie:
Najwięcej informacji człowiek odbiera oczyma. Budowa wewnętrzna oka jest złożona. Ludzie różnią się kolorem oczu. Barwną część oka nazywamy tęczówką. W jej środku znajduje się źrenica. Widzenie umożliwia część tylna wewnętrznej błony oka – siatkówka
Wklejacie lub rysujecie obrazek  oka do zeszytu.
Potem oglądacie film z serii Było sobie życie

Na środę 22.4. przypada Dzień Ziemi. Proszę, spróbujcie uczcić to święto posprzątaniem swojego ogrodu lub najbliższej okolicy.Nauka na odległość 14.4. 2020

14.4.2020

 Klasa 1

Matematyka:

W tym tygodniu wprowadzamy nowe środowisko matematyczne: Pajęczyny. Najpierw zobacz wideo z wykładem a potem wykonaj ćwiczenia na stronicach 83/1, 84/1, 87/1, 88/1.
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Język polski:

Wprowadzenie nowej literki „ż". Wszystko znajdziesz na filmiku: literka ż.
Czytanie w Elementarzu na stronicy 62 i 63.
Pisanka str. 24 literka „ę”. Piszecie zupełnie tak samo, jak literkę „e". Dodajecie tylko na dole haczyk. Na str. 13 zostały nam do napisania zdania: Ala ma lale. oraz Ula ma ule. + wyrazy palma i sopel. Zdania i wyrazy piszcie pod podanym wzorem. 
Narysuj żabkę lub zrób z papieru. Wybierz metodę, która ci odpowiada. Pomogą ci w tym filmiki.  malowanie żaby żaba z papieru 

Dla chętnych podaję słuchowisko z wierszykami Jana Brzechwy. Wierszyki Jana Brzechwy np. żaba, żuk 
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Noś:

Kochani, w tym tygodniu temat PORY ROKU. Bardzo proszę abyście:
wymienili Rodzicom cztery pory roku (na pewno już je znacie);
z pomocą Rodziców opowiedzieli o tym, jak zmienia się przyrodaw WIOŚNIE, LECIE, JESIENI i w ZIMIE (podajcie kilka przykładów);
obejrzeli 4 Pory roku - piosenka dla dzieci;
zrobili ćwiczenie 1, strona 16.
DLA CHĘTNYCH – narysujcie obrazek „Moja ulubiona pora roku”.

 Klasa 2

Matematyka:

Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. Na stronie internetowej: Zadania z matematyki  wybierz 2. rocznik i potrenuj jedno dowolne środowisko matematyczne. (np. Krokowanie = Krokování)
Język polski:

Możesz obejrzeć i coś przeczytać w Jutrzenka – kwiecień 2020
W zeszycie „Karty ćwiczeń - Pisanie kl.2 ” na stronicy 43 przeczytaj napisane zdania i popraw błędy. Wzorowo przepisz.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 12. Utrwalisz w ten sposób liczbę pojedynczą i mnogą jak rzeczownika tak i przymiotnika. Wzór: ćw.1/ piękny obraz - piękne obrazy, ćw.2/ grzeczne dzieci - grzeczne dziecko, ćw.3/ szybki rower - liczba pojedyncza.
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.3 - audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część trzecią przygód Plastusia.
Quiz - Plastusiowy pamiętnik. Wybierz właściwą odpowiedź.
Dopiero, kiedy to zrobisz, sprawdź, klikając: Jak mi poszło? 
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter (pismem pisanym): v, V, x, X, ě. Do zeszytu szkolnego, każda litera 3 linijki. Przepisz z podręcznika do języka czeskiego: stronica 93, ćwiczenie 18 (Diktát). Poproś kogoś z dorosłych, by ci  go sprawdził.
Czytanka: Z podręcznika Czytanka na str. 86 przeczytaj „Kubík, Šikulík a pomlázka".  Na czystej kartce namaluj dowolny obrazek związany z czytanką.
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę:
- do zeszytu zapiszcie datę 23.3 i temat:  Zegar. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do tego tematu, proszę do mnie napisać mail. Następnie pod tym tematem zapiszcie datę i nowy temat: ZWIASTUNY WIOSNY. Zwiastuny (oznaki) wiosny, czyli coś co pokazuje nam, że nadchodzi wiosna, na przykład powrót ptaków z ciepłych krajów, pojawienie się pierwszych owadów (biedronki, motyle).
- zastanówcie się nad innymi zwiastunami wiosny i pod tematem na środku zeszytu (DUŻYM, PIĘKNYM, KOLOROWYM PISMEM) zapiszcie ZWIASTUNY WIOSNY. Następnie wokół tego hasła narysujcie lub „od strzałek” wypiszcie 6 przykładów zwiastunów wiosny.
-oprócz tego, proszę przypomnieć sobie nazwy miesięcy i je potrenować. Proszę, aby Rodzice pytali Was „na wyrywki”, czyli nie po kolei.

