Z życia szkoły

Pasowanie na Czytelnika  | Śr 22.6.2022 

W tym tygodniu uczniowie klasy pierwszej odwiedzili gródecką bibliotekę, w której odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Dla pierwszaków nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami.
W pierwszej części imprezy dzieci otrzymały garść informacji na temat księgozbioru biblioteki, jej regulaminu wypożyczania i zasad postępowania z książkami. Następnie rozwiązywały krzyżówkę oraz miały okazję wykazać się swoimi zdolnościami matematycznymi. Po takim wprowadzeniu nastąpiło uroczyste pasowanie. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cudowne książki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Całą imprezę przygotowała Pani bibliotekarka Petra Borská. Serdecznie dziękujemy!  

 

 MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ......