PSP Hrádek

Szkoła podstawowa i przedszkole
z polskim językiem nauczania Gródek


Základní škola s polským vyučovacím jazykem
a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Info dla rodziców

Nahoru
Zapisy do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice,

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 odbędą się w naszej szkole dnia 09. 04. 2024 od godziny 12:00 do 16:00 w lokalu klasy 1. Potrzebne dokumenty do wypełnienia znajdą Państwo na stronach internetowych szkoły w zakładce Dokumenty – pliki do pobrania Zapisy do 1 klasy. Do zapisów niezbędna będzie również kopia aktu urodzenia dziecka.
Rodzice, którzy planują prosić o odroczenie obowiązku szkolnego, wypiszą również odpowiedni wniosek. Termin złożenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego upływa 30. 04. 2024. Do wniosku należy dołączyć:
  • Opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej lub specjalnego centrum pedagogicznego
  • Opinię pediatry lub psychologa klinicznego
Jeśli w danej sytuacji rodzice nie posiadają opinii specjalistów, wniosek będzie przyjęty bez potwierdzenia. Brakujące dokumenty należy oddać w dyrekcji szkoły najpóźniej do 30. 04. 2024. Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły wydaje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły (do 30 dni od terminu zapisów).
Lista przyjętych uczniów, na podstawie przydzielonego numeru identyfikacyjnego, zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.psphradek.cz, www.obechradek.cz oraz na drzwiach budynku szkolnego.
Pisemna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły nie jest już wysyłana do rodziców.

Wszystkie dzieci, które do 31 sierpnia danego roku ukończą 6 lat oraz dzieci, które w poprzednim roku otrzymały odroczenie obowiązku szkolnego, muszą zgłosić się do rejestracji.

W Gródku, 12. 03. 2024                                                                                                                                  Katarzyna Şafak

Może Cię zainteresować..
© 2024 psphradek.cz | by toras.cz