 Klasa 3

Matematyka:

Najpierw zobacz wideo z wykładem a potem wykonaj zadania na podanych stronicach.
str. 58/4
str. 61/4 – zadanie tekstowe. ( Wiktor mierzy 132 cm. Jest o 5 cm wyższy od Kazimierza a o 9 cm niższy od Bartka. Ile mierzy Kazimierz a ile Bartek?).
str. 63/2 – tabelkastr.
64/4 
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Język polski:

Uważnie obejrzyj bajkę Wiosna w Dolinie Muminków 
Po obejrzeniu przepisz do zeszytu szkolnego następujące pytania i odpowiedz na nie całym zdaniem.
Dlaczego Muminek rano krzyczał z radości?
Co Muminek znalazł na szczycie góry?
Jakie postacie występowały w bajce?
Który moment w bajce najbardziej ci się podobał?
Gdzie ukrył się Muminek podczas zabawy w chowanego?
Wyślij do mnie zdjęcie gotowego zadania.
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů v sešitě od září 2019 do listopadu 2019 si zopakuj následující témata: abeceda, pravopis u, ú, ů, slova příbuzná, stavba slova – kořen, předpona a přípona, druhy vět a pravopis dě, tě, ně, mě, vě, pě. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti čítanku Zlatý meč na str. 92 - 93
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę:
- do zeszytu zapiszcie datę 23.3 i temat:  Zegar. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do tego tematu, proszę do mnie napisać mail. Następnie pod tym tematem zapiszcie datę i nowy temat: ZWIASTUNY WIOSNY. Zwiastuny (oznaki) wiosny, czyli coś co pokazuje nam, że nadchodzi wiosna, na przykład powrót ptaków z ciepłych krajów, pojawienie się pierwszych owadów (biedronki, motyle).
- zastanówcie się nad innymi zwiastunami wiosny i pod tematem na środku zeszytu (DUŻYM, PIĘKNYM, KOLOROWYM PISMEM) zapiszcie ZWIASTUNY WIOSNY. Następnie wokół tego hasła narysujcie lub „od strzałek” wypiszcie 6 przykładów zwiastunów wiosny.
-oprócz tego, proszę przypomnieć sobie nazwy miesięcy i je potrenować. Proszę, aby Rodzice pytali Was „na wyrywki”, czyli nie po kolei.


 Klasa 4

Matematyka:

Utrwalaj i powtarzaj tabliczkę mnożenia i działanie odwrotne, czyli dzielenie w ramach tabliczki mnożenia. Możesz wykorzystać stronę internetową Tabliczka mnożenia, gdzie znajdziesz mnóstwo różnych ćwiczeń.
Obejrzyj filmiki Bryły chłopców  i Bryły dziewczynek
Język polski:

W tym tygodniu powtórz wiadomości o przysłówku i wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stonicach 42 – 45.
Nie dotarł do mnie jeszcze jeden list z tej klasy. Ciągle czekam …
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí od září 2019 do listopadu 2019 (školní sešit) si zopakuj: stavnu slova – kořen, předpona a přípona, co jsou synonyma, homonyma a antonyma, skloňování podstatných jmen ve všech rodech + připomeň si všechny vzory. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 103 – 105. Na list papíru namaluj k přečtenému textu libovolný obrázek
Język angielski:

W tym tygodniu popracuj ze słuchaniem prostej rozmówki (nagranie włączysz naciskając pomarańczową strzałkę Ello – Colors)
Słuchaj kilkarkrotnie. Pierwszy raz tylko słuchaj. Za drugim razem wypisz do zeszytu pod sobą wszystkie kolory, które usłyszysz. Potem wysłuchaj jeszcze raz i spróbuj do kolorów dopisać rzeczy, które usłyszysz w nagraniu. Jeżeli nie rozumiesz, zerknij na SCRIPT pod nagraniem, tam jest cała rozmówka zapisana. Po wysłuchaniu spróbuj zrobić QUIZ, który znajduje się pod nagraniem. Napisz do mnie czy było to dla ciebie trudne, czy łatwe.
NOK:

Temat lekcji: „Środkowe Morawy - region Hanaków i Wałachów” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 48 - 50. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicy 49.
Przyroda:

Temat lekcji: „Rośliny nasienne”. Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 40 i 41. Wykonaj wszystkie zadania zaznaczone kolorowymi ołówkami na tych stroniczkach.
Obejrzyj filmik Ogrodniczka Izka Kopeć 


 Klasa 5

Matematyka:

Rozwiąż zadania tekstowe. W zeszycie powinny być zapisane obliczenia i odpowiedzi.
Powtórz i utrwal pojęcia matematyczne dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. (Masz wiedzieć: co to jest suma, odjemnik, dzielnik, itp.)
Język polski:

W tym tygodniu popracuj nad gramytyką. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń na stronicy 61/ 5a. Powtórz odmianę przymiotnika i wykonaj ćwiczenia na stronicach 62 – 64.
Wszyscy odrabiamy zadania! Ostatnio jedno do mnie nie dotarło.
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivýchlekcí odzáří 2019do listopadu 2019 (školní sešit) si zopakuj následující témata: synonyma, homonyma a antonyma, co je předpona a co je předložka + jejich pravopis, psaní předpon s-, z-, a také všechno o přídavných jménech včetně skloňování podle vzorů jarní a mladý. Nezapomeň o přídavných jménech přivlastňovacích. Jednotlivá témata, včetně cvičení, najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka + sloh: Přečti si pozorně čítanku Zkamenělý pastýř na str. 71. Napiš na PC stručné vyprávění příběhu a pak jej pošli na elektronickou adresu psphradek@seznam.cz  
Język angielski:

W tym tygodniu popracuj ze słuchaniem prostej rozmówki.
Najpierw kilkakrotnie wysłuchaj nagrania, tyle razy ile potrzebujesz. Jeżeli ciągle nie rozumiesz, pod nagraniem jest SCRIPT, tam jest cała rozmówka napisana. Słuchaj i zerkaj na tekst. Kiedy już zrozumiesz całe nagranie, pod tekstem kliknij na QUIZ i uzupełnij. Razem z ilością uzyskanych punktów w quizie wyślij do mnie odpowiedzi na następujące pytania:
What movies do you like? What sports do you like? What food do you like? What desserts do you like?
NOK:

