Informacje dla rodziców

Nauka na odległość 20.4. 2020

20.4.2020

 Klasa 1

Matematyka:

W tym tygodniu bawimy się na „Placu Zabaw”. Oglądacie wykład a potem wykonujecie zadania w zeszycie do matematyki.
Str. 83/3
str. 85/3
str. 87/3
str. 89/3 
Dla miłośników matematyki zadania dodatkowe na str. 112 – Piramidki.
Język polski:

Dzisiaj wprowadzamy literę „ń" i zmiękczenie „ni”.
Na początku oglądnij filmik pt.: UBU poznaje literkę ń.
Potem włącz filmik i wysłuchaj co ma do powiedzenia pani Kasia.
Czytaj w Elementarzu na str. 64 i 65.
W białym zeszycie (ćwiczenia do Elementarza 3) na stronicy 1 wykonaj świczenia 1, 2 i 3. 
Pisanka str. 25 – Uczymy się pisać literkę C, c.
Przed pisaniem proszę włączyć Bobyho pisankę. To ważne, by dzieci  widziały, z której strony zaczynamy pisać.
Potem jeszcze str. 26 – Piszemy zdania pytające zakończone pytajnikiem oraz zdania oznajmujące zakończone kropką.
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicom w wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 2

Matematyka:

Wspólnie trenowaliśmy przeliczanie kolejności cyfr 0-50, od dziś trenuj nazywanie poszczególnych cyfr w zakresie 0 - 100.
Najpierw powtórz przeliczanie do 100 pełnymi dziesiątkami następnie przeliczaj kolejność cyfr 0 – 100. Pomocnikiem podczas wymawiania poszczególnych cyfr może być centymetr krawiecki mamusi lub metr do mierzenie tatusia.
Ukryte liczby  Jakie liczby ukryły się za zwierzętami? Najpierw je nazwij a następnie zapisz w zeszycie ćwiczeń część III na jednej z pustych kart.
Wykonaj zadania online:
Nazwij podane liczby  i uporządkuj je od najmniejszej do największej. Zadanie 1
Nazwij podane liczby i wskaż, która jest największa.Zadanie 2
Język polski:

Przeczytaj głośno Czytankę o Basi
Po przeczytaniu opowiadania wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź. Pytania do Czytanki o Basi.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” na stronicy 13 zapoznaj się z rodzajami przymiotnika.
Zauważysz, że są takie same jak rodzaje rzeczownika. Powtarza się również ta sama zasada: jeżeli rzeczownik jest rodzaju męskiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju męskiego. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju żeńskiego. I jeżeli rzeczownik jest rodzaju nijakiego, to stojący obok niego przymiotnik też jest rodzaju nijakiego.
Wykonaj zadania 1 ze stronicy 13 i 14. 
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter (pismem pisanym): ď, Ď, ť, Ť, ň, Ň. Oczywiście do zeszytu szkolnego – każda literka  - 3 linijki. Wypisz z czytanki na str. 40 „Podivná pohádka” (UWAGA – czytanka znajduje się w książce „Malované čtení") nazwy wszystkich obrazków.
Czytanka: Przeczytaj krótką czytankę „Bacily" – podręcznik  Czytanka str. 94. Naucz się na pamięć wierszyk „Veselá mysl – půl zdraví” – podręcznik Czytanka str. 99. Wierszyk zarecytuj rodzicom i rodzeństwu przed wspólnym obiadem w niedzielę 26. 4.
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicom w wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 3

Matematyka:

W zielonych zeszytach napiszecie sobie temat: Niesforne cyferki. Potem będziecie rozwiązywać zadania.
Str. 66/1
str. 67/1
str. 65/4 – zadanie tekstowe. Tutaj podaję przetłumaczony tekst:
Mama kupiła osiem serków, gdzie jeden kosztuje 56 Kč, siedem czekoladek, gdzie jedna kosztuje 29 Kč i osiem zup, gdzie jedna kosztuje 24 Kč.
Ile koron zapłaciła?

Język polski:

W tym tygodniu powtórzymy polski alfabet. Zerknij do zeszytu i powtórz wszystkie litery alfabetu. Kiedy to zrobisz, wykonaj następujące zadania:Ułóż swój domowy alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Grzecznie poproś rodziców, żeby do mnie wysłali zdjęcie twojego alfabetu. Przykładowy (choć angielski, ty spróbuj polski) alfabet znajdziesz tutaj.
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, nazwij je, ułóż w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno) i zapisz do zeszytu pod tematem Utrwalamy alfabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów.W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj głośno czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakat z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj 
 Możesz do mnie wysłać zdjęcie twojej pracy.
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů v sešitě od prosince 2019 do konce února 2020 si zopakuj následující témata: vše o podstatných jménech, pádové otázky, skloňování podstatných jmen, vše o slovesech, časování sloves, infinitiv. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti si čítanku na str. 94 – 95. Pokus se ústně odpovědět na všechny otázky, které najdeš dole na str. 95 
Język angielski:

W tym tygodniu zrobimy sobie Revision czyli powtórkę. W Workbooku czyli w zeszycie ćwiczeń robicie zadania na str. 24 i 25. Jeżeli zadanie 5 będzie sprawiało wam problemy, to zostawcie go niewypełnione. Jest trochę trudniejsze i wymaga pomocy z mojej strony.W zadaniu 1 na str. 24 najpierw wykolorujcie przedmioty w klasie. Ważne jest, by każdy rodzaj był tego samego koloru. Czyli wszystkie pióra będą niebieskie. Wszystkie gumy do gumowania np. żółte itd… Potem wpisujcie według wzoru: liczbę, kolor i nazwę przedmiotu. Liczbę nie wymyślacie, ale liczycie dokładnie ilość na obrazku. Kolory wybieracie, jakie chcecie za wyjątkiem niebieskiego, który już jest dany do piór.
W zadaniu czwartym piszecie wyrazy angielskie. Możecie korzystać z podręcznika i wybierać wyrazy, które już znacie. Good luck!!! 
Mam zamiar połączyć się z dziećmi on line. Proszę śledzić instrukcje na waszym e-mailu lub sms. Dziękuję
Noś:

Moi kochani w tym tygodniu w ramach NOŚ proszę, abyście pomogli Rodzicomw wiosennych pracach w ogrodzie. Po zimie, pracy jest bardzo dużo, także zachęcam – wyjdźcie do ogrodu i trochę tam popracujcie. Zastanówcie się, w jaki sposób odnawiamy ogrody po zimie, poobserwujcie kwiaty i krzewy, które rosną w Waszych ogródkach i spróbujcie je nazwać. Poszukajcie też owadów, płazów, które ukrywają się w trawie.
A w ramach odpoczynku po pracy lol proszę zapoznać się z filmem Wędrówki Skrzata Borówki – Ogród.

 Klasa 4 

Matematyka:

Sprawdź znajomość tabliczki mnożenia, zdobywając wszystkie ananasy.  TABLICZKA MNOŻENIA - TEST
Sprawdź znajomość dzielenia w ramach tabliczki mnożenia, zdobywając wszystkie ananasy.  TABLICZKA DZIELENIA - TEST
Jeżeli pamiętasz zasady rozwiązywania kwadratów mnożenia (a ja mam nadzieję, że tak) to z łatwością rozwiążesz zadanie 16 i 17 ze stronicy 83. Jeśli nie dasz rady, to kontaktuj mnie poprzez email i spotkamy się online, gdzie wspólnie na pewno damy radę.
Zadanie 16/str. 83:
Stwórz kwadrat mnożenia, którego górną środkową liczbą jest 6 a suma wszystkich czterech liczb środkowych wynosi: a) 12;    b) 14
Zadanie 17/str. 83:
Uzupełnij kwadrat mnożenia tak, by suma wszystkich czterech środkowych liczb wynosiła: a) 9;  b) 25;  c) 49.
Zadania te rozwiązuj w zeszycie.
Obejrzyj filmik Bryły Oliwera
Język polski:

W tym tygodniu powtórzymy polski alfabet. Wykonaj następujące zadania:Ułóż swój alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Grzecznie poproś rodziców, żeby do mnie wysłali zdjęcie twojego alfabetu. Przykładowy (choć angielski, ty spróbuj polski) alfabet znajdziesz tutaj
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, nazwij je, ułóż w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno) i zapisz do zeszytu pod tematem Utrwalamy alfabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów.W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakat z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj  Możesz do mnie wysłać zdjęcie twojej pracy. 
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí (školní sešit) od prosince 2019  do února 2020 si zopakuj: 7. pád čísla množného u všech vzorů (je jich celkem 14), do sešitu pak napiš tvary 7. p. č. mn. následujících podstatných jmen:  divadlo, slunce, mládě, přízemí, pastelka, cibule, báseň, radost, kapitán, úhoř, mrak, pokoj, houslista, rádce. Dále si podle zápisu v sešitě a učebnice českého jazyka zopakuj vše co jsme se naučili o slovesech (druhy sloves, osoba, číslo, čas, způsob, infinitiv, časování sloves).
Čítanka: Přečti čítanku „Rodiče jsou taky lidi”, str. 114 – 116. Odpověz ústně na všechny otázky ze str. 116.
Sloh: Zahrej si na básníka a napiš krátkou básníčku na téma „Jaro je tady”. Své dílo zašli emailem (pokud to zvládneš) na adresu psphradek@seznam.cz
Język angielski:

