Informacje dla rodziców

Życzenia wakacyjne

23.6.2022
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy bezpiecznych wakacji,
pełnych słońca i wielu niezapomnianych przygód.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.6.2022
Szanowni Rodzice,
30 czerwca 2022 o godz. 8:00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw w poszczególnych klasach zaplanowane jest na godzinę 9:00. Po uroczystościach uczniowie idą na obiad, świetlica szkolna w tym dniu nie działa. Prosimy o odebranie dzieci do godziny 10:00.

Katarzyna Şafak

Wyniki zapisów do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

24.5.2022

Wakacje na Zaolziu

22.5.2022

Święto Rodziny - odwołane

5.5.2022
Drodzy Rodzice,
Nasza naplanowana impreza pt.: Święto Rodziny, która miała się odbyć 19. 05. 2022 w plenerze CWCz, zostaje z wiadomych przyczyn odwołana.

Dziękuję za zrozumienie
Katarzyna Şafak

Wyniki zapisów do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023

28.4.2022

Zapisy do przedszkola na rok 2022/2023

12.4.2022
Szanowni Rodzice

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021-2022 odbędą się w tradycyjnej formie, a to w dniach od 3. 5. 2022 do 4. 5. 2022 w godzinach od 14:30 do 16:00.

Dokumenty potrzebne przy zapisie:
  1. Kopia aktu urodzenia (Kopie rodného listu) 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wg §50 ustawy o ochronie zdrowia prawidłowe szczepienie albo potwierdzenie, że dziecko jest przeciwko chorobie odporne lub z powodu przeciwskazań nie może być szczepione. Ten warunek nie dotyczy dziecka, które pełni obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny mają te dzieci, które do 31. 8. 2022 skończą 5 lat.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci z miejscem zamieszkania w Gródku, dzieci starsze oraz dzieci, które mają w przedszkolu lub szkole starsze rodzeństwo.  

Decyzja o przyjęciu dziecka zostanie opublikowana 25 maja 2022 r. na www.obechradek.cz., www.psphradek.cz/przedszkole/dokumenty
Numer ewidencyjny przyszłego przedszkolaka, pod którym zostanie zaewidowany w procesie przyjmowania do przedszkola, otrzymią rodzice na miejscu. 

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod nr. 775 116 720    

Gródek  12.4.2022                                                                                   
Wanda Konderla
kierowniczka przedszkola

Wywiadówki

8.4.2022
Szanowni Rodzice,
20. 4. 2022 od godz. 14:00 do godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka. Tym razem formą indywidualnych spotkań.


Zbiórka Żywności dla Ukrainy

25.3.2022
Drodzy Rodzice,

Charita Jabłonków zwróciła się do nas z prośbą o udział w Zbiórce Żywności dla Ukrainy. Celem jest udzielanie konkretnej pomocy konkretnym osobom. Zbiórka będzie trwała do piątku 1 kwietnia 2022 roku. Nasza szkoła będzie zbierała tylko dwa artykuły spożywcze: olej i makarony. Towar prosimy przynosić do pokoju nauczycielskiego.

Z góry bardzo dziękujemy!

Zapisy do klasy pierwszej

9.3.2022
Szanowni Rodzice
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbędą się w naszej szkole dnia 08. 04. 2022 od godziny 12:00 w tradycyjnej formie.
Wypełnianie dokumentów potrzebnych do zapisu odbędzie się na miejscu. Do zapisów niezbędna będzie również kopia aktu urodzenia dziecka.
Rodzice, którzy planują prosić o odroczenie obowiązku szkolnego, wypiszą na miejscu odpowiedni wniosek. Termin złożenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego upływa 30. 04. 2022. Do wniosku należy dołączyć:
  • opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej lub specjalnego centrum pedagogicznego
  • opinię pediatry lub psychologa klinicznego.
Jeśli w danej sytuacji rodzice nie posiadają opinii specjalistów, wniosek będzie przyjęty bez potwierdzenia. Brakujące dokumenty należy oddać w dyrekcji szkoły najpóźniej do 30. 04. 2022.
Po zakończeniu rekrutacji dyrektorka szkoły wydaje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły (do 30 dni od terminu zapisów). Lista przyjętych uczniów na podstawie przydzielonego numeru identyfikacyjnego zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.psphradek.cz, www.obechradek.cz oraz na drzwiach budynku szkolnego. Pisemna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły nie jest już wysyłana do rodziców.

Katarzyna Şafak
W Gródku, 09. 03. 2022

Świetlica Szkolna

7.1.2022
Szanowni Rodzice,
Niniejszym informuję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 Świetlica Szkolna będzie ponownie działać do godziny 16:00. Chciałam Państwu serdecznie podziękować za tak przyjazne podejście do sprawy i wyrozumiałość.

Katarzyna Şafak