W tym tygodniu w planie WYSPY BRYTYJSKIE czyli: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandia.
Wielka Brytania – najpierw wysłuchaj hymn , potem pracuj z Dziennikiem podróżnika. Kiedy uzupełnisz dziennik, obejrzyj film.
Irlandia – tego państwa nie zapisujemy do dziennika. Wysłuchaj hymn. Obejrzyj film. Uzupełnij luki w niebieskim zeszycie strona 22-23.
Przyroda:

Zapisujecie temat do zeszytu: Ucho 
i przepisujecie tekst:
Ucho, czyli narząd słuchu, odpowiada za zmysł równowagi oraz odbieranie fal dźwiękowych.Ucho składa się z trzech części: ucha wewnętrznego, ucha środkowego oraz ucha zewnętrznego.Dźwięk odbieramy częścią wewnętrzną ucha, która ma początek w małżowinie usznej. Dźwięk dostane się przewodem słuchowym przez bębenek do ucha środkowego, gdzie zostają wprawione w ruch kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko, strzemiączko. One przenoszą impuls dźwiękowy do wewnętrznej części ucha, która połączona jest poprzez nerw z mózgiem. 
Jeżeli to możliwe, to drukujecie obrazek i wklejacie do zeszytu.
Zobacz wideo pod tytułem: Jak działa słuch 
Oglądaj filmik z serii Było sobie życie… epizod 12 Ucho Nauka na odległość 6.4. 2020

6.4.2020

W tym tygodniu świątecznie!
Trochę luzu z naszej strony, jednak dla chcącego nic trudnego ...
Proponujemy następujące zajęcia:

Filmiki do obejrzenia Zwyczaje wielkanocne  7 ciekawych tradycji wielkanocnych ze świata   Masza i niedźwiedź – Wielkanoc z Maszą!

Quiz

Krzyżówka
 
Kolorowanki 

Piosenka

Zajączek ze skarpetki

Pisanki farbowane w pończochach
Happy Easter!

Picture

Easter wordsearch

You can also try this worksheet

Watch this film 

W szatni w szkole czeka na was niespodzianka od zajączka. Od wtorku zapraszamy do odbioru!


Zapisy do 1 klasy

2.4.2020
Szanowni Rodzice

Również w naszej szkole zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2020 – 2021 (na podstawie rozporządzenia MŠMT) będą przebiegały bez udziału dziecka, a to w dniach od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Ich scenariusz będzie wyglądał następująco:
Na naszych stronach znajdują się dwa dokumenty:
 
1.     Žádost (o přijetí k základnímu vzdělávání)
2.     Zápisní list pro školní rok 2020 – 2021            

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie obu dokumentów zgodnie z aktem urodzenia dziecka. Następnie prosimy o ich dostarczenie w zaklejonej kopercie do szkoły: klasyczną pocztą, wrzuceniem do skrzynki pocztowej, która wisi na płocie, można również oddać osobiście w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 12.00.            

Prosimy o zrealizowanie wyżej wymienionych wskazówek w dniach od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020            

Informacje dodatkowe:

1.      Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana na początku maja na www.obechradek.cz, www.psphradek.cz. Numer ewidencyjny przyszłego pierwszoklasisty, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do kl. 1, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną.
2.      Rodzicom, którzy ubiegać się będą o odroczenie obowiązku szkolnego przypominamy, iż prośba o odroczenie musi wpłynąć do dyrekcji najpóźniej 30. 4. 2020, i to nawet w wypadku, że jeszcze nie będzie zawierała opinii poradni PPP oraz opinii pediatry. Kwestionariusz (Žádost o odklad povinné školní docházky) można podjąć w dyrekcji szkoły po uprzedniej umowie z dyrektorem szkoły, nr tel.: 739 302 378.
3.     Rodziców ościennych (nie mieszkających w Gródku), którzy są zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły prosimy o uprzedni kontakt pod nr.: 739 302 378.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod nr 00 420 739 302 378

Gródek 01. 04. 2020
Mgr. Kazimierz Cieślar
Dyrektor szkoły

Nauka na odległość 30.3.2020

30.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Obejrzyjcie filmik na YouTubie Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 
Potem wykonaj przykłady do zeszytu i licz tym samym sposobem. : 8 + 3 =, 6 + 5 =, 7 + 6 =, 6 + 4 =, 9 + 5 =, 9 + 3 =, 14 – 5 =, 18 – 9 =, 15 – 6 =, 11 – 2 =, 13 – 6 =, 17 – 8 =.
Zeszyt ćwiczeń str. 86/1 , 3, 5
Język polski:

Pisanka str. 22, 23. + Zobacz filmik z instrukcją. Pisanie literek w i r.
Elementarz str. 57, 58, 59 + Zobacz filmik z instrukcją. Czytanie
Można również powtarzać pisownię poznanych już literek. Proszę zerknąć: Pisownia liter
Noś:

Kochani jak się macie? Udało się uzupełnić zadane ćwiczenia? I najważniejsze czy wiecie już co znaczy polskie przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy”?
W tym tygodniu proszę o odrobienie zadań 1, 2, 3/ str. 14. Znacie baśń „O trzynastu miesiącach”? smiley
Aby poradzić sobie z tymi ćwiczeniami, WYSŁUCHAJCIE AUDIOBOOKA  O dwunastu miesiącach  - Baśnie Polskie. Następnie uzupełnijcie ćwiczenia. Jeśli Wasi Rodzice pozwolą, możecie też obejrzeć baśń 12 miesięcy (1956) Dubbing PL, ale najpierw AUDIOBOOK, ponieważ czytana baśń jest wersją przedstawioną w ćwiczeniach.
A na dobranoc, baśń opowiedzcie Rodzicom. Dla chętnych zabawa w teatr (ćwiczenie 4/str. 14).

UWAGA: Jeśli poczujecie, że siedzenie w domu staje się nudne możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na  ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy) lol Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com Pozdrawiam.  


 Klasa 2

Matematyka:

Zapoznaj się z tabliczką mnożenie z 6. Najpierw dokładnie wytnij wszystkie zadańka na karcie pracy a następnie wykonaj tak jak robiłeś z 2, 3, 4 i 5. I tym razem wszystko wklej do zeszytu z matematyki.
Jeżeli dasz radę i masz ochotę to, na stronie internetowej: Mnożenie przez 6  utrwalaj mnożenie z 6 oraz na stronie internetowej:  Tabliczka mnożenia  przećwicz ponownie mnożenie.
Język polski:

Przeczytaj w Jutrzence czytanie ze zrozumieniem stronica 12 i zaznacz właściwą odpowiedź.Sprzątanie.
W zeszycie „Karty ćwiczeń - Pisanie kl.2 ” poćwicz pisownię litery W - stronica 42 oraz jak masz ochotę ładnie i dokładnie koloruj kolorowanki.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 10 i 11. Podczas robienia tego zadania stwierdzisz, że przymiotnik tak samo jak rzeczownik występuje w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Pamiętaj: Jeżeli rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, to stojący obok niego przymiotnik też jest w liczbie pojedynczej. Jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej, to stojący obok niego przymiotnik też jest w liczbie mnogiej.
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.2 - audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część drugą przygód Plastusia.

Galeria - Wasze Plastusie
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter č, Č, ř, Ř, ž, Ž, š, Š. Napisz do zeszytu – każda litera 3 linijki.
Czytanka: Przeczytaj tekst na str. 88 „Ptačí cvrlikání". Zrób do zeszytu ćwiczenie 1 – str. 55.
Noś:

Witajcie moi Drodzy, jak się czujecie? I jak tam nauka zegara?  Czy filmiki wprowadziły Was trochę w ten temat? Jeśli macie jakiś problem lub coś jest nie jasne przesyłam Wam filmik, w którym osobiście tłumaczę o co chodzi z tymi godzinami. Koniecznie obejrzyjcie i ćwiczcie razem ze mną. ZEGAR zdalnie.

UWAGA:
 Jeśli będziecie chcieli się zrelaksować lub dopadnie Was nuda, możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy). Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com 
 
  

 Klasa 3

Matematyka:

Do zielonego zeszytu napisz temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych
Str. 57/1 
Ile kół mają razem 25 samochodów osobowych i 14 motocykli?
Str. 57/5
Michał i Kasia mieszkają w siedmiopiętrowym domu. Michał mieszka na 5 piętrze. Nad Kasią jest jeszcze 5 pięter. Michał mieszka o ____ piętra wyżej/niżej od Kasi. (Możesz przedstawić graficznie i narysować blok mieszkalny z piętrami).
Str. 57/6
Sylwia wydała 17 Kč a 30 Kč jej pozostało. Ile pieniędzy miała na początku? Już umiesz mnożyć sposobem klasycznym, więc teraz możesz już liczyć następne przykłady. Znowu obejrzyj wytłumaczenie ze stronicy 68. System jest cały czas ten sam. Tak jak poprzednio, wylicz również sposobem indyjskim.
Str. 68/1
Język polski:

Temat do zeszytu: Utrwalamy przyimki.
Słońce na stole s. 35/1 (do zeszytu szkolnego), 4 (ustnie).
Czytanie: s.44 -45 Piosenka na wiosnę (2x głośno).
Napisz do mnie krótki list, jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje". Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Poproś rodziców o wysłanie zdjęcia tego listu na monika.mitrengova@centrum.cz.
Cieszę się na otrzymaną pocztę! grin
Język czeski:

Gramatika: Procvič si psaní velkých písmen, cvičení č. 17/str.114 (do sešitu). Zda jsi napsal správně -  ověř na internetu nebo v Pravidlech českého pravopisu.
Čítanka: Přečti všechny čítanky str. 90-91. Odpověz na otázky č. 1 a 2 na str. 91. Odpovědi napiš do sešitu.
Język angielski:

W tym tygodniu nie macie nic do języka angielskiego. Oczywiście możecie powtarzać stare słówka.
Noś:

Witajcie moi Drodzy, jak się macie? Jak tam nauka zegara?  Udało Wam się  zerknąć na filmiki?  Wiem, że te kolejne etapy nauki (z zaznaczaniem minut) mogą być niezrozumiałe, dlatego aby Wam pomóc nagrałam filmik, w którym próbuję Wam to wyjaśnić.
ZEGAR zdalnie Koniecznie obejrzyjcie i dajcie znać, czy coś Wam rozjaśniłam w głowach lol

UWAGA:  Jeśli będziecie chcieli troszkę odpocząć od nauki lub poczujecie nudę, możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy). Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com  


 Klasa 4

Matematyka:

W tym tygodniu powtórzymy nazwy znanych nam już brył. Są to: sześcian, prostopadłościan, kula, walec, stożek i graniastosłup. Zerknij na obrazek i nazwij bryły. Bryły Jeżeli nie jesteś pewny prawidłowej nazwy, wpisz w wyszukiwarkę Internetu np. stożek bryła albo np. sześcian bryła i znajdziesz pomoc.
W dalszym ciągu: Napisz na kawałkach papieru nazwy pojedynczych brył. Poszukaj w domu przedmioty używane w życiu codziennym i mające kształt poszczególnych brył. Przyłóż do nich kartoniki z prawidłową nazwą. Zrób zdjęcie zrealizowanego zadania i grzecznie poproś Rodziców o pomoc z wysłaniem fotografii na berbii@seznam.cz.
Za pomocą podręcznika na stronicy 70/ćwiczenie 6 i 7 naucz się składać z papieru sześcian. Sześcian ten będzie zbudowany z sześciu identycznych części. Na podstawie ćwiczenia szóstego nauczysz się składać z papieru jedną część sześcianu a ćwiczenie siódme nauczy Cię z poszczególnych kawałków złożyć cały sześcian. Potrzebujesz 6 kwadratowych kartek, niekoniecznie kolorowych.
Czwartacy, proszę, nie panikować, instrukcja w podręczniku jest przedstawiona za pomocą zdjęć, na pewno dacie radę. sweat Po powrocie do szkoły zaprezentujecie swoje sześciany. 
Język polski:

Dyktando – w internecie uzupełnij dyktando Smutna historia wiedźmy Buldyny
Wybierz i zapisz do zeszytu 20 wyrazów z dyktanda, które są dla Ciebie najtrudniejsze. Uzupełnione litery pokoloruj.Zeszyt ćwiczeń s. 40/ 6,7.
Czytanie: w niebieskim podręczniku Czarowanie słowem 4: s.105 – 108 (2x głośno).
Czekam na resztę listów!
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym mogła wypożyczyć książki dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały! Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Zopakuj si shodu podmětu s přísudkem str. 102 – 103 (žluté tabulky). Napiš do sešitu cvičení č. 11/str. 103.
Čítanka: Přečti čítanku str. 98 - 100. Odpověz ústně na otázky č. 1 a 2/ str. 100. Odpověď na otázku č. 2 napiš do sešitu.
Język angielski:

Podręcznik CLICK 2 s.11/2 (zapisz tylko odpowiedzi do zeszytu)
11/4 zapisz do zeszytu parę krótkich o twoim biurku.
Zeszyt ćwiczeń 10/1,2
NOK:

Temat lekcji: „Region Morawsko-Śląski - od Pradziada po Herczawę” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 44 - 47. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania lub odpowiedz na pytania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicach 44 - 47.
Przyroda:

Temat lekcji: „W królestwie roślin” - kontynuacja.
Utrwal wiadomości dotyczące roślin uprawnych poprzez ekran interaktywny Rośliny uprawne
Utrwal wiadomości dotyczące roślin leczniczych poprzez ekran interaktywny Zioła.
Wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem w podręczniku z ćwiczeniami stronica 40. 


 Klasa 5

Matematyka:

Tabliczkę mnożenia i działanie odwrotne, czyli dzielenie w ramach tabliczki mnożenia to utrwalaj i powtarzaj przez cały tydzień. Rozwiąż pisemnie w zeszycie zadania z podręcznika ze stronicy 86/19 i 20 oraz ze stronicy 87/22. 
Język polski:

W internecie uzupełnij dyktando Pachnące zioła
Wybierz i zapisz do zeszytu 20 wyrazów z dyktanda, które są dla Ciebie najtrudniejsze. Uzupełnione litery pokoloruj. Spośród wybranych przez ciebie wyrazów wybierz 7 i wymyśl z nimi własne zdania, zapisz do zeszytu. Starannie chłopcy! Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i wyślij do mnie.
Czytanie: Czarowanie słowem 5 s. 162 – 163 , po przeczytaniu wykonaj pisemnie do zeszytu ćwiczenie 2 (s. 164)
Język czeski:

Gramatika: Zopakuj si druhy zájmen str. 111. Udělej do sešitu cv. č. 20/str. 114 (vypiš všechny zájmena + urči jejich druh). Seznam se se skloňováním zájmena já.  Napiš do sešitu cv. č. 21/str. 114.
Čítanka: Přečti text Evy Čepelákové „Menhiry" str. 69. Podívej se na mapu ČR na str. 70. Zahraj si na badatele a hledej na internetu další menhiry nebo přírodní skalní útvary na území ČR. Seznam se s jejich legendami.  
Język angielski:

Click 3 page 9 exercise 3: Say the sentences about Tom and Lucy. Prepare similar notes about you (write them into your exercise book) and talk about your free time activities.
Workbook Click 3 page 8 exercise 1, page 9 exercise 3 What about your family?
NOK:

Uzupełnij ćwiczenia s.20-21. Do „Dziennika podróżnika" uzupełniamy Szwajcarię. Obejrzyj filmik Dlaczego warto pojechać na wakacje do Szwajcarii? 
Przyroda:

Obejrzyj filmiki:Ile kości ma człowiek? Było sobie życie: Szkielet
Do zeszytu napisz temat: Budowa kości. Potem wydrukuj i wklej (jeżeli masz taką możliwość) lub przerysuj obrazek Kość do zeszytu.