W zeszycie ćwiczeń 10/1  - 3x głośno czytaj. Uzupełnij ćwiczenie 3 na stronicy 11, możesz zamienić klasę za twój pokój. Spróbuj przeczytać tongue – twisters w ćwiczeniu 4.
Do zeszytu zapisz nowe słówka (8) z podręcznika, które znajdziesz na stronie 12 i 13 w ćwiczeniu 2.
Do każdego słówka zrób obrazek, trenuj ich pisownię (tak jak w szkole) oraz wymowę. Poprawną wymowę znajdziesz tutaj wpisując odpowiednie słówko i naciskając na głośnik.
NOK:

Temat lekcji: „Południowy Wschód - region ziemniaków i wina” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 50 - 53. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadanie w podręczniku z ćwiczeniami na stronicy 50 i 52.
Przyroda:

Temat lekcji: „Rośliny nasienne” - kontynuacja.Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 42 i wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem. 
Na środę 22.4. przypada Dzień Ziemi. Proszę, spróbujcie uczcić to święto posprzątaniem swojego ogrodu lub najbliższej okolicy.

 Klasa 5

Matematyka:

Sprawdź rozwiązywanie zadań tekstowych. Na Google Dysku, który używamy na lekcjach ICT znajdziesz nową okładkę MATEMATYKA a w niej rozwiązanie zadań tekstowych. Włóż do swojej okładki nowy Dokument Google pod tytułem: Zadania tekstowe i napisz jak Ci poszło. Wzór takiego dokumentu jest również w okładce MATEMATYKA.
Rozwiąż zadania z pojęciami matematycznymi i tym razem w zeszycie powinny być zapisane obliczenia i odpowiedzi. 
Język polski:

W tym tygodniu spotykamy się online. Śledź maila, będą dokładne instrukcje!
W kwietniowej Jutrzence  przeczytaj czytankę o Dniu Ziemi (strony 23-25), który obchodzimy w środę 22 kwietnia. Zaprojektuj prosty plakacik z okazji Dnia Ziemi. Plakat wykonaj w „Moich dziełach". Jeżeli nie masz pomysłu zerknij tutaj  
Pod plakacikiem napisz krótkie rozważanie (około 15 - 20 zdań), w jaki sposób ty sam możesz pomóc naszej planecie, żeby było lepiej. Staraj się zmieścić (jeżeli się nie uda, nic się nie dzieje) wszystko na jednej kartce A4 (jedno zdjęcie). Pod rozważaniem wymyśl i zapisz zadanie ekologiczne, które spełnisz w tym tygodniu. Wyślij do mnie swoją pracę.
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí od prosince 2019 – února 2020 (školní sešit) si zopakuj: skloňování přídavných jmen přivlastňovacích, vše o číslovkách – druhy a skloňování. Dále si připomeň co je přísudek jmenný a co přísudek slovesný. V tomto opakování ti určitě pomůže učebnice českého jazyka.
Čítanka: Přečti si na str. 71 a 72 naučný text „Když z nebe prší kameny”. Dále s tímto textem pracuj podle pokynů v bedech 2 a 3 ze str. 72
Język angielski:

W tym tygodniu powtórzymy angielski alfabet The English alphabet. Wykonaj następujące zadania:Ułóż swój alfabet z rzeczy, które w domu znajdziesz. Nie musisz dokładać do wszystkich liter! Kto będzie miał najwięcej??? Przykładowy alfabet tutaj.
Wybierz w domu trzy pomieszczenia. Na przykład kuchnię, twój pokój, łazienkę, … W każdym pomieszczeniu znajdź 7 rzeczy, które potrafisz nazwać po angielsku. Zapisz ich nazwy w kolejności alfabetycznej (każdy pokój osobno)  do zeszytu pod tematem The English alphabet. Razem do zeszytu zapiszesz 3 x 7 wyrazów w kolejności alfabetycznej.Uzupełnij ćwiczenia w workbook Click 3 (włożone kserówki) strony 10 – 11.
NOK:

W tym tygodniu wita nas Francja! Koniecznie obejrzyj filmik Ciekawostki o Francji
Wysłuchaj hymn.
O truflach mówi się, że to najdroższe grzyby świata. Do ich wyszukiwania wykorzystuje się specjalnie tresowane świńki – film.
Popularne są dania ze ślimaków. Może przygotujesz? Przepis. Smacznego!
Uzupełnij Francję do swojego dziennika.
Przyroda:

Oglądacie filmik OKO Wpisujemy temat do zeszytu: Oko ludzkie – budowa, właściwości i funkcje i piszemy dalej w zeszycie:
Najwięcej informacji człowiek odbiera oczyma. Budowa wewnętrzna oka jest złożona. Ludzie różnią się kolorem oczu. Barwną część oka nazywamy tęczówką. W jej środku znajduje się źrenica. Widzenie umożliwia część tylna wewnętrznej błony oka – siatkówka
Wklejacie lub rysujecie obrazek  oka do zeszytu.
Potem oglądacie film z serii Było sobie życie

Na środę 22.4. przypada Dzień Ziemi. Proszę, spróbujcie uczcić to święto posprzątaniem swojego ogrodu lub najbliższej okolicy.Nauka na odległość 14.4. 2020

14.4.2020

 Klasa 1

Matematyka:

W tym tygodniu wprowadzamy nowe środowisko matematyczne: Pajęczyny. Najpierw zobacz wideo z wykładem a potem wykonaj ćwiczenia na stronicach 83/1, 84/1, 87/1, 88/1.
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Język polski:

Wprowadzenie nowej literki „ż". Wszystko znajdziesz na filmiku: literka ż.
Czytanie w Elementarzu na stronicy 62 i 63.
Pisanka str. 24 literka „ę”. Piszecie zupełnie tak samo, jak literkę „e". Dodajecie tylko na dole haczyk. Na str. 13 zostały nam do napisania zdania: Ala ma lale. oraz Ula ma ule. + wyrazy palma i sopel. Zdania i wyrazy piszcie pod podanym wzorem. 
Narysuj żabkę lub zrób z papieru. Wybierz metodę, która ci odpowiada. Pomogą ci w tym filmiki.  malowanie żaby żaba z papieru 

Dla chętnych podaję słuchowisko z wierszykami Jana Brzechwy. Wierszyki Jana Brzechwy np. żaba, żuk 
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Noś:

Kochani, w tym tygodniu temat PORY ROKU. Bardzo proszę abyście:
wymienili Rodzicom cztery pory roku (na pewno już je znacie);
z pomocą Rodziców opowiedzieli o tym, jak zmienia się przyrodaw WIOŚNIE, LECIE, JESIENI i w ZIMIE (podajcie kilka przykładów);
obejrzeli 4 Pory roku - piosenka dla dzieci;
zrobili ćwiczenie 1, strona 16.
DLA CHĘTNYCH – narysujcie obrazek „Moja ulubiona pora roku”.

 Klasa 2

Matematyka:

Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. Na stronie internetowej: Zadania z matematyki  wybierz 2. rocznik i potrenuj jedno dowolne środowisko matematyczne. (np. Krokowanie = Krokování)
Język polski:

Możesz obejrzeć i coś przeczytać w Jutrzenka – kwiecień 2020
W zeszycie „Karty ćwiczeń - Pisanie kl.2 ” na stronicy 43 przeczytaj napisane zdania i popraw błędy. Wzorowo przepisz.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 12. Utrwalisz w ten sposób liczbę pojedynczą i mnogą jak rzeczownika tak i przymiotnika. Wzór: ćw.1/ piękny obraz - piękne obrazy, ćw.2/ grzeczne dzieci - grzeczne dziecko, ćw.3/ szybki rower - liczba pojedyncza.
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.3 - audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część trzecią przygód Plastusia.
Quiz - Plastusiowy pamiętnik. Wybierz właściwą odpowiedź.
Dopiero, kiedy to zrobisz, sprawdź, klikając: Jak mi poszło? 
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter (pismem pisanym): v, V, x, X, ě. Do zeszytu szkolnego, każda litera 3 linijki. Przepisz z podręcznika do języka czeskiego: stronica 93, ćwiczenie 18 (Diktát). Poproś kogoś z dorosłych, by ci  go sprawdził.
Czytanka: Z podręcznika Czytanka na str. 86 przeczytaj „Kubík, Šikulík a pomlázka".  Na czystej kartce namaluj dowolny obrazek związany z czytanką.
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę:
- do zeszytu zapiszcie datę 23.3 i temat:  Zegar. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do tego tematu, proszę do mnie napisać mail. Następnie pod tym tematem zapiszcie datę i nowy temat: ZWIASTUNY WIOSNY. Zwiastuny (oznaki) wiosny, czyli coś co pokazuje nam, że nadchodzi wiosna, na przykład powrót ptaków z ciepłych krajów, pojawienie się pierwszych owadów (biedronki, motyle).
- zastanówcie się nad innymi zwiastunami wiosny i pod tematem na środku zeszytu (DUŻYM, PIĘKNYM, KOLOROWYM PISMEM) zapiszcie ZWIASTUNY WIOSNY. Następnie wokół tego hasła narysujcie lub „od strzałek” wypiszcie 6 przykładów zwiastunów wiosny.
-oprócz tego, proszę przypomnieć sobie nazwy miesięcy i je potrenować. Proszę, aby Rodzice pytali Was „na wyrywki”, czyli nie po kolei.

