Dokumenty


Organizacja roku szkolnego 
Wakacje jesienne  26. i 27. 10. 2017 
 Wakacje świąteczne 23.12. 2017 - 2.1. 2018 
 Wakacje półroczne 2.2. 2018 
 Wakacje wiosenne 12.2. - 18.2. 2018 
 Wakacje Wielkanocne 29. i 30.3. 2018