Pracownicy


 Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Şafak
 Grono pedagogiczne szkoły: mgr Irena Berbalk
mgr Monika Mitrenga
mgr Alicja Trybuś
 Świetlica szkolna: Dorota Heczko
mgr Sandra Kozak - urlop macierzyński
 Grono pedagogiczne przedszkola: Klara Świerczek - kierownik
Wanda Konderla 
mgr Eva Nemec 
mgr Alicja Twardzik

 Księgowy: ing. Radoslav Géryk
 Kuchnia: Anna Jursa - kierownik
Jana Pilch
 Woźna szkoły: Anna Byrtusová
 Woźna przedszkola: Anna Szkandera