 Klasa 3

Matematyka:

Najpierw zobacz wideo z wykładem a potem wykonaj zadania na podanych stronicach.
str. 58/4
str. 61/4 – zadanie tekstowe. ( Wiktor mierzy 132 cm. Jest o 5 cm wyższy od Kazimierza a o 9 cm niższy od Bartka. Ile mierzy Kazimierz a ile Bartek?).
str. 63/2 – tabelkastr.
64/4 
(Jakość filmów wideo można nastawić w prawym dolnym rogu komputera w „nastavení – kvalita – full HD)
Język polski:

Uważnie obejrzyj bajkę Wiosna w Dolinie Muminków 
Po obejrzeniu przepisz do zeszytu szkolnego następujące pytania i odpowiedz na nie całym zdaniem.
Dlaczego Muminek rano krzyczał z radości?
Co Muminek znalazł na szczycie góry?
Jakie postacie występowały w bajce?
Który moment w bajce najbardziej ci się podobał?
Gdzie ukrył się Muminek podczas zabawy w chowanego?
Wyślij do mnie zdjęcie gotowego zadania.
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů v sešitě od září 2019 do listopadu 2019 si zopakuj následující témata: abeceda, pravopis u, ú, ů, slova příbuzná, stavba slova – kořen, předpona a přípona, druhy vět a pravopis dě, tě, ně, mě, vě, pě. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti čítanku Zlatý meč na str. 92 - 93
Noś:

Moi Drodzy, w tym tygodniu proszę:
- do zeszytu zapiszcie datę 23.3 i temat:  Zegar. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do tego tematu, proszę do mnie napisać mail. Następnie pod tym tematem zapiszcie datę i nowy temat: ZWIASTUNY WIOSNY. Zwiastuny (oznaki) wiosny, czyli coś co pokazuje nam, że nadchodzi wiosna, na przykład powrót ptaków z ciepłych krajów, pojawienie się pierwszych owadów (biedronki, motyle).
- zastanówcie się nad innymi zwiastunami wiosny i pod tematem na środku zeszytu (DUŻYM, PIĘKNYM, KOLOROWYM PISMEM) zapiszcie ZWIASTUNY WIOSNY. Następnie wokół tego hasła narysujcie lub „od strzałek” wypiszcie 6 przykładów zwiastunów wiosny.
-oprócz tego, proszę przypomnieć sobie nazwy miesięcy i je potrenować. Proszę, aby Rodzice pytali Was „na wyrywki”, czyli nie po kolei.


 Klasa 4

Matematyka:

Utrwalaj i powtarzaj tabliczkę mnożenia i działanie odwrotne, czyli dzielenie w ramach tabliczki mnożenia. Możesz wykorzystać stronę internetową Tabliczka mnożenia, gdzie znajdziesz mnóstwo różnych ćwiczeń.
Obejrzyj filmiki Bryły chłopców  i Bryły dziewczynek
Język polski:

W tym tygodniu powtórz wiadomości o przysłówku i wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stonicach 42 – 45.
Nie dotarł do mnie jeszcze jeden list z tej klasy. Ciągle czekam …
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivých lekcí od září 2019 do listopadu 2019 (školní sešit) si zopakuj: stavnu slova – kořen, předpona a přípona, co jsou synonyma, homonyma a antonyma, skloňování podstatných jmen ve všech rodech + připomeň si všechny vzory. Jednotlivá témata najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 103 – 105. Na list papíru namaluj k přečtenému textu libovolný obrázek
Język angielski:

W tym tygodniu popracuj ze słuchaniem prostej rozmówki (nagranie włączysz naciskając pomarańczową strzałkę Ello – Colors)
Słuchaj kilkarkrotnie. Pierwszy raz tylko słuchaj. Za drugim razem wypisz do zeszytu pod sobą wszystkie kolory, które usłyszysz. Potem wysłuchaj jeszcze raz i spróbuj do kolorów dopisać rzeczy, które usłyszysz w nagraniu. Jeżeli nie rozumiesz, zerknij na SCRIPT pod nagraniem, tam jest cała rozmówka zapisana. Po wysłuchaniu spróbuj zrobić QUIZ, który znajduje się pod nagraniem. Napisz do mnie czy było to dla ciebie trudne, czy łatwe.
NOK:

Temat lekcji: „Środkowe Morawy - region Hanaków i Wałachów” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 48 - 50. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicy 49.
Przyroda:

Temat lekcji: „Rośliny nasienne”. Przeczytaj informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 40 i 41. Wykonaj wszystkie zadania zaznaczone kolorowymi ołówkami na tych stroniczkach.
Obejrzyj filmik Ogrodniczka Izka Kopeć 


 Klasa 5

Matematyka:

Rozwiąż zadania tekstowe. W zeszycie powinny być zapisane obliczenia i odpowiedzi.
Powtórz i utrwal pojęcia matematyczne dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. (Masz wiedzieć: co to jest suma, odjemnik, dzielnik, itp.)
Język polski:

W tym tygodniu popracuj nad gramytyką. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń na stronicy 61/ 5a. Powtórz odmianę przymiotnika i wykonaj ćwiczenia na stronicach 62 – 64.
Wszyscy odrabiamy zadania! Ostatnio jedno do mnie nie dotarło.
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym je mogła wypożyczyć dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały. Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Podle záznamů jednotlivýchlekcí odzáří 2019do listopadu 2019 (školní sešit) si zopakuj následující témata: synonyma, homonyma a antonyma, co je předpona a co je předložka + jejich pravopis, psaní předpon s-, z-, a také všechno o přídavných jménech včetně skloňování podle vzorů jarní a mladý. Nezapomeň o přídavných jménech přivlastňovacích. Jednotlivá témata, včetně cvičení, najdeš v učebnici českého jazyka.
Čítanka + sloh: Přečti si pozorně čítanku Zkamenělý pastýř na str. 71. Napiš na PC stručné vyprávění příběhu a pak jej pošli na elektronickou adresu psphradek@seznam.cz  
Język angielski:

W tym tygodniu popracuj ze słuchaniem prostej rozmówki.
Najpierw kilkakrotnie wysłuchaj nagrania, tyle razy ile potrzebujesz. Jeżeli ciągle nie rozumiesz, pod nagraniem jest SCRIPT, tam jest cała rozmówka napisana. Słuchaj i zerkaj na tekst. Kiedy już zrozumiesz całe nagranie, pod tekstem kliknij na QUIZ i uzupełnij. Razem z ilością uzyskanych punktów w quizie wyślij do mnie odpowiedzi na następujące pytania:
What movies do you like? What sports do you like? What food do you like? What desserts do you like?
NOK:

W tym tygodniu w planie WYSPY BRYTYJSKIE czyli: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandia.
Wielka Brytania – najpierw wysłuchaj hymn , potem pracuj z Dziennikiem podróżnika. Kiedy uzupełnisz dziennik, obejrzyj film.
Irlandia – tego państwa nie zapisujemy do dziennika. Wysłuchaj hymn. Obejrzyj film. Uzupełnij luki w niebieskim zeszycie strona 22-23.
Przyroda:

Zapisujecie temat do zeszytu: Ucho 
i przepisujecie tekst:
Ucho, czyli narząd słuchu, odpowiada za zmysł równowagi oraz odbieranie fal dźwiękowych.Ucho składa się z trzech części: ucha wewnętrznego, ucha środkowego oraz ucha zewnętrznego.Dźwięk odbieramy częścią wewnętrzną ucha, która ma początek w małżowinie usznej. Dźwięk dostane się przewodem słuchowym przez bębenek do ucha środkowego, gdzie zostają wprawione w ruch kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko, strzemiączko. One przenoszą impuls dźwiękowy do wewnętrznej części ucha, która połączona jest poprzez nerw z mózgiem. 
Jeżeli to możliwe, to drukujecie obrazek i wklejacie do zeszytu.
Zobacz wideo pod tytułem: Jak działa słuch 
Oglądaj filmik z serii Było sobie życie… epizod 12 Ucho Nauka na odległość 6.4. 2020

6.4.2020

W tym tygodniu świątecznie!
Trochę luzu z naszej strony, jednak dla chcącego nic trudnego ...
Proponujemy następujące zajęcia:

Filmiki do obejrzenia Zwyczaje wielkanocne  7 ciekawych tradycji wielkanocnych ze świata   Masza i niedźwiedź – Wielkanoc z Maszą!

Quiz

Krzyżówka
 
Kolorowanki 

Piosenka

Zajączek ze skarpetki

Pisanki farbowane w pończochach
Happy Easter!

Picture

Easter wordsearch

You can also try this worksheet

Watch this film 

W szatni w szkole czeka na was niespodzianka od zajączka. Od wtorku zapraszamy do odbioru!


Zapisy do 1 klasy

2.4.2020
Szanowni Rodzice

Również w naszej szkole zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2020 – 2021 (na podstawie rozporządzenia MŠMT) będą przebiegały bez udziału dziecka, a to w dniach od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Ich scenariusz będzie wyglądał następująco:
Na naszych stronach znajdują się dwa dokumenty:
 
1.     Žádost (o přijetí k základnímu vzdělávání)
2.     Zápisní list pro školní rok 2020 – 2021            

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie obu dokumentów zgodnie z aktem urodzenia dziecka. Następnie prosimy o ich dostarczenie w zaklejonej kopercie do szkoły: klasyczną pocztą, wrzuceniem do skrzynki pocztowej, która wisi na płocie, można również oddać osobiście w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 12.00.            

Prosimy o zrealizowanie wyżej wymienionych wskazówek w dniach od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020            

Informacje dodatkowe:

1.      Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana na początku maja na www.obechradek.cz, www.psphradek.cz. Numer ewidencyjny przyszłego pierwszoklasisty, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do kl. 1, prześlemy rodzicom pocztą elektroniczną.
2.      Rodzicom, którzy ubiegać się będą o odroczenie obowiązku szkolnego przypominamy, iż prośba o odroczenie musi wpłynąć do dyrekcji najpóźniej 30. 4. 2020, i to nawet w wypadku, że jeszcze nie będzie zawierała opinii poradni PPP oraz opinii pediatry. Kwestionariusz (Žádost o odklad povinné školní docházky) można podjąć w dyrekcji szkoły po uprzedniej umowie z dyrektorem szkoły, nr tel.: 739 302 378.
3.     Rodziców ościennych (nie mieszkających w Gródku), którzy są zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły prosimy o uprzedni kontakt pod nr.: 739 302 378.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod nr 00 420 739 302 378

Gródek 01. 04. 2020
Mgr. Kazimierz Cieślar
Dyrektor szkoły

Nauka na odległość 30.3.2020

30.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Obejrzyjcie filmik na YouTubie Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 
Potem wykonaj przykłady do zeszytu i licz tym samym sposobem. : 8 + 3 =, 6 + 5 =, 7 + 6 =, 6 + 4 =, 9 + 5 =, 9 + 3 =, 14 – 5 =, 18 – 9 =, 15 – 6 =, 11 – 2 =, 13 – 6 =, 17 – 8 =.
Zeszyt ćwiczeń str. 86/1 , 3, 5
Język polski:

Pisanka str. 22, 23. + Zobacz filmik z instrukcją. Pisanie literek w i r.
Elementarz str. 57, 58, 59 + Zobacz filmik z instrukcją. Czytanie
Można również powtarzać pisownię poznanych już literek. Proszę zerknąć: Pisownia liter
Noś:

Kochani jak się macie? Udało się uzupełnić zadane ćwiczenia? I najważniejsze czy wiecie już co znaczy polskie przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy”?
W tym tygodniu proszę o odrobienie zadań 1, 2, 3/ str. 14. Znacie baśń „O trzynastu miesiącach”? smiley
Aby poradzić sobie z tymi ćwiczeniami, WYSŁUCHAJCIE AUDIOBOOKA  O dwunastu miesiącach  - Baśnie Polskie. Następnie uzupełnijcie ćwiczenia. Jeśli Wasi Rodzice pozwolą, możecie też obejrzeć baśń 12 miesięcy (1956) Dubbing PL, ale najpierw AUDIOBOOK, ponieważ czytana baśń jest wersją przedstawioną w ćwiczeniach.
A na dobranoc, baśń opowiedzcie Rodzicom. Dla chętnych zabawa w teatr (ćwiczenie 4/str. 14).

UWAGA: Jeśli poczujecie, że siedzenie w domu staje się nudne możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na  ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy) lol Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com Pozdrawiam.  


 Klasa 2

Matematyka:

Zapoznaj się z tabliczką mnożenie z 6. Najpierw dokładnie wytnij wszystkie zadańka na karcie pracy a następnie wykonaj tak jak robiłeś z 2, 3, 4 i 5. I tym razem wszystko wklej do zeszytu z matematyki.
Jeżeli dasz radę i masz ochotę to, na stronie internetowej: Mnożenie przez 6  utrwalaj mnożenie z 6 oraz na stronie internetowej:  Tabliczka mnożenia  przećwicz ponownie mnożenie.
Język polski:

Przeczytaj w Jutrzence czytanie ze zrozumieniem stronica 12 i zaznacz właściwą odpowiedź.Sprzątanie.
W zeszycie „Karty ćwiczeń - Pisanie kl.2 ” poćwicz pisownię litery W - stronica 42 oraz jak masz ochotę ładnie i dokładnie koloruj kolorowanki.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 10 i 11. Podczas robienia tego zadania stwierdzisz, że przymiotnik tak samo jak rzeczownik występuje w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Pamiętaj: Jeżeli rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, to stojący obok niego przymiotnik też jest w liczbie pojedynczej. Jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej, to stojący obok niego przymiotnik też jest w liczbie mnogiej.
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.2 - audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część drugą przygód Plastusia.

Galeria - Wasze Plastusie
Język czeski:

Gramatyka: Przećwicz pisownię liter č, Č, ř, Ř, ž, Ž, š, Š. Napisz do zeszytu – każda litera 3 linijki.
Czytanka: Przeczytaj tekst na str. 88 „Ptačí cvrlikání". Zrób do zeszytu ćwiczenie 1 – str. 55.
Noś:

Witajcie moi Drodzy, jak się czujecie? I jak tam nauka zegara?  Czy filmiki wprowadziły Was trochę w ten temat? Jeśli macie jakiś problem lub coś jest nie jasne przesyłam Wam filmik, w którym osobiście tłumaczę o co chodzi z tymi godzinami. Koniecznie obejrzyjcie i ćwiczcie razem ze mną. ZEGAR zdalnie.

UWAGA:
 Jeśli będziecie chcieli się zrelaksować lub dopadnie Was nuda, możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy). Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com 
 
  

 Klasa 3

Matematyka:

Do zielonego zeszytu napisz temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych
Str. 57/1 
Ile kół mają razem 25 samochodów osobowych i 14 motocykli?
Str. 57/5
Michał i Kasia mieszkają w siedmiopiętrowym domu. Michał mieszka na 5 piętrze. Nad Kasią jest jeszcze 5 pięter. Michał mieszka o ____ piętra wyżej/niżej od Kasi. (Możesz przedstawić graficznie i narysować blok mieszkalny z piętrami).
Str. 57/6
Sylwia wydała 17 Kč a 30 Kč jej pozostało. Ile pieniędzy miała na początku? Już umiesz mnożyć sposobem klasycznym, więc teraz możesz już liczyć następne przykłady. Znowu obejrzyj wytłumaczenie ze stronicy 68. System jest cały czas ten sam. Tak jak poprzednio, wylicz również sposobem indyjskim.
Str. 68/1
Język polski:

Temat do zeszytu: Utrwalamy przyimki.
Słońce na stole s. 35/1 (do zeszytu szkolnego), 4 (ustnie).
Czytanie: s.44 -45 Piosenka na wiosnę (2x głośno).
Napisz do mnie krótki list, jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje". Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Poproś rodziców o wysłanie zdjęcia tego listu na monika.mitrengova@centrum.cz.
Cieszę się na otrzymaną pocztę! grin
Język czeski:

Gramatika: Procvič si psaní velkých písmen, cvičení č. 17/str.114 (do sešitu). Zda jsi napsal správně -  ověř na internetu nebo v Pravidlech českého pravopisu.
Čítanka: Přečti všechny čítanky str. 90-91. Odpověz na otázky č. 1 a 2 na str. 91. Odpovědi napiš do sešitu.
Język angielski:

W tym tygodniu nie macie nic do języka angielskiego. Oczywiście możecie powtarzać stare słówka.
Noś:

