Rada Szkoły

Zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 561/2004 o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i innym, w październiku 2005 r. rozpoczęła działalność Rada Szkoły.

W skład Rady Szkoły wchodzą: 

  • rodzic wybrany przez opiekunów prawnych uczniów – Marian Czyž, przewodniczący
  • nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną - Irena Berbalk
  • przedstawiciel Urzędu Gminy Gródek mianowany przez Radę Gminy –  mgr Jakub Kawulok