Nauka na odległość 23.3.2020

23.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Proszę obejrzeć filmik na kanale YouTube pt.: Dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki. Po obejrzeniu filmiku otwórz zielony zeszyt i zapisz te przykłady: 12 + 5 =, 13 + 4 =, 16 + 3 =, 15 + 1 =, 11 + 3 =, 14 + 4 =, 17 + 2 =. Przy obliczeniach zastosuj ten sposób liczenia, jak na filmie.
Język polski:

Elementarz str. 56 – czytaj: „Bębnuj razem z nami". Wykonaj polecenia pod tekstem.
Zeszyt ćwiczen do Elementarza (biały zeszyt): str. 20/1, 2, 3.
Pisanka: Na ostatniej stronicy są wolne linijki. Proszę wykorzystać je na powtarzanie znanych już literek. Proponuję również, by rodzice zrobili dzieciom dyktando literowe oraz sylabowe. Np.: sa, so, sy, se, la, lo, ly, le, ma, mo, my, me, na, no, ny, ne, ...- rodzic dyktuje a dziecko pisze ze słuchu. Oczywiście dyktujemy wolno i kilkakrotnie powtarzamy daną sylabę.
Uwaga: Ostatnio pisałam, że materiał do przerobienia jest na dwa tygodnie. Mając jednak informacje od rodziców niektórych pierwszaków wiem, że dzieci radzą sobie bardzo dobrze. Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia dzieci, jak ciężko pracują nad lekcjami. (k.safak@seznam.cz).
Noś:

W ćwiczeniach „Dróżka do szkoły” część II dokończ str.12/ćw.2 oraz uzupełnij str.13/ćw. 1,2.
Uzupełniając ćwiczenie 1 wytnij kurki, które znajdziesz w wycinankach w środku zeszytu ćwiczeń. Spróbuj wyjaśnić co znaczy przysłowie „Bez pracy nie ma kołaczy”. Pomoże Ci w tym bajka  oraz wiersz PRZECZYTAĆ Ci mogą Rodzice na dobranoc.

 Klasa 2

Matematyka:

Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. 
Jeżeli dasz radę, na stronie internetowej: Matematyczne ZOO dodawaj i odejmuj w zakresie 50.
Język polski:

Przeczytaj w Jutrzence opowiadanie ze stronicy 1 i 2, spróbuj rozwiązać rebusy z tylnej okładki.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 9. Dotyczy ono znanych nam już przymiotników, czyli wyrazów, które odpowiadają na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?   
Wzór:    domek (jaki?) - drewniany    herbata (jaka?) - słodziutka
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.1- audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część pierwszą przygód Plastusia - ludzika z plasteliny, mieszkającego w szkolnym piórniku Tosi.
Z podanego niżej opisu wyglądu Plastusia wypisz do małego zeszytu (albo na kartkę i wklej do „Uczymy się gramatyki i ortografii”) przymiotniki. Pytania pomocnicze: Jaki był Plastuś?, Jaki miał nos?, Jakie miał uszy?, Jakie majteczki?
Na imię mi Plastuś. Jestem malutki ludzik z plasteliny. Ulepiła mnie Tosia. Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie, że jestem śliczny.
Jeżeli masz możliwość i nie stwarza to zadanie wiele kłopotów Tobie i Twoim rodzicom możesz: na podstawie wysłuchanego opisu wyglądu Plastusia ulepić z plasteliny lub stworzyć z czegokolwiek podobnego ludzika. Następnie poproś rodziców o zrobienie zdjęcia Twojego Plastusia i wysłanie na e-mail berbii@seznam.cz.
Język czeski:

Gramatyka: Str. 89 przepisz do zeszytu cały alfabet małymi pisanymi literami. Ułóż według alfabetu imiona koleżanek i kolegów z klasy, kolejność napisz do zeszytu (uwaga na wielkie litery)
Czytanka: Przeczytaj czytankę na str. 54. Spróbuj ustnie, głośno odpowiedzieć na pytania.
Noś:

Pamiętasz, czego uczyliśmy się przez ostatnie lekcje NOŚ? Co takiego robiliśmy?
Taak, masz rację, zajmowaliśmy się WODĄ. Przypomnij sobie czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś, a następnie spróbuj zrobić kartę pracy, podpisując ilustracje odpowiednimi wyrazami z ramki. Następnie pokoloruj obrazki, a kartę wklej do zeszytu.
(KARTA PRACY CZEKA W SZATNI W SZKOLE).
A teraz zaczynamy naukę ZEGARA.(WSZYSTKIE ĆWICZENIA Z NARYSOWANYMI ZEGARAMI CZEKAJĄ NA CIEBIE W SZKOLE W SZATNI. Bardzo proszę Rodziców o ich odbiór i wykonanie ćwiczeń). Na naukę podanego materiału masz 3 tygodnie, także bez stresu.
Zaczynamy! Jeśli masz ochotę trochę pośpiewać, tu jest super prosta piosenka„PAN TIK-TAK”
Chcesz poznać HISTORIĘ ZEGARA? KONIECZNIE OBEJRZYJ!! HISTORIA ZEGARA
PEŁNE GODZINY - OD TEGO ZACZYNAMY, bo to jest prościutkie smiley.
Pomoże Ci w tym filmik .
Znasz już budowę zegara i wiesz, jak zaznaczać pełne godziny. Teraz ćwicz i zaznaczaj na KARTACH PRACY.
PÓŁ GODZINY -  Jeśli umiesz już zaznaczać pełne godziny, nauczymy się zaznaczać pół godziny, na przykład: wpół do pierwszej, wpół do drugiej, wpół do trzeciej… Pomoże Ci filmik  Zacznij oglądać filmik od momentu 13:55. I znowu spróbuj ćwiczyć i zaznaczać na zegarach, uzupełniając karty pracy.  Jeśli już zrozumiesz o co chodzi, włącz ten sam filmik od początku i ćwicz zaznaczanie PEŁNYCH GODZIN oraz PÓŁ GODZINY.
UWAGA! Karty pracy są dostosowane do Ciebie, ponumerowane zgodnie ze stopniem trudności i etapami nauki. Zegary są podpisane słownie oraz cyfrowo. Ucz się zaznaczać godziny patrząc na zapis SŁOWNY (przykład: wpół do pierwszej). Dopiero jeśli to opanujesz, możesz zwrócić uwagę na zapisy cyfrowe (przykład wpół do pierwszej zapiszemy inaczej 12.30).

 Klasa 3

Matematyka:

Zapisz temat do zielonego zeszytu: Mnożenie pisemne metodą tradycyjną. W podręczniku na str. 65 u góry jest precyzyjnie wytłumaczone, jak macie liczyć. Jeżeli chcesz, to na kanale YouTube jest również filmik: „Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową "- obejrzyj go w języku polskim. Może lepiej zrozumiesz ten temat. Potem wykonaj ćwiczenie 1 na str. 65 – w zeszycie. Pamiętaj, że obok zadania z mnożeniem tradycyjnym, masz wykonać również obliczenie mnożeniem indyjskim.
W tym temacie proszę o pomoc ze strony rodziców lol.
Język polski:

Uzupełnij karty pracy nr 2 i nr 4, które ostatnio włożyłeś do skoroszytu. Kto jeszcze nie odebrał tych kser, czekają na was w szatni w szkole. wink
Na komputerze uzupełnij dyktando dla klasy 3 „Zabawa w chowanego". Po uzupełnieniu zapisz do zeszytu szkolnego datę, temat ZABAWA W CHOWANEGO i wybierz z danego dyktanda 15 wyrazów i zapisz je do zeszytu. Uzupełnione litery pokoloruj na żółto.
Jutrzenka 7 strona 26 – 27 (czytaj głośno 2x)
Język czeski:

Gramatika: Opiš do sešitu bezchybně cv. 25/str. 115. Přečti si text na str. 116. Přepiš do sešitu cv. č.1/str. 117.
Čítanka: Přečti si čítanku na str. 88 a 89. Přečti doplňující text (dole str. 88), dozvíš se, kdo byl Kníže Lech.
Język angielski:

Mam dla was tylko zabawę na stronach internetowych, gdzie wybierzesz sobie tematy: Pexeso: barvy, čísla  Miłej zabawy.
Noś:

Pamiętasz, czego uczyliśmy się przez ostatnie lekcje NOŚ? Co takiego robiliśmy?
Taak, masz rację, zajmowaliśmy się WODĄ. Przypomnij sobie czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś, a następnie spróbuj zrobić kartę pracy, podpisując ilustracje odpowiednimi wyrazami z ramki. Następnie pokoloruj obrazki, a kartę wklej do zeszytu.
(KARTA PRACY CZEKA W SZATNI W SZKOLE).
A teraz zaczynamy naukę ZEGARA.
Jeśli masz ochotę trochę pośpiewać, tu jest super prosta piosenka„PAN TIK-TAK”
Chcesz poznać HISTORIĘ ZEGARA? KONIECZNIE OBEJRZYJ!!
HISTORIA ZEGARA
Rok temu uczyliśmy się zaznaczać na zegarze PEŁNE GODZINY i PÓŁ GODZINY. Przypomnij sobie, jak się to robi. Pomoże Ci w tym filmik.
Obejrzyj do końca, a wszystko sobie przypomnisz. Teraz trenuj zaznaczanie na zegarze..
(WSZYSTKIE KARTY PRACY Z ĆWICZENIAMI CZEKAJĄ NA CIEBIE W SZKOLE W SZATNI. Proszę Rodziców o odbiór i uzupełnienie ćwiczeń z zegara). Zaznaczając godziny na zegarach SPRÓBUJ UCZYĆ SIĘ TEŻ ODPOWIEDNIEGO ZAPISU, na przykład: 2:00, 5.00, 8:00. 2:30, 4:30…
Jeśli zaznaczanie pełnych godzin oraz pół godziny (wpół do..) nie sprawia Ci problemów, przejdź do ostatniego etapu nauki.
OSTATNI ETAP NAUKI (najtrudniejszy) PO i ZA. Tego jeszcze w 2 klasie nie robiliśmy.
Na przykład:
ZA dziesięć ósma (7:50), ZA pięć dziewiąta (8:55), piętnaście PO dziewiątej (09:15), pięć  PO drugiej(02:05)
Tego nauczysz się dzięki filmikom: film 1, film 2 .
UWAGA: Karty pracy są dostosowane do Ciebie, ponumerowane zgodnie ze stopniem trudności i etapami nauki. Nauka powyższych treści jest przewidziana przynajmniej na 3 tygodnie, więc nie stresuj się i spokojnie, systematycznie trenuj. Możesz też rysować swoje zegary w zeszycie, jeśli karty pracy się skończą smiley.

