REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 11.30 do 15.30.
 2. Do świetlicy uczęszczam na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 
 3. Po skończonych zajęciach idę w asyście p. nauczycielki na obiad a potem wprost do świetlicy szkolnej . Nie wstrzymuję się w szatni, nie biegam po korytarzach. 
 4. Dokładnie dostosowuję ję się do poleceń pań wychowawczyń. 
 5. Po skończonej zabawie wszystkie zabawki sprzątam i układam na wyznaczonym miejscu. 
 6. Wiem, że świetlica zastępuje mi dom rodzinny, dlatego nie niszczę inwentarza. Uświadamiam sobie, że wszystkie szkody, które wyrządzę muszą pokryć moi rodzice. 
 7. Nie opuszczam pomieszczeń i nie odchodzę bez zawiadomienia wychowawczyni. 
 8. Jeśli potrzebuję odejść wcześniej ze świetlicy, przyniosę pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców. Nigdy nie odejdę ze świetlicy bez usprawiedliwienia. 
 9. Biorę udział we wszystkich wspólnych pracach w świetlicy. 
 10. Podczas zabaw zawsze pamiętam o tym, że w świetlicy nie jestem sam więc zachowuję się koleżeńsko. 
 11. Pamiętam o potrzebnej higienie. 
 12. W czasie zabaw na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej słucham poleceń wychowawczyń i stosuję się do regulaminów wymienionych objektów sportowych
 13. Nie używam telefonu komórkowego (patrz Regulamin szkolny/Školní řád) 
 14. Opłaty za pobyt w świetlicy szkolnej reguluje osobny dokument. 

Gródek, 30. 8.2018

Mgr.Kazimír Cieślar 
dyrektor szkoły