PSP Hrádek

Szkoła podstawowa i przedszkole
z polskim językiem nauczania Gródek


Základní škola s polským vyučovacím jazykem
a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Pracownicy

Nahoru

 Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Şafak
 Grono pedagogiczne szkoły: mgr Irena Berbalk
mgr Monika Mitrenga
mgr Alicja Trybuś
Bc. Dorota Heczko - asystent pedagoga
Michaela Mitrenga - asystent szkolny
 Świetlica szkolna: mgr Sandra Kozak 
 Grono pedagogiczne przedszkola: Klara Świerczek - kierownik
Wanda Konderla 
mgr Eva Nemec 
mgr Alicja Twardzik

 Księgowy: ing. Radoslav Géryk
 Kuchnia: Anna Jursa - kierownik
Jana Pilch
 Woźna szkoły: Anna Byrtusová
 Woźna przedszkola: Anna Szkandera© 2024 psphradek.cz | by toras.cz