Macierz Szkolna

Na terenie szkoły działa Koło Macierzy Szkolnej. Organizacja ta wspiera imprezy szkolne, dotuje wycieczki szkolne, imprezy kulturalne, konkursy, zawody sportowe itp.

Zarząd Macierzy Szkolnej 2016/2017:

Prezes: Stanislav Ćmiel
Wiceprezes: Lucie Piechaczková
Skarbnik:  Jana Dudysová
Helena Kozielová
Sekretarz:  Renata Kantor
Komisja rewizyjna: Marek Vodák
Jolana Kupiecová
Stanislava Sikorová
Członkowie:  Alina Fiedlerová
Veronika Jančíková
Urszula Morcinková
Renata Niedoba
Alex Piechaczek
Lenka Suszková