 Klasa 4

Matematyka:

Powtórz i utrwal: konstruowanie różnych trójkątów z użyciem cyrkla i ekierki oraz odczytywanie zapisu do konstrukcji. W szkole robiliśmy zadania z podręcznika stronica 90/zadanie 4 i stronica 91/zadanie 10. Przygotowałam podobne. Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie do geometrii.
1.    Skonstruuj trójkąt prostokątny EFG o dowolnej długości boków.
2.    Skonstruuj trójkąt równoramienny IJK, którego podstawa ma długość 4 cm a ramiona 8 cm.
3.    Skonstruuj trójkąt równoboczny ABC o boku 6 cm.
4.    Odczytaj zapisy do konstrukcji a następnie wszystko narysuj.(Przypominam: proste zapisujemy małymi pisanymi literami, punkty zapisujemy dużymi drukowanymi literami, k (S, r = 4 cm) oznacza okrąg o środku w punkcie S i promieniu np. 4 cm), symbol € oznacza „leży”. Ten sam symbol skreślony oznacza „nie leży”.)
Zadanie 1:
MS: ǀMSǀ = 9 cm
k: k (S, r = 4 cm)
p: p ǁ MS
Zadanie 2:         
AB: ǀABǀ = 4 cm
f : f Ʇ AB, A € f
h : hꞱ AB, B € h
AD: ǀADǀ = 4 cm, AD € f 
BC: ǀBCǀ = 4 cm, BC € h
DC: ǀDCǀ = 4 cm, DC ǁ AB, DC Ʇ AD, DC Ʇ BC
Język polski:

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij s. 38/3,4 oraz przeczytaj na s. 39 zieloną ramkę. Do zeszytu szkolnego zapisz datę i temat RODZAJE PRZYMIOTNIKA. Zrób notatkę z zielonej ramki: rodzaje w liczbie pojedynczej i rodzaje w liczbie mnogiej + przykłady). Potem zrób ćwiczenie 5, jeżeli potrafisz! smiley 
Napisz do mnie krótki list (samodzielna praca lol), jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje".  Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Wyślij zdjęcie tego listu na monika.mitrengova@centrum.cz. Cieszę się na otrzymaną pocztę!
Język czeski:

Podívej se občas na program ČT učitelka – výuka českého jazyka.
Gramatika: Str. 102-103  prostuduj si „Shodu přísudku s podmětem" (žluté rámky). Napiš do sešitu cv.č. 10/str. 102.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 96-97. Odpověz ústně na otázky – str. 98.
Język angielski:

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń s. 9.
Codziennie pracuj na stronach Umíme anglicky, wybieraj zadania, które Ci odpowiadają. Good luck! grin
NOK:

Temat lekcji: „Śląsk Cieszyński - naszemu sercu najbliższy” - temat już Ci znany z lekcji przyrody. Utrwal poznane wiadomości czytając w podręczniku z ćwiczeniami stronice 41 - 44. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania lub odpowiedz na pytania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicach 41 - 44.
Przyroda:

Jeżeli masz ochotę, sprawdzić swoją znajomość grzybów. Na stronie internetowej: Czy rozpoznasz wszystkie grzybki?  znajduje się quiz obrazkowy - grzyby. Mi się udało rozpoznać 14 z 15 grzybów. Lub na stronie Który grzyb jest jadalny?  trochę łatwiejsze wybieranie jadalnych grzybów. Mi poszło świetnie.
Temat lekcji: „W królestwie roślin” - przeczytaj podane informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 39. Jeżeli masz możliwość i nie stwarza to zadanie wiele kłopotów Tobie i Twoim rodzicom, to wyhoduj jedną roślinę z nasienia lub jedną z liścia. Podczas hodowania zapisz swoje obserwacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 39 albo rób fotoreportaż (szereg zdjęć dokumentujących Twoje powodzenie w hodowli). Następnie poproś rodziców o wysłanie zdjęć na e-mail berbii@seznam.cz

 Klasa 5

Matematyka:

W tym tygodniu powtórzymy cyfry rzymskie w zakresie do 2000. Prawie wszystkie zadania będziesz wykonywać online. Zanim jednak usiądziesz do komputera to otwórz zeszyt, wpisz temat lekcji: Cyfry rzymskie i kolejno zapisz za pomocą cyfr rzymskich liczby od 1 do 20. Wszystkie liczby po dziesiątkach 10, 20, .....do 100. Jak również liczby po 100, 200, .... do 1000.Dopiero kiedy to zrobisz, sprawdzasz klikając: Jak mi poszło? Jeżeli pojawiły się błędy to popraw je.
Zadania online:
Liczby rzymskie na arabskie 1
Liczby arabskie na rzymskie 1
Liczby rzymskie na arabskie 2
Liczby arabskie na rzymskie 2
Test – cyfry rzymskie 1
Test – cyfry rzymskie 2
Test – cyfry rzymskie 3
Język polski:

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 59/ 1,2 oraz s. 60/3.
Napisz do mnie list (samodzielna praca lol), jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje".  Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Może dotrą do mnie też jakieś zdjęcia??? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Wyślij na monika.mitrengova@centrum.cz. Cieszę się na otrzymaną pocztę! Pozdrawiam!!!!
Język czeski:

Sleduj občas program ČT učitelka – český jazyk.
Gramatika: Přečti si text „Nové kolo" str. 112. Odpověz ústně na otázky z cv. č. 16/str. 112. Napiš do sešitu cv.č. 19/str. 113.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 68-69. Pokus se ústně odpovědět na otázku č. 2/str. 69.
Język angielski:

Continue CLICK 3.
Book page 3 exercise 1. Read the text (several times) and answer the questions under the text. Write your answers into your exercise book.
Exrcises – choose appropriate exercises for you and train as much as you can smiley
NOK:

W niebieskim zeszycie spróbuj uzupełnić luki na stonach 18 – 19. Choć granice są zamknięte, udajemy się w podróż do AUSTRII i robimy notatkę do „Dziennika podróżnika". Pamiętaj też o obrazkach, zdjęciach i innych ciekawostkach o tym państwie. Wierzę, że wasza fantazja jest nieograniczona! Trening oriantacji tutaj:   ćwiczenia