Kontakt

 PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
   
 Kierownik:  mgr. Ewa Nemec
   
 Nauczyciele:  Wanda Konderla
   Alicja Twardzik
   Klara Świerczek - urlop macierzyński
   
 Woźna:  Anna Szkandera
   
 TELEFON  558 551 368