Informacje dla rodziców

Nauka na odległość 16.3.2020

16.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:     

Zeszyt ćwiczeń część II: str. 79/1, 2.         
Zeszyt ćwiczeń część III: str. 81/2,  82/1, 2, 3, 4, 5,  83/2, 5.         
Powtarzamy pisownię cyfr w zielonym zeszycie.        
Rozwiązujemy zadania na kartach pracy, które są włożone w zielonych zeszytach.
Język polski:         

Pisanka str. 20, 21 + to samo w pisance domowej.        
Elementarz str. 50/ bajka – czytać,   str. 51/ czytać i narysować. Jeżeli potrafisz, to czytaj literę F. Czytać cokolwiek.        
Zeszyt ćwiczeń do Elementarza (biały zeszyt): str. 17/3,  18/1 – tylko policz litery, nie przepisuj wyrazy,  19/1 – pisz dużymi drukowanymi literami,  19/2.
Uwaga! – Podany materiał do przerobienia jest, moim zdaniem, na okres dwóch tygodni. Proszę się nie stresować. Zeszyty są do odebrania w szatni szkoły. Każde dziecko ma swoją „kupkę". Powodzenia.


 Klasa 2 

Matematyka:

Zapoznaj się z tabliczką mnożenie z 5. Niewątpliwie pamiętasz, co trzeba zrobić z tymi zadaniami. Wszystko wklej do zeszytu z matematyki. Jeżeli dasz radę, na stronie internetowej:  Tabliczka mnożenia  ćwicz tabliczkę mnożenia.
Język polski:

Przeczytaj całą książeczkę „Dwa światy” i wykonaj wszystkie zadania. 
Język czeski:

Czytaj „Malované čtení”, które masz w domu.
Gramatyka: str. 74/ćw.8 uzupełnij i przepisz do zeszytu.
Czytanka: str. 48-49 przeczytaj a na czystą kartkę namaluj pieska.


 Klasa 3

Matematyka – do zielonego zeszytu:

Str. 56/2        
Str. 58/1 – Mnożenie indyjskie liczb dwucyfrowych. Liczymy tym samym systemem jak przy mnożeniu przez   liczbę jednocyfrową.        
Str. 61/3         
Str. 63/5
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).         
Jutrzenka 7 strona 12 (czytanie ze zrozumieniem).          
Karty pracy nr 1 - nr 4 włóż do skoroszytu i uzupełnij kartę nr 1 i nr 3.
Język czeski:

Gramatyka: str. 114/cv. 17 a 18 napiš do sešitu.
Czytanka: str. 86-87 přečti, pokus se ústně odpovědět na otázky 1-3 (str.87).


 Klasa 4

Matematyka:

Powtórz i utrwal: rysowanie prostych prostopadłych i równoległych (podręcznik stronica 89), okręgu oraz konstrukcję kwadratu i prostokąta.
Przygotuj zeszyt do geometrii, linijkę i ekierkę z ryską, zacięty ołówek. Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie. 

1. Narysuj prostą g i prostą d, uwaga proste te są równoległe. Zapisz równoległość tych prostych.
2. Narysuj prostą f i prostą g, uwaga proste te są prostopadłe. Zapisz prostopadłość tych prostych.
3. Narysuj okrąg o środku w punkcie S i promieniu 9 cm. Zapisz długość promienia.
4. Skonstruuj kwadrat OPLM o boku 6 cm.
5. Skonstruuj prostokąt RSTU, którego długość boków wynosi 7cm i 5 cm.
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).         
Jutrzenka 7 strona 26 – 27 (przeczytaj głośno 2x).
Zrób poprawę w „Moich dziełach", uzupełnij zeszyt ćwiczeń część 2. strona 31/ ćwiczenie 11, 13, strona 32/ ćwiczenie 14 a,b, strona 37/ ćwiczenie 1, strona 38/ ćwiczenie 2
Język czeski:

Gramatyka: str. 101/cv. 8a, 8b přepiš do sešitu.
Czytanka: str. 94-95 přečti, najdi na internetu kdo byl Mikołaj Kopernik.
Stylistyka: na volný list papíru napiš něco o sobě (jméno, věk, sourozenci, kam chodíš do školy, kamarádí, co tě zajímá apod.)
Język angielski:

Przejdź przez powtórkowe rozdziały w nowym podręczniku CLICK 2 (Unit 1 Hello again! i Unit 2 A small grey computer mouse strona 6 – 8).
Uzupełnij zadania w nowym zeszycie ćwiczeń CLICK 2 strona 6 – 8 (te, które potrafisz).
NOK:

Na przeszłej lekcji robiliśmy wspólnie temat „Podział terytorialny Czech i Polski" (podręcznik z ćwiczeniami stronica 37). Samodzielnie uzupełnij tabelkę dotyczącą miasta (podręcznik z ćwiczeniami stronica 38), jak również wykonaj wszystkie zadania w podręczniku z ćwiczeniami ze stronicy 39.

Była również zapowiedziana powtórka dotycząca tematu Gospodarka.
Oto kilka pytań z tej powtórki – potrafisz odpowiedzieć na nie?
1. Co to jest gospodarka państwa, czyli gospodarka narodowa?
2. Nazwij trzy znaczące składniki gospodarki państwowej.
3. Wytłumacz, co to jest import.
4. Wytłumacz, co to jest eksport. 
Przyroda:

Temat lekcji „Czy każdy grzyb ma kapelusz? - kontynuacja.
Praca z komputerem:
Na stronie internetowej: Ekologia - grzyby obejrzyj podane niżej grzyby i stwierdź, czy są jadalne, niejadalne lub trujące.
Grzyby:  boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony, borowik szlachetny, muchomor sromotnikowi, koźlarz czerwony, białoporek brzozowy, borowik szatański, koźlarz babka, muchomor czerwony, maślak zwyczajny, goryczak żółciowy, czubajka kania, wieruszka zatokowata, purchawka chropowata, podgrzybek zajączek, gąska biaława, piestrzenica kasztanowata, pieprznik jadalny - kurka


 Klasa 5

Matematyka:

Na ostatnich lekcjach liczyliśmy przeciętną i poznaliśmy mnożenie pisemne lub indyjskie liczb dziesiętnych. W tym tygodniu potrenujesz wszystkie działania na liczbach dziesiętnych, które już znamy. To znaczy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych. Zadania wykonaj w zeszycie.

Oblicz, mnożąc sposobem pisemnym lub indyjskim podane liczby: stronica 82/ zadanie 20.

Oblicz sposobem pisemnym:

8,6 + 7,5 =                              10,26 + 0,39 =                  17,006 + 12,1 =               
21,63 + 9,36 =                        125,094 + 0,23 =               0,059 + 87,29 =
 
17,06 – 7,09 =                         26,39 – 3,55 =                  0,48 – 0,29 =
120,30 – 80,25 =                     99,99 – 66,66 =                15,009 – 8,11 =

12,24 : 4 =                              25,55 : 5 =                         126,6 : 3 =
100,10 : 10 =                          169,36 : 13 =                     1 256,38 : 10 =

Rozwiąż zadania tekstowe:

1.  Zawodnicy biegli sprint na 400 m w różnym czasie: 48,5 s; 48,6 s; 48,65 s; 49,02 s; 49,15 s; 49,5 s i
     49,8 s. Oblicz przeciętny czas wszystkich sportowców. 

2.  Zawodnicy w skoku wzwyż skoczyli następujące wysokości: 239cm, 238 cm, 236 cm, 234 cm, 233 cm a 230 cm. Jaka jest przeciętna wysokość skoków wzwyż?
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń strona 50 / 12 (zapisz do zeszytu szkolnego) i 13, strona 51 /14 (zapisz do zeszytu szkolnego).
Język czeski:

Gramatyka: seznam se s druhy zájmem, str. 111, pak cvičení č. 14 (str. 111) udělej do cvičného sešitu a
cv. č. 15 (str. 111) přepiš do sešitu pro český jazyk.
Czytanka: str. 62-65 přečti, najdi na internetu kdo byl William Shakespeare.
Język angielski:

Zajrzyj do nowego podręcznika CLICK 3 (podpisz go) Unit 1 School (przeczytaj i zrób ćwiczenie 5 na 
stronie 7).
Uzupełnij kserówkę włożoną do podręcznika: Unit 1 strona 6-7.
NOK:

Utrwalaj orientację na mapie Europy do „Dziennika podróżnika" uzupełnij następne państwo NIEMCY (pracuj z zeszytem ćwiczeń, internetem).

Dyrekcja PSP Gródek informuje.

16.3.2020
Dyrekcja PSP Gródek informuje.Dnia 16. 3. 2020 na naradzie nauczycieli zostały uchwalone następujące postanowienia dotyczące tzw. „nauki na odległość”:

1.Zadania dla uczniów wszystkich klas będą pojawiać się co tydzień w poniedziałek na www.psphradek.cz/informacja dla rodziców
2.Podręczniki, zeszyty i inne pomoce naukowe uczniów, które zostały w klasach, można odebrać codziennie w godzinach od 7.00  -  12.00 z szatni szkolnej.
3.Nasz deklarowany system „nauki na odległość" ma charakter samodzielnej pracy dzieci, by zbytnio nie obciążać rodziców, którzy uczęszczają do pracy

Inne ważne, miejscowe informacje, prosimy śledzić na www.obechradek.cz                                       


Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor szkoły

Ważna informacja dla rodziców uczniów PSP Gródek.

10.3.2020
Na podstawie rozporządzenia Rządu RCz z dnia 10. 3. 2020, od środy 11. 3. 2020, aż do odwołania, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Gródku będzie nieczynna. Przedszkole działa normalnie. Do przedszkola nie mogą uczęszczać uczniowie szkoły.W związku z powyższym:

1.       Nie odbędą się ostatnie dwie lekcje pływania (opłata za basen będzie mniejsza)
2.       Nie odbędzie się impreza z okazji Dnia Rodziny (20. 3. 2020 U Burego) 

Gródek 10. 3. 2020                                                                                
Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor

Informacja dla rodziców.

25.11.2019
Uprzejmie informuję, iż z powodów organizacyjnych nasze przedszkole i świetlica szkolna, w piątek 29. 11. 2019, działają tylko do godz. 14.30. Dziękuję za zrozumienie.

Kazimierz Cieślar.

Wywiadówki

11.11.2019
Dnia 21.11.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 – 17.00 odbędą się wywiadówki. Rodzice, według własnych potrzeb, będą mieli możliwość rozmowy z uczącymi wszystkich przedmiotów.  
Rozpis lokali:
p. Dyrektor – dyrekcja
p. Irena – klasa II
p. Kasia – stołówka
p. Monika – klasa III
p. Sandra - świetlica

Tym razem wychowawca nie będzie rozdawał karteczek ze stopniami z poszczególnych przedmiotów.
Cieszymy się na spotkania!

BON PIERWSZOKLASISTY

29.8.2019
Także w tym roku Macierz Szkolna w Republice Czeskiej przygotowuje dla dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w pierwszych klasach polskich szkół podstawowych, „Bon Pierwszoklasisty”. W tym roku nowością będzie stypendium finansowe. 
 


Spis pomocy

26.8.2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

25.4.2019

Wywiadówki

17.4.2019
Zapraszamy na zebrania klasowe połączone z wywiadówkami, które odbędą się dnia 25.04.2019 o godzinie 15:00 w lokalach poszczególnych klas. Po wspólnym zebraniu będzie możliwość osobistych konsultacji z wychowawcami klas.

Wyniki zapisów do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020

10.4.2019

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

28.3.2019

Babcia i dziadek po latach w szkole

15.1.2019
Kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta pozwalamy sobie zaprosić Was do naszej szkoły na wspólnie spędzony czas pod nazwą „Babcia i dziadek po latach w szkole". Z uśmiechem na twarzach będziemy na Was czekać we wtorek 22. 1. 2019 od godz. 8.30.  
Bardzo się cieszymy.
Wasza wnuczka, wasz wnuk.