Witajcie moi Drodzy, jak się macie? Jak tam nauka zegara?  Udało Wam się  zerknąć na filmiki?  Wiem, że te kolejne etapy nauki (z zaznaczaniem minut) mogą być niezrozumiałe, dlatego aby Wam pomóc nagrałam filmik, w którym próbuję Wam to wyjaśnić.
ZEGAR zdalnie Koniecznie obejrzyjcie i dajcie znać, czy coś Wam rozjaśniłam w głowach lol

UWAGA:  Jeśli będziecie chcieli troszkę odpocząć od nauki lub poczujecie nudę, możecie do mnie napisać, a ja wyślę Wam kilka pomysłów na ciekawe ZABAWY w domu lub zestaw różnych kolorowanek (to tak w ramach świetlicy). Mój adres e-mail: sandrakocjan07@gmail.com  


 Klasa 4

Matematyka:

W tym tygodniu powtórzymy nazwy znanych nam już brył. Są to: sześcian, prostopadłościan, kula, walec, stożek i graniastosłup. Zerknij na obrazek i nazwij bryły. Bryły Jeżeli nie jesteś pewny prawidłowej nazwy, wpisz w wyszukiwarkę Internetu np. stożek bryła albo np. sześcian bryła i znajdziesz pomoc.
W dalszym ciągu: Napisz na kawałkach papieru nazwy pojedynczych brył. Poszukaj w domu przedmioty używane w życiu codziennym i mające kształt poszczególnych brył. Przyłóż do nich kartoniki z prawidłową nazwą. Zrób zdjęcie zrealizowanego zadania i grzecznie poproś Rodziców o pomoc z wysłaniem fotografii na berbii@seznam.cz.
Za pomocą podręcznika na stronicy 70/ćwiczenie 6 i 7 naucz się składać z papieru sześcian. Sześcian ten będzie zbudowany z sześciu identycznych części. Na podstawie ćwiczenia szóstego nauczysz się składać z papieru jedną część sześcianu a ćwiczenie siódme nauczy Cię z poszczególnych kawałków złożyć cały sześcian. Potrzebujesz 6 kwadratowych kartek, niekoniecznie kolorowych.
Czwartacy, proszę, nie panikować, instrukcja w podręczniku jest przedstawiona za pomocą zdjęć, na pewno dacie radę. sweat Po powrocie do szkoły zaprezentujecie swoje sześciany. 
Język polski:

Dyktando – w internecie uzupełnij dyktando Smutna historia wiedźmy Buldyny
Wybierz i zapisz do zeszytu 20 wyrazów z dyktanda, które są dla Ciebie najtrudniejsze. Uzupełnione litery pokoloruj.Zeszyt ćwiczeń s. 40/ 6,7.
Czytanie: w niebieskim podręczniku Czarowanie słowem 4: s.105 – 108 (2x głośno).
Czekam na resztę listów!
Bardzo proszę o zwrot przeczytanych lektur na okno w szatni w szkole, żebym mogła wypożyczyć książki dzieciom, które jeszcze ich nie przeczytały! Dziękuję!
Język czeski:

Gramatika: Zopakuj si shodu podmětu s přísudkem str. 102 – 103 (žluté tabulky). Napiš do sešitu cvičení č. 11/str. 103.
Čítanka: Přečti čítanku str. 98 - 100. Odpověz ústně na otázky č. 1 a 2/ str. 100. Odpověď na otázku č. 2 napiš do sešitu.
Język angielski:

Podręcznik CLICK 2 s.11/2 (zapisz tylko odpowiedzi do zeszytu)
11/4 zapisz do zeszytu parę krótkich o twoim biurku.
Zeszyt ćwiczeń 10/1,2
NOK:

Temat lekcji: „Region Morawsko-Śląski - od Pradziada po Herczawę” - czytaj w podręczniku z ćwiczeniami stronice 44 - 47. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania lub odpowiedz na pytania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicach 44 - 47.
Przyroda:

Temat lekcji: „W królestwie roślin” - kontynuacja.
Utrwal wiadomości dotyczące roślin uprawnych poprzez ekran interaktywny Rośliny uprawne
Utrwal wiadomości dotyczące roślin leczniczych poprzez ekran interaktywny Zioła.
Wykonaj zadanie zaznaczone zielonym ołówkiem w podręczniku z ćwiczeniami stronica 40. 


 Klasa 5

Matematyka:

Tabliczkę mnożenia i działanie odwrotne, czyli dzielenie w ramach tabliczki mnożenia to utrwalaj i powtarzaj przez cały tydzień. Rozwiąż pisemnie w zeszycie zadania z podręcznika ze stronicy 86/19 i 20 oraz ze stronicy 87/22. 
Język polski:

W internecie uzupełnij dyktando Pachnące zioła
Wybierz i zapisz do zeszytu 20 wyrazów z dyktanda, które są dla Ciebie najtrudniejsze. Uzupełnione litery pokoloruj. Spośród wybranych przez ciebie wyrazów wybierz 7 i wymyśl z nimi własne zdania, zapisz do zeszytu. Starannie chłopcy! Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i wyślij do mnie.
Czytanie: Czarowanie słowem 5 s. 162 – 163 , po przeczytaniu wykonaj pisemnie do zeszytu ćwiczenie 2 (s. 164)
Język czeski:

Gramatika: Zopakuj si druhy zájmen str. 111. Udělej do sešitu cv. č. 20/str. 114 (vypiš všechny zájmena + urči jejich druh). Seznam se se skloňováním zájmena já.  Napiš do sešitu cv. č. 21/str. 114.
Čítanka: Přečti text Evy Čepelákové „Menhiry" str. 69. Podívej se na mapu ČR na str. 70. Zahraj si na badatele a hledej na internetu další menhiry nebo přírodní skalní útvary na území ČR. Seznam se s jejich legendami.  
Język angielski:

Click 3 page 9 exercise 3: Say the sentences about Tom and Lucy. Prepare similar notes about you (write them into your exercise book) and talk about your free time activities.
Workbook Click 3 page 8 exercise 1, page 9 exercise 3 What about your family?
NOK:

Uzupełnij ćwiczenia s.20-21. Do „Dziennika podróżnika" uzupełniamy Szwajcarię. Obejrzyj filmik Dlaczego warto pojechać na wakacje do Szwajcarii? 
Przyroda:

Obejrzyj filmiki:Ile kości ma człowiek? Było sobie życie: Szkielet
Do zeszytu napisz temat: Budowa kości. Potem wydrukuj i wklej (jeżeli masz taką możliwość) lub przerysuj obrazek Kość do zeszytu.

Nauka na odległość 23.3.2020

23.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:

Proszę obejrzeć filmik na kanale YouTube pt.: Dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki. Po obejrzeniu filmiku otwórz zielony zeszyt i zapisz te przykłady: 12 + 5 =, 13 + 4 =, 16 + 3 =, 15 + 1 =, 11 + 3 =, 14 + 4 =, 17 + 2 =. Przy obliczeniach zastosuj ten sposób liczenia, jak na filmie.
Język polski:

Elementarz str. 56 – czytaj: „Bębnuj razem z nami". Wykonaj polecenia pod tekstem.
Zeszyt ćwiczen do Elementarza (biały zeszyt): str. 20/1, 2, 3.
Pisanka: Na ostatniej stronicy są wolne linijki. Proszę wykorzystać je na powtarzanie znanych już literek. Proponuję również, by rodzice zrobili dzieciom dyktando literowe oraz sylabowe. Np.: sa, so, sy, se, la, lo, ly, le, ma, mo, my, me, na, no, ny, ne, ...- rodzic dyktuje a dziecko pisze ze słuchu. Oczywiście dyktujemy wolno i kilkakrotnie powtarzamy daną sylabę.
Uwaga: Ostatnio pisałam, że materiał do przerobienia jest na dwa tygodnie. Mając jednak informacje od rodziców niektórych pierwszaków wiem, że dzieci radzą sobie bardzo dobrze. Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia dzieci, jak ciężko pracują nad lekcjami. (k.safak@seznam.cz).
Noś:

W ćwiczeniach „Dróżka do szkoły” część II dokończ str.12/ćw.2 oraz uzupełnij str.13/ćw. 1,2.
Uzupełniając ćwiczenie 1 wytnij kurki, które znajdziesz w wycinankach w środku zeszytu ćwiczeń. Spróbuj wyjaśnić co znaczy przysłowie „Bez pracy nie ma kołaczy”. Pomoże Ci w tym bajka  oraz wiersz PRZECZYTAĆ Ci mogą Rodzice na dobranoc.

 Klasa 2

Matematyka:

Wybierz w zeszycie ćwiczeń część III sześć zadań, które potrafisz samodzielnie rozwiązać i wykonaj je. 
Jeżeli dasz radę, na stronie internetowej: Matematyczne ZOO dodawaj i odejmuj w zakresie 50.
Język polski:

Przeczytaj w Jutrzence opowiadanie ze stronicy 1 i 2, spróbuj rozwiązać rebusy z tylnej okładki.
W zeszycie „Uczymy się gramatyki i ortografii” wykonaj zadanie ze stronicy 9. Dotyczy ono znanych nam już przymiotników, czyli wyrazów, które odpowiadają na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?   
Wzór:    domek (jaki?) - drewniany    herbata (jaka?) - słodziutka
Na stronie internetowej: „Plastusiowy pamiętnik cz.1- audiobook” Maria Kownacka wysłuchaj część pierwszą przygód Plastusia - ludzika z plasteliny, mieszkającego w szkolnym piórniku Tosi.
Z podanego niżej opisu wyglądu Plastusia wypisz do małego zeszytu (albo na kartkę i wklej do „Uczymy się gramatyki i ortografii”) przymiotniki. Pytania pomocnicze: Jaki był Plastuś?, Jaki miał nos?, Jakie miał uszy?, Jakie majteczki?
Na imię mi Plastuś. Jestem malutki ludzik z plasteliny. Ulepiła mnie Tosia. Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie, że jestem śliczny.
Jeżeli masz możliwość i nie stwarza to zadanie wiele kłopotów Tobie i Twoim rodzicom możesz: na podstawie wysłuchanego opisu wyglądu Plastusia ulepić z plasteliny lub stworzyć z czegokolwiek podobnego ludzika. Następnie poproś rodziców o zrobienie zdjęcia Twojego Plastusia i wysłanie na e-mail berbii@seznam.cz.
Język czeski:

Gramatyka: Str. 89 przepisz do zeszytu cały alfabet małymi pisanymi literami. Ułóż według alfabetu imiona koleżanek i kolegów z klasy, kolejność napisz do zeszytu (uwaga na wielkie litery)
Czytanka: Przeczytaj czytankę na str. 54. Spróbuj ustnie, głośno odpowiedzieć na pytania.
Noś:

Pamiętasz, czego uczyliśmy się przez ostatnie lekcje NOŚ? Co takiego robiliśmy?
Taak, masz rację, zajmowaliśmy się WODĄ. Przypomnij sobie czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś, a następnie spróbuj zrobić kartę pracy, podpisując ilustracje odpowiednimi wyrazami z ramki. Następnie pokoloruj obrazki, a kartę wklej do zeszytu.
(KARTA PRACY CZEKA W SZATNI W SZKOLE).
A teraz zaczynamy naukę ZEGARA.(WSZYSTKIE ĆWICZENIA Z NARYSOWANYMI ZEGARAMI CZEKAJĄ NA CIEBIE W SZKOLE W SZATNI. Bardzo proszę Rodziców o ich odbiór i wykonanie ćwiczeń). Na naukę podanego materiału masz 3 tygodnie, także bez stresu.
Zaczynamy! Jeśli masz ochotę trochę pośpiewać, tu jest super prosta piosenka„PAN TIK-TAK”
Chcesz poznać HISTORIĘ ZEGARA? KONIECZNIE OBEJRZYJ!! HISTORIA ZEGARA
PEŁNE GODZINY - OD TEGO ZACZYNAMY, bo to jest prościutkie smiley.
Pomoże Ci w tym filmik .
Znasz już budowę zegara i wiesz, jak zaznaczać pełne godziny. Teraz ćwicz i zaznaczaj na KARTACH PRACY.
PÓŁ GODZINY -  Jeśli umiesz już zaznaczać pełne godziny, nauczymy się zaznaczać pół godziny, na przykład: wpół do pierwszej, wpół do drugiej, wpół do trzeciej… Pomoże Ci filmik  Zacznij oglądać filmik od momentu 13:55. I znowu spróbuj ćwiczyć i zaznaczać na zegarach, uzupełniając karty pracy.  Jeśli już zrozumiesz o co chodzi, włącz ten sam filmik od początku i ćwicz zaznaczanie PEŁNYCH GODZIN oraz PÓŁ GODZINY.
UWAGA! Karty pracy są dostosowane do Ciebie, ponumerowane zgodnie ze stopniem trudności i etapami nauki. Zegary są podpisane słownie oraz cyfrowo. Ucz się zaznaczać godziny patrząc na zapis SŁOWNY (przykład: wpół do pierwszej). Dopiero jeśli to opanujesz, możesz zwrócić uwagę na zapisy cyfrowe (przykład wpół do pierwszej zapiszemy inaczej 12.30).

 Klasa 3

Matematyka:

Zapisz temat do zielonego zeszytu: Mnożenie pisemne metodą tradycyjną. W podręczniku na str. 65 u góry jest precyzyjnie wytłumaczone, jak macie liczyć. Jeżeli chcesz, to na kanale YouTube jest również filmik: „Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową "- obejrzyj go w języku polskim. Może lepiej zrozumiesz ten temat. Potem wykonaj ćwiczenie 1 na str. 65 – w zeszycie. Pamiętaj, że obok zadania z mnożeniem tradycyjnym, masz wykonać również obliczenie mnożeniem indyjskim.
W tym temacie proszę o pomoc ze strony rodziców lol.
Język polski:

Uzupełnij karty pracy nr 2 i nr 4, które ostatnio włożyłeś do skoroszytu. Kto jeszcze nie odebrał tych kser, czekają na was w szatni w szkole. wink
Na komputerze uzupełnij dyktando dla klasy 3 „Zabawa w chowanego". Po uzupełnieniu zapisz do zeszytu szkolnego datę, temat ZABAWA W CHOWANEGO i wybierz z danego dyktanda 15 wyrazów i zapisz je do zeszytu. Uzupełnione litery pokoloruj na żółto.
Jutrzenka 7 strona 26 – 27 (czytaj głośno 2x)
Język czeski:

Gramatika: Opiš do sešitu bezchybně cv. 25/str. 115. Přečti si text na str. 116. Přepiš do sešitu cv. č.1/str. 117.
Čítanka: Přečti si čítanku na str. 88 a 89. Přečti doplňující text (dole str. 88), dozvíš se, kdo byl Kníže Lech.
Język angielski:

Mam dla was tylko zabawę na stronach internetowych, gdzie wybierzesz sobie tematy: Pexeso: barvy, čísla  Miłej zabawy.
Noś:

Pamiętasz, czego uczyliśmy się przez ostatnie lekcje NOŚ? Co takiego robiliśmy?
Taak, masz rację, zajmowaliśmy się WODĄ. Przypomnij sobie czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś, a następnie spróbuj zrobić kartę pracy, podpisując ilustracje odpowiednimi wyrazami z ramki. Następnie pokoloruj obrazki, a kartę wklej do zeszytu.
(KARTA PRACY CZEKA W SZATNI W SZKOLE).
A teraz zaczynamy naukę ZEGARA.
Jeśli masz ochotę trochę pośpiewać, tu jest super prosta piosenka„PAN TIK-TAK”
Chcesz poznać HISTORIĘ ZEGARA? KONIECZNIE OBEJRZYJ!!
HISTORIA ZEGARA
Rok temu uczyliśmy się zaznaczać na zegarze PEŁNE GODZINY i PÓŁ GODZINY. Przypomnij sobie, jak się to robi. Pomoże Ci w tym filmik.
Obejrzyj do końca, a wszystko sobie przypomnisz. Teraz trenuj zaznaczanie na zegarze..
(WSZYSTKIE KARTY PRACY Z ĆWICZENIAMI CZEKAJĄ NA CIEBIE W SZKOLE W SZATNI. Proszę Rodziców o odbiór i uzupełnienie ćwiczeń z zegara). Zaznaczając godziny na zegarach SPRÓBUJ UCZYĆ SIĘ TEŻ ODPOWIEDNIEGO ZAPISU, na przykład: 2:00, 5.00, 8:00. 2:30, 4:30…
Jeśli zaznaczanie pełnych godzin oraz pół godziny (wpół do..) nie sprawia Ci problemów, przejdź do ostatniego etapu nauki.
OSTATNI ETAP NAUKI (najtrudniejszy) PO i ZA. Tego jeszcze w 2 klasie nie robiliśmy.
Na przykład:
ZA dziesięć ósma (7:50), ZA pięć dziewiąta (8:55), piętnaście PO dziewiątej (09:15), pięć  PO drugiej(02:05)
Tego nauczysz się dzięki filmikom: film 1, film 2 .
UWAGA: Karty pracy są dostosowane do Ciebie, ponumerowane zgodnie ze stopniem trudności i etapami nauki. Nauka powyższych treści jest przewidziana przynajmniej na 3 tygodnie, więc nie stresuj się i spokojnie, systematycznie trenuj. Możesz też rysować swoje zegary w zeszycie, jeśli karty pracy się skończą smiley.

