Z życia szkoły

Žiarski telegram – dzień szósty  | Pt 25.11.2022 

Wizyta ratowników górskich - STOP
Zbieramy kamyki z Smriečanki- STOP
Pogadanka o kozicach tatrzańskich i świstakach – STOP
Jeszcze ani razu nie padło słowo „nuda” - STOP
13982 kroków zaliczone - STOP


 

 
MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ......