Projekty

EU Peníze školám

Polska szkoła w Gródku włączyła się do wyżej wymienionego projektu w roku szkolnym 2011/2012. Placówce przyznano kwotę 430 000.-Kcz, którą powinna wyczerpać do końca lutego 2014 roku. Szkolny projekt przewiduje modernizację procesu dydaktyczno – wychowawczego (tablice interaktywne, dataprojektory, nowe komputery), produkcję własnych materiałów dydaktycznych + elektronicznych pomocy naukowych, podniesienie poziomu nauczania w postaci indywidualizacji lekcji oraz fachowe dokształcanie pedagogów. Częścią składową projektu jest prawidłowe monitorowanie jego przebiegu i skuteczności. 

Základní škola a Mateřská škola Hrádek dosud zpracovala v rámci šablony III/2 digitální učební materiály (DUM) pro:

 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 ICT  sada  název sady   Autoři/Autorky
 sada 1  Člověk a jeho svět I. Berbalková  
sada 2  Člověk a jeho svět - místo, kde žijeme K. Şafak 
 sada 3 Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody  K. Şafak 

Všichni autoři poskytnou na vyžádání DUM ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. V případě zájmu napište na e-mail: psphradek@seznam.cz

Ovoce do škol

Celem tego projektu jest pielęgnacja właściwych nawyków odżywiania się i przyjmowanie większej ilości witaminów. Szkoła do tego przedsięwzięcia włączyła się w roku 2010. Uczniowie co miesiąc otrzymują darmową torebkę owoców oraz niepasteryzowany sok owocowo – warzywny. Zakontraktowanym dostawcą owoców jest przedsiębiorstwo Beskyd Fryčovice. Na podstawie pozytywnych reakcji uczniów, którzy cieszą się z każdej dostawy, dochodzimy do wniosku, iż projekt spełnia oczekiwania. 

Celé Česko čte dětem

Do tego pożytecznego projektu, promującego więź rodziców z dzieckiem poprzez codzienne czytanie książek, gródecka szkoła włączyła się w roku szkolnym 2010/2011. Projekt zainaugurowała jego promotorka i pomysłodawczyni, pani Ewa Katrušák. Chociaż pierwotna euforia codziennego czytania aktualnie co nieco opadła, wielu rodziców czyta swoim pociechom do dnia dzisiejszego. 

Czytam codziennie

Jest projektem macierzystym, nie przekraczającym miejsca działalności szkoły. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu umiejętności czytania. Aktualnie wiele uczniów boryka się z problemem płynnego czytania a z roku na rok przybywa dyslektyków. Projekt jest realizowany w okresie długich jesienno – zimowych wieczorów. Uczniowie od 2 do 5 klasy są podzieleni do 3 grup. Pierwszą grupę tworzą uczniowie dobrze czytający, drugą średniacy a trzecią czytelnicy słabi. Czas codziennego czytania jest w poszczególnych grupach ustalony na 10, 15, i 20 minut - w dniach od poniedziałku do piątku. Dziecko czyta głośno , wyraźnie, w swoim pokoju, lub innym pomieszczeniu, tak, by było słyszane przez rodzica czy inną osobę dorosłą. Język czytanego tekstu jest dowolny (polski, czeski). Treść czytanej książki lub czasopisma, data i czas są ewidowane w specjalnym notatniczku, który podpisuje obecny przy czytaniu rodzic. Z pierwszym dniem wiosny szkoła robi podsumowanie projektu i ocenia uczniów, którzy w technice czytania zrobili największe postępy.