 Klasa 4

Matematyka:

Powtórz i utrwal: konstruowanie różnych trójkątów z użyciem cyrkla i ekierki oraz odczytywanie zapisu do konstrukcji. W szkole robiliśmy zadania z podręcznika stronica 90/zadanie 4 i stronica 91/zadanie 10. Przygotowałam podobne. Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie do geometrii.
1.    Skonstruuj trójkąt prostokątny EFG o dowolnej długości boków.
2.    Skonstruuj trójkąt równoramienny IJK, którego podstawa ma długość 4 cm a ramiona 8 cm.
3.    Skonstruuj trójkąt równoboczny ABC o boku 6 cm.
4.    Odczytaj zapisy do konstrukcji a następnie wszystko narysuj.(Przypominam: proste zapisujemy małymi pisanymi literami, punkty zapisujemy dużymi drukowanymi literami, k (S, r = 4 cm) oznacza okrąg o środku w punkcie S i promieniu np. 4 cm), symbol € oznacza „leży”. Ten sam symbol skreślony oznacza „nie leży”.)
Zadanie 1:
MS: ǀMSǀ = 9 cm
k: k (S, r = 4 cm)
p: p ǁ MS
Zadanie 2:         
AB: ǀABǀ = 4 cm
f : f Ʇ AB, A € f
h : hꞱ AB, B € h
AD: ǀADǀ = 4 cm, AD € f 
BC: ǀBCǀ = 4 cm, BC € h
DC: ǀDCǀ = 4 cm, DC ǁ AB, DC Ʇ AD, DC Ʇ BC
Język polski:

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij s. 38/3,4 oraz przeczytaj na s. 39 zieloną ramkę. Do zeszytu szkolnego zapisz datę i temat RODZAJE PRZYMIOTNIKA. Zrób notatkę z zielonej ramki: rodzaje w liczbie pojedynczej i rodzaje w liczbie mnogiej + przykłady). Potem zrób ćwiczenie 5, jeżeli potrafisz! smiley 
Napisz do mnie krótki list (samodzielna praca lol), jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje".  Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Wyślij zdjęcie tego listu na monika.mitrengova@centrum.cz. Cieszę się na otrzymaną pocztę!
Język czeski:

Podívej se občas na program ČT učitelka – výuka českého jazyka.
Gramatika: Str. 102-103  prostuduj si „Shodu přísudku s podmětem" (žluté rámky). Napiš do sešitu cv.č. 10/str. 102.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 96-97. Odpověz ústně na otázky – str. 98.
Język angielski:

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń s. 9.
Codziennie pracuj na stronach Umíme anglicky, wybieraj zadania, które Ci odpowiadają. Good luck! grin
NOK:

Temat lekcji: „Śląsk Cieszyński - naszemu sercu najbliższy” - temat już Ci znany z lekcji przyrody. Utrwal poznane wiadomości czytając w podręczniku z ćwiczeniami stronice 41 - 44. Za pomocą czytanego tekstu, mapy lub Internetu wykonaj zadania lub odpowiedz na pytania w podręczniku z ćwiczeniami na stronicach 41 - 44.
Przyroda:

Jeżeli masz ochotę, sprawdzić swoją znajomość grzybów. Na stronie internetowej: Czy rozpoznasz wszystkie grzybki?  znajduje się quiz obrazkowy - grzyby. Mi się udało rozpoznać 14 z 15 grzybów. Lub na stronie Który grzyb jest jadalny?  trochę łatwiejsze wybieranie jadalnych grzybów. Mi poszło świetnie.
Temat lekcji: „W królestwie roślin” - przeczytaj podane informacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 39. Jeżeli masz możliwość i nie stwarza to zadanie wiele kłopotów Tobie i Twoim rodzicom, to wyhoduj jedną roślinę z nasienia lub jedną z liścia. Podczas hodowania zapisz swoje obserwacje w podręczniku z ćwiczeniami stronica 39 albo rób fotoreportaż (szereg zdjęć dokumentujących Twoje powodzenie w hodowli). Następnie poproś rodziców o wysłanie zdjęć na e-mail berbii@seznam.cz

 Klasa 5

Matematyka:

W tym tygodniu powtórzymy cyfry rzymskie w zakresie do 2000. Prawie wszystkie zadania będziesz wykonywać online. Zanim jednak usiądziesz do komputera to otwórz zeszyt, wpisz temat lekcji: Cyfry rzymskie i kolejno zapisz za pomocą cyfr rzymskich liczby od 1 do 20. Wszystkie liczby po dziesiątkach 10, 20, .....do 100. Jak również liczby po 100, 200, .... do 1000.Dopiero kiedy to zrobisz, sprawdzasz klikając: Jak mi poszło? Jeżeli pojawiły się błędy to popraw je.
Zadania online:
Liczby rzymskie na arabskie 1
Liczby arabskie na rzymskie 1
Liczby rzymskie na arabskie 2
Liczby arabskie na rzymskie 2
Test – cyfry rzymskie 1
Test – cyfry rzymskie 2
Test – cyfry rzymskie 3
Język polski:

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 59/ 1,2 oraz s. 60/3.
Napisz do mnie list (samodzielna praca lol), jak się masz i jak spędzasz te dziwne „wakacje".  Napisz też, jak idzie Ci domowa nauka. Jakie są utrudnienia? Korzyści? Może dotrą do mnie też jakieś zdjęcia??? Pamiętaj o poprawnej budowie listu. Wyślij na monika.mitrengova@centrum.cz. Cieszę się na otrzymaną pocztę! Pozdrawiam!!!!
Język czeski:

Sleduj občas program ČT učitelka – český jazyk.
Gramatika: Přečti si text „Nové kolo" str. 112. Odpověz ústně na otázky z cv. č. 16/str. 112. Napiš do sešitu cv.č. 19/str. 113.
Čítanka: Přečti čítanku na str. 68-69. Pokus se ústně odpovědět na otázku č. 2/str. 69.
Język angielski:

Continue CLICK 3.
Book page 3 exercise 1. Read the text (several times) and answer the questions under the text. Write your answers into your exercise book.
Exrcises – choose appropriate exercises for you and train as much as you can smiley
NOK:

W niebieskim zeszycie spróbuj uzupełnić luki na stonach 18 – 19. Choć granice są zamknięte, udajemy się w podróż do AUSTRII i robimy notatkę do „Dziennika podróżnika". Pamiętaj też o obrazkach, zdjęciach i innych ciekawostkach o tym państwie. Wierzę, że wasza fantazja jest nieograniczona! Trening oriantacji tutaj:   ćwiczenia

Nauka na odległość 16.3.2020

16.3.2020

 Klasa 1

Matematyka:     

Zeszyt ćwiczeń część II: str. 79/1, 2.         
Zeszyt ćwiczeń część III: str. 81/2,  82/1, 2, 3, 4, 5,  83/2, 5.         
Powtarzamy pisownię cyfr w zielonym zeszycie.        
Rozwiązujemy zadania na kartach pracy, które są włożone w zielonych zeszytach.
Język polski:         

Pisanka str. 20, 21 + to samo w pisance domowej.        
Elementarz str. 50/ bajka – czytać,   str. 51/ czytać i narysować. Jeżeli potrafisz, to czytaj literę F. Czytać cokolwiek.        
Zeszyt ćwiczeń do Elementarza (biały zeszyt): str. 17/3,  18/1 – tylko policz litery, nie przepisuj wyrazy,  19/1 – pisz dużymi drukowanymi literami,  19/2.
Uwaga! – Podany materiał do przerobienia jest, moim zdaniem, na okres dwóch tygodni. Proszę się nie stresować. Zeszyty są do odebrania w szatni szkoły. Każde dziecko ma swoją „kupkę". Powodzenia.


 Klasa 2 

Matematyka:

Zapoznaj się z tabliczką mnożenie z 5. Niewątpliwie pamiętasz, co trzeba zrobić z tymi zadaniami. Wszystko wklej do zeszytu z matematyki. Jeżeli dasz radę, na stronie internetowej:  Tabliczka mnożenia  ćwicz tabliczkę mnożenia.
Język polski:

Przeczytaj całą książeczkę „Dwa światy” i wykonaj wszystkie zadania. 
Język czeski:

Czytaj „Malované čtení”, które masz w domu.
Gramatyka: str. 74/ćw.8 uzupełnij i przepisz do zeszytu.
Czytanka: str. 48-49 przeczytaj a na czystą kartkę namaluj pieska.


 Klasa 3

Matematyka – do zielonego zeszytu:

Str. 56/2        
Str. 58/1 – Mnożenie indyjskie liczb dwucyfrowych. Liczymy tym samym systemem jak przy mnożeniu przez   liczbę jednocyfrową.        
Str. 61/3         
Str. 63/5
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).         
Jutrzenka 7 strona 12 (czytanie ze zrozumieniem).          
Karty pracy nr 1 - nr 4 włóż do skoroszytu i uzupełnij kartę nr 1 i nr 3.
Język czeski:

Gramatyka: str. 114/cv. 17 a 18 napiš do sešitu.
Czytanka: str. 86-87 přečti, pokus se ústně odpovědět na otázky 1-3 (str.87).


 Klasa 4

Matematyka:

Powtórz i utrwal: rysowanie prostych prostopadłych i równoległych (podręcznik stronica 89), okręgu oraz konstrukcję kwadratu i prostokąta.
Przygotuj zeszyt do geometrii, linijkę i ekierkę z ryską, zacięty ołówek. Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie. 

1. Narysuj prostą g i prostą d, uwaga proste te są równoległe. Zapisz równoległość tych prostych.
2. Narysuj prostą f i prostą g, uwaga proste te są prostopadłe. Zapisz prostopadłość tych prostych.
3. Narysuj okrąg o środku w punkcie S i promieniu 9 cm. Zapisz długość promienia.
4. Skonstruuj kwadrat OPLM o boku 6 cm.
5. Skonstruuj prostokąt RSTU, którego długość boków wynosi 7cm i 5 cm.
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).         
Jutrzenka 7 strona 26 – 27 (przeczytaj głośno 2x).
Zrób poprawę w „Moich dziełach", uzupełnij zeszyt ćwiczeń część 2. strona 31/ ćwiczenie 11, 13, strona 32/ ćwiczenie 14 a,b, strona 37/ ćwiczenie 1, strona 38/ ćwiczenie 2
Język czeski:

Gramatyka: str. 101/cv. 8a, 8b přepiš do sešitu.
Czytanka: str. 94-95 přečti, najdi na internetu kdo byl Mikołaj Kopernik.
Stylistyka: na volný list papíru napiš něco o sobě (jméno, věk, sourozenci, kam chodíš do školy, kamarádí, co tě zajímá apod.)
Język angielski:

Przejdź przez powtórkowe rozdziały w nowym podręczniku CLICK 2 (Unit 1 Hello again! i Unit 2 A small grey computer mouse strona 6 – 8).
Uzupełnij zadania w nowym zeszycie ćwiczeń CLICK 2 strona 6 – 8 (te, które potrafisz).
NOK:

Na przeszłej lekcji robiliśmy wspólnie temat „Podział terytorialny Czech i Polski" (podręcznik z ćwiczeniami stronica 37). Samodzielnie uzupełnij tabelkę dotyczącą miasta (podręcznik z ćwiczeniami stronica 38), jak również wykonaj wszystkie zadania w podręczniku z ćwiczeniami ze stronicy 39.

Była również zapowiedziana powtórka dotycząca tematu Gospodarka.
Oto kilka pytań z tej powtórki – potrafisz odpowiedzieć na nie?
1. Co to jest gospodarka państwa, czyli gospodarka narodowa?
2. Nazwij trzy znaczące składniki gospodarki państwowej.
3. Wytłumacz, co to jest import.
4. Wytłumacz, co to jest eksport. 
Przyroda:

Temat lekcji „Czy każdy grzyb ma kapelusz? - kontynuacja.
Praca z komputerem:
Na stronie internetowej: Ekologia - grzyby obejrzyj podane niżej grzyby i stwierdź, czy są jadalne, niejadalne lub trujące.
Grzyby:  boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony, borowik szlachetny, muchomor sromotnikowi, koźlarz czerwony, białoporek brzozowy, borowik szatański, koźlarz babka, muchomor czerwony, maślak zwyczajny, goryczak żółciowy, czubajka kania, wieruszka zatokowata, purchawka chropowata, podgrzybek zajączek, gąska biaława, piestrzenica kasztanowata, pieprznik jadalny - kurka


 Klasa 5

Matematyka:

Na ostatnich lekcjach liczyliśmy przeciętną i poznaliśmy mnożenie pisemne lub indyjskie liczb dziesiętnych. W tym tygodniu potrenujesz wszystkie działania na liczbach dziesiętnych, które już znamy. To znaczy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych. Zadania wykonaj w zeszycie.

Oblicz, mnożąc sposobem pisemnym lub indyjskim podane liczby: stronica 82/ zadanie 20.

Oblicz sposobem pisemnym:

8,6 + 7,5 =                              10,26 + 0,39 =                  17,006 + 12,1 =               
21,63 + 9,36 =                        125,094 + 0,23 =               0,059 + 87,29 =
 
17,06 – 7,09 =                         26,39 – 3,55 =                  0,48 – 0,29 =
120,30 – 80,25 =                     99,99 – 66,66 =                15,009 – 8,11 =

12,24 : 4 =                              25,55 : 5 =                         126,6 : 3 =
100,10 : 10 =                          169,36 : 13 =                     1 256,38 : 10 =

Rozwiąż zadania tekstowe:

1.  Zawodnicy biegli sprint na 400 m w różnym czasie: 48,5 s; 48,6 s; 48,65 s; 49,02 s; 49,15 s; 49,5 s i
     49,8 s. Oblicz przeciętny czas wszystkich sportowców. 

2.  Zawodnicy w skoku wzwyż skoczyli następujące wysokości: 239cm, 238 cm, 236 cm, 234 cm, 233 cm a 230 cm. Jaka jest przeciętna wysokość skoków wzwyż?
Język polski:

Czytamy lektury (w tym jedna książka według własnego wyboru po polsku).
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń strona 50 / 12 (zapisz do zeszytu szkolnego) i 13, strona 51 /14 (zapisz do zeszytu szkolnego).
Język czeski:

Gramatyka: seznam se s druhy zájmem, str. 111, pak cvičení č. 14 (str. 111) udělej do cvičného sešitu a
cv. č. 15 (str. 111) přepiš do sešitu pro český jazyk.
Czytanka: str. 62-65 přečti, najdi na internetu kdo byl William Shakespeare.
Język angielski:

Zajrzyj do nowego podręcznika CLICK 3 (podpisz go) Unit 1 School (przeczytaj i zrób ćwiczenie 5 na 
stronie 7).
Uzupełnij kserówkę włożoną do podręcznika: Unit 1 strona 6-7.
NOK:

Utrwalaj orientację na mapie Europy do „Dziennika podróżnika" uzupełnij następne państwo NIEMCY (pracuj z zeszytem ćwiczeń, internetem).

Dyrekcja PSP Gródek informuje.

16.3.2020
Dyrekcja PSP Gródek informuje.Dnia 16. 3. 2020 na naradzie nauczycieli zostały uchwalone następujące postanowienia dotyczące tzw. „nauki na odległość”:

1.Zadania dla uczniów wszystkich klas będą pojawiać się co tydzień w poniedziałek na www.psphradek.cz/informacja dla rodziców
2.Podręczniki, zeszyty i inne pomoce naukowe uczniów, które zostały w klasach, można odebrać codziennie w godzinach od 7.00  -  12.00 z szatni szkolnej.
3.Nasz deklarowany system „nauki na odległość" ma charakter samodzielnej pracy dzieci, by zbytnio nie obciążać rodziców, którzy uczęszczają do pracy

Inne ważne, miejscowe informacje, prosimy śledzić na www.obechradek.cz                                       


Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor szkoły

Ważna informacja dla rodziców uczniów PSP Gródek.

10.3.2020
Na podstawie rozporządzenia Rządu RCz z dnia 10. 3. 2020, od środy 11. 3. 2020, aż do odwołania, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Gródku będzie nieczynna. Przedszkole działa normalnie. Do przedszkola nie mogą uczęszczać uczniowie szkoły.W związku z powyższym:

1.       Nie odbędą się ostatnie dwie lekcje pływania (opłata za basen będzie mniejsza)
2.       Nie odbędzie się impreza z okazji Dnia Rodziny (20. 3. 2020 U Burego) 

Gródek 10. 3. 2020                                                                                
Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor

Informacja dla rodziców.

25.11.2019
Uprzejmie informuję, iż z powodów organizacyjnych nasze przedszkole i świetlica szkolna, w piątek 29. 11. 2019, działają tylko do godz. 14.30. Dziękuję za zrozumienie.

Kazimierz Cieślar.

Wywiadówki

11.11.2019
Dnia 21.11.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 – 17.00 odbędą się wywiadówki. Rodzice, według własnych potrzeb, będą mieli możliwość rozmowy z uczącymi wszystkich przedmiotów.  
Rozpis lokali:
p. Dyrektor – dyrekcja
p. Irena – klasa II
p. Kasia – stołówka
p. Monika – klasa III
p. Sandra - świetlica

Tym razem wychowawca nie będzie rozdawał karteczek ze stopniami z poszczególnych przedmiotów.
Cieszymy się na spotkania!

BON PIERWSZOKLASISTY

29.8.2019
Także w tym roku Macierz Szkolna w Republice Czeskiej przygotowuje dla dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w pierwszych klasach polskich szkół podstawowych, „Bon Pierwszoklasisty”. W tym roku nowością będzie stypendium finansowe.