Vnitřní řád školní jídelny PZŠ HRÁDEK a výdejny MŠ Hrádek

Vnitřní řád školní jídelny PZŠ Hrádek

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
739 97 Hrádek 77
Telefon: 558 551 365

Vedoucí ŠJ – Barbara Wróblová
Vedoucí kuchařka – Jana Pilchová

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše potravin.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny a také na webových stránkách školy

2. Provoz ŠJ

Pracovní doba  6:00 - 14:30
Výdejní doba přesnídávky v MŠ 8:50 - 9:15
Výdejní doba obědů pro cizí strávníky 10:30 - 11:00
Výdejní doba obědů pro starší předškolní děti 11:20 - 12:00
Výdejní doba obědů pro žáky ZŠ a zaměstnance 11:30 - 13:00
Výdejní doba obědů pro děti v MŠ a zaměstnance 11:20 - 12:00
Výdejní doba svačinky v MŠ 14:15 - 14:40

3. Výše stravného

Strávníci jsou zařazení do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

STRÁVNÉ:PMŠ CELODENNÍ  34,- Kč  (8,-přesnídávka+20,-oběd+6,-svačina) 
 PMŠ CELODENNÍ STARŠÍ 35,-Kč   (8,-přesnídávka+21,-oběd+6,-svačina)
 PMŠ POLODENNÍ 28,-Kč   (8,-přesnídávka+20,-oběd)
 PMŠ SVAČINA  8,-Kč  
 PZŠ(7-10let)  25,-Kč  
 PZŠ STARŠÍ(11-14let)  26,-Kč  
 ZAMĚSTNANCI  32,-Kč  
 CIZÍ STRÁVNÍCI  58,-Kč  


4. Platba a odhlašování stravného

Stravné se vybírá v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ a to vždy od 8.-15. dne měsíce. Strava se odhlašuje nejpozději do 8:00 hodin téhož dne telefonicky na čísle 558 551 365 nebo sms zprávou na čísle 604 183 636.

První den nepřítomnosti žáka má nárok na odběr oběda do vlastního jídlonosiče. Od druhého dne nemoci si může žák (jeho zákonný zástupce) odebírat oběd za stanovenou cenu + 29,- Kč za režie.

V případě neodhlášení oběda, tento propadá a bude příští měsíc zaúčtovan při placení obědů i s cenou 29,- Kč za režie.


5. Chování strávníků ve školní jídelně

Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti ustanovení školního řádu. Žák se chová k zaměstnancům ŠJ tak, jak ukládá školní řád.

Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd a pedagogickému dozoru. Ostatním osobám je z hygienických důvodů zakázán. 

Jídlo je určeno k přímé spotřebě! 

Vnitřní řád školní jídelny- výdejna v MŠ Hrádek 170 


Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
739 97 Hrádek 77
Telefon: 558 551 365

Vedoucí ŠJ – Barbara Wróblová
Vedoucí kuchařka – Jana Pilchová

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše potravin.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v šatně a také na webových stránkách školy.

Jídlo vydává domovnice (dopolední svačinka), vedoucí školní jídelny(oběd) a učitelky(odpolední svačinka)

Dětem se vydává kompletní oběd. Dítě nesmí být nuceno ke konzumaci celého vydaného jídla.

Vydané jídlo je určené ke konzumaci v jídelně.

Před a po jídle si děti řádně umyjí ruce pod dohledem paní učitelky.

Běžný úklid ve výdejně zajišťuje domovnice.

2. Provoz ŠJ

Pracovní doba  6:00 - 14:30 
Výdejní doba přesnídávky v MŠ 8:50 - 9:15
Výdejní doba obědů pro starší předškolní děti v základní škole  11:20 - 12:00 
Výdejní doba obědů pro děti v MŠ a zaměstnance 11:20 - 12:00
Výdejní doba svačinky v MŠ 14:15 - 14:40

3. Výše stravného

 PMŠ CELODENNÍ 34,- Kč (8,-přesnídávka+20,-oběd+6,-svačina) 
 PMŠ CELODENNÍ STARŠÍ 35,-Kč (8,-přesnídávka+21,-oběd+6,-svačina)
 PMŠ POLODENNÍ 28,-Kč (8,-přesnídávka+20,-oběd)
 PMŠ SVAČINA 8,-Kč  
 ZAMĚSTNANCI 32,-Kč  

4. Platba a odhlašování stravného

Stravné se vybírá v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ a to vždy od 8.-15. dne měsíce. Strava se odhlašuje nejpozději do 8:00 hodin téhož dne telefonicky na čísle 558 551 365 nebo smszprávou na čísle 604 183 636.

První den nepřítomnosti žáka má nárok na odběr oběda do vlastního jídlonosíče. Od druhého dne nemoci si může žák (jeho zákonný zástupce) odebírat oběd za stanovenou cenu + 29,- Kč za režie.

V případě neodhlášení oběda, tento propadá a bude příští měsíc zaúčtovan při placení obědů i s cenou 29,- Kč za režie. 

Jídlo je určeno k přímé spotřebě!


V Hrádku dne 1.2.2015