Pracownicy


 Dyrektor szkoły: mgr Kazimír Cieslar
 Grono pedagogiczne szkoły: mgr Irena Berbalk
mgr Katarzyna Şafak
mgr Monika Mitrenga
Wanda Konderla - szkolny asystent
 Świetlica szkolna: mgr Monika Mitrenga - kierownik
mgr Sandra Kozak
 Grono pedagogiczne przedszkola: mgr Aniela Kulik - kierownik
Klara Świerczek - kierownik
Maria Kozera
Wanda Konderla - niania
 Księgowa: Monika Martynek
 Kuchnia: Anna Jursa - kierownik
Jana Pilch
 Woźna szkoły: Anna Byrtusová
 Woźna przedszkola: Anna Szkandera